Sociala medier

Här hittar du våra konton på sociala medier. Inläggen som publiceras där läggs även upp på den här sidan, så att du som inte använder sociala medier ska kunna ta del av dem. Av utrymmesskäl har vissa inlägg redigerats och inga bilder tas med.

Besök oss på sociala medier

Våra konton på sociala medier (länkarna öppnas i nya fönster):

Publicerade inlägg 2024


16 april 2024, publicerat på LinkedIn

2023 var ett rekordår för Blåljuskollen med 11 godkända kommuner och 16 nya anmälningar från andra kommuner. Blåljuskollen är en checklista skapad av Lantmäteriet och Trafikverket för att hjälpa till att kvalitetssäkra fastighets-, väg- och järnvägsinformation. Aktuella kommundata är en förutsättning för att blåljusaktörer ska hitta rätt.

Lantmäteriet var på plats på Kartdagarna i Göteborg den 16 april tillsammans med Trafikverket och Upplands-Bro kommun för att prata Blåljuskollen. Föreläsarna beskrev den positiva trenden men gav också exempel på hur allvarliga konsekvenserna kan bli om kommunerna inte har uppdaterad geografisk information.

Föreläsare: Frida Göthberg, Lantmäteriet, Jófrídur Gudmundsdóttir, Trafikverket, samt Marjia Sreckovic och Ammar Shaarbaf, Upplands Bro kommun.

Läs mer om Blåljuskollen på Lantmäteriets webbplats.


16 april 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Lantmäteriets monter är en populär samlingspunkt på Kartdagarna i Göteborg den 16–18 april. Besök oss gärna i monter nr 2 om du är på plats! Under mässans första dag gick det att ta del av:
- Lantmäteriet och SCB berättar om standardisering av geodata som används för administration eller statistik.
- Har din kommun uppdaterade kartor och geodata för blåljusverksamhet? Lantmäteriet, Trafikverket och Upplands-Bro kommun om Blåljuskollen.

Läs mer om Blåljuskollen på Lantmäteriets webbplats.


15 april 2024, publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Nu är säsongen för flygfotografering igång! Den 8 april påbörjade Lantmäteriet årets omgång av flygfotografering – ett första steg i kedjan för att skapa ortofoton och en uppdaterad karta. Mellan april och september ska en tredjedel av Sveriges yta fotograferas. Arbetet startar i de södra delarna av landet och fortsätter norrut allt eftersom snön smälter undan.

46 000 bilder ska hinnas med. Bilderna tas som regel på 3 000 meters höjd, alternativt på 7 400 meters höjd över norra delarna av landet med mycket berg och kuperad mark. Delarna utmed kusten fotograferas vartannat år och delar inåt landet fotograferas vart fjärde år, medan fjällområdena återkommer vart 6-10:e år. Läs hela nyheten på vår webbplats.


10 april 2024, publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet, med inbjuda gäster, ger en webbsänd information om status i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen (NGP). Under mötet får ni bland annat ta del av:
• Vad är Nationella geodataplattformen
• Status – datamängder i NGP
• Kristianstads digitaliseringsresa
• Arbetet med riksintresse
Varmt välkommen att delta.


26 mars 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Generalkartan från 1706 visar Sveriges rike vid den tiden, alltså även Finland, stora delar av Baltikum, Ingermanland (nuvarande Ryssland), besittningarna i norra Tyskland etc. Gränserna ändrades dock i samband med det stora nordiska kriget (1700–1721), som slutade med att Ryssland tog över som stormakt i norra Europa.

Föregångaren till 1706 års karta var Carl Gripenhielms översiktliga karta från 1688. Dessa kartor var inte avsedda för allmänheten utan betraktades som statshemligheter. Först gömdes Gripenhielms karta på slottet Tre Kronor och därefter i Lantmäteristyrelsens hus vid Kungsträdgården i Stockholm. Ändå försvann den 1704, tillsammans med ytterligare ett antal kartor. När kartorna återfanns hade de stickmärken. Vid kopiering överfördes kartpunkter via nålstick till ett nytt papper.

Vill du se fler gamla kartor? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.


25 mars 2024, publicerat på LinkedIn

Grattis Pajala Kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen, vilket innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


22 mars 2024, publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Just nu söker vi förrättningslantmätare till flera orter i Sverige! Har du eller någon du känner en utbildning inom lantmäteri eller juridik? Då kan det vara rätt person som matchar att jobba hos oss. Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande jobb där du är den som fattar beslut i fastighetsärenden och samtidigt har balans mellan arbete och fritid. Vi förstärker på flera orter i landet, bland annat i Lycksele, Uppsala, Malmö och Luleå.
Mer om jobben och hur du ansöker kan du läsa på vår webbplats.


8 mars 2024, publicerat på Facebook, LinkedIn och Instagram

Glappet mellan män och kvinnors villkor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen som äger 47 procent. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent. Hur jämställt är ditt län? Läs hela nyheten och se statistiken på vår webbplats.

Lantmäteriets statistik är tagen från Fastighetsregistret – Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.


7 mars 2024, publicerat på LinkedIn

Grattis Kumla kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen, vilket innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


4 mars 2024, publicerat på LinkedIn

Den 1 februari 2024 genomförde Lantmäteriet och Geodatarådet ett webbsänt geodataseminarium med temat ”I riktning mot framtiden – en vision för geodataområdet 2040". Där presenterades några av de lärdomar som gjorts från alla de dialoger som genomförts i arbetet med att ta fram visionen. Läs mer och ta del av seminariet i efterhand.


1 mars 2024, publicerat på LinkedIn

På Lantmäteriet är viljan att skapa samhällsnytta stark. Olika projekt som bidrar till detta pågår ständigt. För att lyckas behövs det en blandning av kompetenser inom IT som vill vara med på denna resa. Detta lyfter tidningen Framtidens karriär (nytt fönster).

– Förutom personlig utveckling och chansen att få bidra till samhällsnytta, är nog det bästa med Lantmäteriet den vänliga kulturen. Alla ställer upp när det behövs, säger Nina, projektledare på Utveckling och IT på Lantmäteriet.

Letar du efter rätt position för att releasa samhällsnytta varje dag? Läs mer om att jobba på vår IT-avdelning.


29 februari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Lantmäteriets kartserie Vägkartan - hoppla, vilka kartor! Kartorna visar vägarnas sträckning samt gästgivaregårdar med ordinarie postställen. De innehåller också en praktisk tabell över avstånden mellan gårdarna.

1646 ersattes postbärarna till fots av postiljoner till häst. I städerna inrättades postdepåer där människor kunde hämta sin post samt ta del av nyheter och förordningar. År 1688 fanns det postkontor i varje stad i Sverige, totalt 78 stycken. Postmästaren i Stockholm var generalpostmästaren och samtidigt chef för den svenska underrättelsetjänsten. Han hade agenter i främmande länder som rapporterade utländsk verksamhet direkt till honom.

Läs en artikel på vår webbplats om vägkartorna. Vill du se fler gamla kartor? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor finns över en miljon digitaliserade kartor som är gratis att ladda ner.


28 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Ny prioritering av lantmäteriförrättningar från och med den 1 juli 2024 ger effektivare handläggning och kortare kö för många. Idag utgör de prioriterade ärendena i Lantmäteriets förrättningsarbete ungefär 27 procent av alla ansökningar. För ärenden som prioriteras är kötiden kortare, men övriga ärenden får vänta längre på att handläggningen kan börja. Inte minst så tar det mycket tid och resurser att utreda vilka ansökningar som ska prioriteras av särskilda skäl.

Förändringen innebär att ärenden som rör nybyggnation av bostäder och tillhörande infrastruktur inte längre prioriteras. Prioriteringen ändras så att den endast sker enligt lagstiftning, annan författning, regleringsbrev eller regeringsuppdrag. Vissa typer av ansökningar som redan idag prioriteras faller även in under de prioriteringar som gäller efter den 1 juli och kommer även fortsättningsvis att prioriteras, som bredbandsärenden.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


23 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Fredag 8 mars klockan 12.00-13.00 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt lunchseminarium (nytt fönster).

Program

  • Kort om Geodatarådets möte den 20 februari
  • Kort intervju med representanter från Lunds universitet och Högskolan i Gävle om deras behov i syfte att få fler sökande till utbildningar.
  • Geoforum och Lantmäteriet berättar om arbetet med att ta fram en plattform till stöd för kampanj i syfte att få fler sökande till utbildningar inom geodata.

Välkomna!


20 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter, samtidigt som ökade säkerhetskrav och stora mängder data innebär utmaningar. Myndigheter behöver olika it-kompetenser som kan skapa samhällsnytta på ett tryggt sätt. Det lyfter tidningen Framtidens karriär – It & Data (nytt fönster). Emma Wannberg, enhetschef för drift och infrastruktur på Lantmäteriet, sökte sig till Lantmäteriet för fem år sedan för att hon ville bidra till samhällsnyttan, jobba i en komplex it-miljö och utvecklas.

– På en statlig myndighet kan du vara med och påverka samhällsutvecklingen genom ditt jobb, det tycker jag är häftigt. Dessutom får du en trygg arbetsgivare. På Lantmäteriet finns goda möjligheter att utvecklas genom att byta roll eller team internt, gå utbildningar och delta i olika forum. Vi har en professionell it-miljö med utmanande och spännande arbetsuppgifter, till exempel containerteknologi, säger Emma.

- Vi har väldigt kompetenta medarbetare men letar också efter morgondagens stjärnor. Jag själv lockades av att jobba som chef på en myndighet där ledorden är verksamhetsnytta, säkerhet, innovation och framförallt arbetsglädje. Det märks verkligen att människor gillar att jobba här, fortsätter Emma.

Vill du också bidra till samhällsutvecklingen och arbeta i en utvecklande arbetsmiljö? Håll koll på våra lediga jobb.


20 februari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Sista dagarna nu att söka sommarjobb hos oss. Gör som Max och sök ett spännande och lärorikt sommarjobb som bidrar till samhällsutvecklingen! Sök senast 29 februari!

Max Fahlgren Brodin går fjärde året på civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik, inriktning tekniskt lantmäteri, på Högskolan i Gävle. Han jobbade som driftingenjör på Swepos, Lantmäteriets huvudkontor i Gävle, sommaren 2023.
– Swepos är ett nät av referensstationer som samlar in satellitdata och gör att det går att bestämma position. Det används bland annat i byggprojekt och i jordbruket. Vi ser till att nätverket fungerar och kommer i drift, berättar Max.

I år erbjuder vi sommarjobb som bland annat förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör, handläggare på fastighetsinskrivningen och arkivutredare. Vi erbjuder även arbete med geodetisk mätning och stöd, reception, post- och godshantering och övervakning av Swepos. Se alla våra sommarjobb på vår webbplats.


19 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Måndag den 11 mars, klockan 13.00-14.00, håller Lantmäteriet tillsammans med inbjuda gäster webbsänd information (nytt fönster) om status i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen (NGP).

Under mötet kommer vi informera om:
- Linköpings kommun – resan mot obruten digital samhällsbyggnadsprocess
- Lerums kommun – forum för samverkan i frågor inom sektorn samhällsbyggnad
- Boverket presenterar rapporten för regeringsuppdraget om BIM

Kommande informationsmöten under våren:
Måndag den 22 april, kl. 13-14
Måndag den 3 juni, kl. 13-14


13 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Letar du eller någon du känner sommarjobb? Gör som Ellen och sök ett spännande och lärorikt sommarjobb som bidrar till samhällsutvecklingen!
Ellen Thonfors går andra året på Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, vid Uppsala universitet. Ena dagen kunde bestå av möten i skjorta, andra dagen ute i fält och gjuta rör.

– Jag har fått sköta egna förrättningar tillsammans med handledare och med stöd från de andra sommarjobbarna. Jag har också fått vara ute och gjuta rör, hitta gränsmarkeringar, mäta – jag har fått göra allt, säger Ellen.

I år erbjuder vi sommarjobb inom ett flertal yrkeskategorier på flera platser runt om i landet. Sök senast 29 februari om du är intresserad av ett sommarjobb som bidrar till samhällsutvecklingen!


6 februari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

En del äldre kartor bjuder på vackra vyer över slott och herresäten. Här är det lantmätare Wilhelm Kruse som har avbildat Torpa Stenhus, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, på en karta från 1710. Inne på slottet hänger en målning från 1716 där Kruse är avporträtterad vid sitt ritbord i förgrunden. Kanske är det han själv som är konstnären? Wilhelm Kruse var som många av sina kollegor en mångsysslare. Vid sidan av sin tjänst som ordinarie lantmätare i Älvsborgs län var han bland annat tecknare, akvarellist, poet och fornforskare. Bland hans litterära verk finns lärodikter i lantmäterikonst och nationalekonomiska rim. Läs en artikel på vår webbplats om praktfulla byggnader i kartans värld.

Vill du se fler kartor med bilder av slott och herresäten? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.


5 februari 2024, publicerat på LinkedIn

Vi besöker Norra Sverige! De kommande två veckorna är Lantmäteriet med vid Nolia Karriär, Norrlands största utbildnings- och rekryteringsmässa. Du som är nyfiken på oss som myndighet och vad vi jobbar med kan besöka oss i de här städerna:

- Umeå 6/2
- Sundsvall 7/2
- Östersund 8/2
- Skellefteå 13/2
- Piteå 14/2
- Luleå 15/2


5 februari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Letar du eller någon du känner sommarjobb? Gör som Ellen och sök ett spännande och lärorikt sommarjobb som bidrar till samhällsutvecklingen! Ellen Thonfors går andra året på Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, vid Uppsala universitet. Ena dagen kunde bestå av möten i skjorta, andra dagen ute i fält och gjuta rör.

– Jag har fått sköta egna förrättningar tillsammans med handledare och med stöd från de andra sommarjobbarna. Jag har också fått vara ute och gjuta rör, hitta gränsmarkeringar, mäta – jag har fått göra allt, säger Ellen.

I år erbjuder vi sommarjobb inom ett flertal yrkeskategorier på flera platser runt om i landet. Sök senast 29 februari om du är intresserad av ett sommarjobb som bidrar till samhällsutvecklingen!


1 februari 2024, publicerat på Facebook och LinkedIn

I dag startar kampanjen som har målet att inspirera unga att välja utbildningar och yrken inom geodata. Ta del av den helt nya webbplatsen (nytt fönster) full av inspiration och exempel på hur viktigt geodata är för samhällets utveckling. Sluta gissa om framtiden – svaret finns i geodata! Bakom initiativet står Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med många aktörer i branschen. Satsningen på kompetensförsörjning drivs som ett projekt inom Smart Built Environment.


30 januari 2024, publicerat på LinkedIn

Grattis Lilla Edets kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen (nytt fönster), vilket innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


26 januari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Gör en tidsresa med Lantmäteriets historiska kartor! På Jakob Johansson Vernstens karta från 1695 över Norrköping vajar fanorna ännu stolt över slottet. Idag är porttornet och vallarna det enda som återstår av Johannisborg. Vallgraven är sedan länge igenfylld. Men kartan visar hur byggnaden såg ut under sina glansdagar. År 1613 började soldater utkommenderade av Johan, hertig av Östergötland, bygga slottet.

Det uppfördes i tre våningar och med torn och tornspiror. Men byggnaden fick en kort historia. År 1719 brände rysk militär Norrköping och därefter togs sten från slottet för att återuppbygga staden. Vill du se fler kartor med bilder av slott och herresäten? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.


25 januari 2024, publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Signaler om lägre ränta vände utvecklingen av bolånen uppåt i slutet av 2023. Lantmäteriets statistik för sista kvartalet 2023 visar att trenden med minskande antal inteckningar har vänt. I Gotlands-, Kronobergs- och Jönköpings län har antalet inteckningar ökat med mer än 15 procent, och trenden är positiv i alla utom tre län.
Hur ser det ut i ditt län? Läs hela nyheten på vår webbplats.


18 januari 2024, publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta i webbsändningen (nytt fönster) om status i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess, måndag den 29 januari, kl. 13-14. Under mötet kommer vi bland annat ta upp:

• Status i arbetet med färdplansuppdraget.
• Arbetet med kommande datamängder.
• Byggnad Nationell specifikation version 1.0. Gällande.
• Värmdö kommun informerar om test av en ny typ av nybyggnadskarta: Karta med egenkontroll

Ingen föranmälan krävs.


17 januari 2024, publicerat på LinkedIn

Missa inte webbsänt Geodataseminarium 2024 – I riktning mot framtiden. Den 1 februari klockan 10.00-15.00.


16 januari 2024, publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Hurra! Lantmäteriet är nominerad till Social media awards 2024 i kategorin Årets myndighet. Social Media Awards uppmärksammar de profiler och konton som skapat bäst engagemang i sociala medier under året. Lantmäteriet tillsammans med 6 andra myndigheter är nominerade i kategorin. Den 19 januari presenteras vinnaren.

Vi är såklart otroligt glada för nomineringen och att arbetet uppmärksammas!

Byrån Digitalsnack tillsammans med insiktsbyrån Meltwater listar varje år de konton inom olika kategorier som skapat högst engagemansfrekvens i sociala medier. Läs mer på deras webbplats (nytt fönster).


9 januari 2024, publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2023 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering. Tjänsten vänder sig främst till den avancerade användaren men kan också vara intressant för den enskilde som vill sätta sig in i systemet.

Det nationella satellitbildsarkivet Saccess (nytt fönster). 

Guide till tjänsten Saccess.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


2 januari 2024, publicerat på Facebook och Instagram

Ekonomiska kartan kom tillsammans med andra moderniteter i mitten av 1900-talet (1935–1978). Det är vår första kartserie som har en flygbild som bakgrund. Det som inte var synligt på flygbilden åkte lantmätaren ut på plats för att granska. De som bodde på orterna blev tillfrågade om namn på olika platser i området.

Kartorna visar fastigheter, bostadshus, trädgårdar, åkrar, fornminnen med mera. De ger en bra ögonblicksbild innan inflyttning till städer började förändra landskapsbilden.
Blir du nyfiken på vilka kartor som finns över din egen hemtrakt? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns över en miljon digitaliserade kartor som är gratis att ladda ner.

Publicerade inlägg 2023

24 december 2023, publicerat på Facebook och Instagram

God jul och glad fjärde advent önskar vi på Lantmäteriet! Vi vill också uppmärksamma att vår positioneringstjänst Swepos fyller 30 år. Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Det är en del av Sveriges geodetiska infrastruktur, som bland annat består av nationella referensnät – med både mätstationer och fysiskt markerade punkter i terrängen. Det skapar möjlighet till positionering med centimeternoggrannhet.

Swepos mätstationer tar emot signaler från GNSS-satelliter och skickar korrektionsdata vidare till Swepos datacenter. I datacentret samlas de kontinuerliga dataströmmarna från alla stationer in och kvalitetskontrolleras innan de används i våra tjänster eller skickas vidare till andra användare.

Swepos tjänster kan användas till många olika positioneringstillämpningar, allt från att styra grävmaskiner vid vägbyggnation till att preparera skidbackar.

Läs mer om Swepos på vår webbplats!

Är du intresserad av Geodesi och våra nationella referenssystem kan du läsa mer på vår webbplats.


21 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

God julost! På bilden ser vi Julosten i Björsmåla, Blekinge. Det finns en handfull platser med namnet Julosten i ortnamnsregistret. De har från början namngetts av stora julostliknande flyttblock. I Lantmäteriets e-tjänst Sök ortnamn kan du själv leta bland ortnamn som har koppling till julen. Bland annat finns cirka 370 platser med namn som uttalas ”jul” men där två tredjedelar stavas "hjul". Ett 30-tal namn börjar faktiskt med julafton, som till exempel Julaftonsviken, som är ett av få ortnamn som rent faktiskt innehåller ordet jul med betydelsen ”högtid till minne av Jesu Kristi födelse”.

Läs mer om hur Lantmäteriet arbetar med ortnamn och kanske själv testa e-tjänsten?

Läs hela nyheten på vår webbplats.


20 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Tips att boka in i kalendern! Du har väl inte missat att Lantmäteriet organiserar seminariet Gemensamma kartor stärker Sveriges beredskap. Se till att delta i evenemanget den 8 februari 2024, på plats eller digitalt!


19 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Genom att studera skifteskartorna kan du se hur samhällets har utvecklats genom århundradena. Laga skifte, som genomfördes 1827–1928 i stora delar av landet, förändrade den svenska landsbygden i grunden. Byar glesades ut eller försvann och den gamla uppdelningen mellan inägor och utägor, som kunde vara skog och avlägsna betesmarker, upphörde. När storskifte genomfördes 1766 i byn Telestad, utanför Växjö i Småland, låg gårdarna fortfarande längst en bygata. Ägorna samlades ihop med målet att jorden skulle kunna brukas på ett mer rationellt sätt. Varje gård skulle bestå av högst fyra skiften åker och fyra skiften äng. När man började göra storskifte behövde alla markägare vara överens.

Cirka hundra år senare, år 1850, när laga skifte genomfördes blev gårdarnas ägor ännu mer sammanhängande. Vid laga skifte fick en del gårdar, i första hand de som var i sämst skick, flytta ut från bykärnan. Dessa gårdar är noggrant beskrivna i förrättningsakten för att lantmätaren skulle kunna beräkna kostnaden för flytten. Ersättning utgick dels i form av statsbidrag, dels från medlemmarna i byalaget. Det räckte att en enda markägare ville genomföra skiftet för att det skulle bli av.

Läs en artikel på vår webbplats om skifteskartorna.

Vill du se hur din hembygd har förändrats? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.


17 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Glad tredje advent från oss på Lantmäteriet! Sedan vår del av världen övergick till kristendomen för cirka 1000 år sedan firas julen till minne av Kristi födelse. Men julfirandet fanns även innan dess, i form av vinterblot till gudarnas ära. Många ortnamn minner om den förkristna religionen. Oden, Tor, Ull och Njärd är exempel på gudar som lever kvar i namn på platser.

Samlingsplatserna där vinterblot firades kan ha namn som, förutom gudanamnen, också innehåller ord som betyder helig plats. Till exempel Vi och Al. Utanför Skara i Västergötland finns en plats med namnet Götala. Här kan man tänka sig att de forntida västgötarna har samlats till vinterblot och andra viktiga gemensamma angelägenheter. Kan du komma på några orter i din närhet som kan ha spår från den tiden?

Använd vår e-tjänst Sök ortnamn för att hitta spännande namn på platser i Sverige. I tjänsten Min karta kan du sedan studera historiska förhållanden på platserna. Här kan du välja att visa till exempel terrängskuggning, historiska flygfotografier och äldre bebyggelse.


14 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Tranås Kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen* och innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


13 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är första myndighet att lägga ut sina datamängder i den Nationella geodataplattformen (NGP), den offentliga portalen där all data för samhällsplanering ska finnas och vara åtkomlig för alla.

Datamängderna omfattar information om fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar över i hela landet. De innehåller bland annat typ av lämning, identitet, geografiska uppgifter, kvalitetsparametrar, antikvarisk bedömning och statusuppgifter.

– Tack vare den Nationella geodataplattformen kommer aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kunna hitta information samlad på samma plats och strukturerad på samma sätt. Vi tror att kulturmiljöinformationen på så vis når fler. Och det ger ett ökat skydd för vårt gemensamma kulturarv, säger enhetschef på Riksantikvarieämbetet Geografisk information och analys.

Läs hela nyheten.


13 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Visste du att Lantmäteriets ortsnamnssök ger 52 träffar på ortnamn som börjar på Lusse? Här finns Lussebo, Lusseboda, Lusseröd, Lussebäcken med flera. Namnen har skiftande bakgrund och innehåller ibland ordet lus i nedsättande betydelse. Men några, som Lusse källa i Alseda socken, Östra härad, Småland, innehåller faktiskt en folklig variant av helgonnamnet Lucia. Vilka fler ortnamn med julanknytning känner du till? Testa vår e-tjänst Sök ortnamn. Vill du veta mer om Lantmäteriets arbete med ortnamn kan du se Utbildningsradions film.


12 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Välkommen till Lantmäteriets heldagsseminarium om kartor och geodata för civil beredskap den 8:de februari 2024 i Stockholm. Delta på plats eller digitalt. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som arbetar som planerare, samordnare och beslutsfattare inom civil beredskap.

Civil beredskap innebär att vi ska förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som riskerar att skada oss. En viktig förutsättning i det förberedande arbetet är tillgång och användning av gemensamma kartor och geodata. Under seminariet får du ta del av konkreta exempel på användning av kartor och geodata före, under och efter en samhällsstörning. Vi diskuterar och delar erfarenheter av behov och tillgång till gemensamma kartor, både digitala och tryckta. 

Under dagen får du veta mer om:
• Krissituationer där en gemensam karta underlättar och effektiviserar. 
• Försvarsmaktens erfarenheter av tryckta kartor. 
• Innehåll och format i Nationell militär karta, NMK. 
• Rekommendationer av gemensamma kartor och geodata för krisberedskap. 
• Status för Lantmäteriets utredning med målsättningen att tillgängliggöra NMK för civil beredskap.
• Hur fungerar kartberedskapen i och mellan verksamheter? Möt aktörer från totalförsvar och civil beredskap i en paneldiskussion.  
• Hur kan vi förbereda och säkerställa att våra verksamheter har stöd av gemensamma kartor?
• Hur ser beredskapen av kartor ut i våra verksamheter?

Lär känna NMK och prata med våra experter!
Du som deltar i seminariet på plats i Stockholm är välkommen att besöka Lantmäteriets utställning där du kan ”klämma och känna” på tryckta NMK-kartor och ställa frågor till Lantmäteriets NMK-experter.

Anmäl dig senast den 10 januari 2024.


12 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Hans Ranie var lika mycket tecknare och akvarellist som lantmätare. Hans karta över Västra Mälaren från 1687 är rikt dekorerad med lantmätare, bönder och havsväsen. Ranie var ordinarie lantmätare i Gripsholms och Svartsjö län 1684–1692 men hans första kartor är från 1676. Efter sin lantmätarkarriär blev han markscheider (gruvmätare) och senare bergmästare i Sala. Då ritade han gruvkartor, som förutom att de beskriver schakt och gångar också avbildar scener från arbetet med bergsbruket. Vill du se fler av Hans Ranies utsmyckade kartor? I vår e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns flera av hans kartor som är digitaliserade och gratis att ladda ner.


11 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Idag är det internationella bergsdagen! Dagen till ära delar vi med oss av att berget Granåsen är Hälsinglands högsta punkt med 670 meter över havet, i stället för Garpkölen som tidigare angetts som högst. Detta framgår av listan på respektive landskaps högsta punkter som vi publicerade idag. Har du koll på de svenska landskapens högsta toppar? Kolla in hela listan på vår webbplats.


10 december 2023 - publicerart på Facebook och Instagram

Glad andra advent från oss på Lantmäteriet! Är du intresserad av släktforskning eller vill veta mer om historien bakom din fastighet? Var låg husen på fastigheten för 100 år sedan? Var det min anfader som ägde gården? I vår e-tjänst Historiska kartor kan du få hjälp med dina frågor. Leta fram gamla akter kring din fastighet och botanisera bland de gamla kartorna.
Testa och läs mer om e-tjänsten (nytt fönster).


8 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet och Geodatarådet bjuder in till webbsänt lunchseminarium den 21 december klockan 12-13. Programpunkter för dagen:

• Information om Geodatarådets senaste möte den 5-6 december.
• Information om geodataområdet 2040 - var står vi och vart är vi på väg?
• Geodatarådets arbete med 2024 års handlingsplan.

Varmt välkomna att delta!


4 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Missa inte vår digitala medarbetare som finns på nästan alla sidor på på vår webbplats. Den hjälper dig att få svar på många av våra vanligaste frågor, till exempel: "Hur får jag reda på vem som äger en fastighet?" "Vilka kostnader gäller vid lagfartsansökan?" "Hur gör jag om jag vill stycka av min tomt?" "Hur får jag fram en karta över min tomt?" Den utvecklas ständigt för att ge svar på just din fråga!


3 december 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Lucka 1, första advent.

Glad första advent från oss på Lantmäteriet! Vill du få koll på din fastighet så här i juletid? Med vår e-tjänst Min fastighet kan du som är privatperson snabbt och enkelt få överblick! Här finns information om gränser, areal, inteckningar, servitut, taxeringsvärde, detaljplaner med mera. Söker du information om en fastighet som ägs av ditt företag är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter!
Testa och läs mer om e-tjänsten på vår webbplats.


2 december 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Förgyll helgen med att se en presentation av Tove Berlind Hjelms prisade examensarbete (nytt fönster) "Andelstal i GA-väg för vindkraftverk och vattenkraftverk". Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2023 utses av branschorganisationen Samhällsbyggarna. Lantmäteriet står för prissumman på 15 000 kronor.

Utdrag ur juryns motivering lyder: ”Examensarbetet behandlar en högaktuell fråga och levererar konkreta förslag. Resultatet av arbetet har goda förutsättningar att bli direkt tillämpbart i lantmäterimyndigheternas förrättningar, och ger sakägare en tydligare bild av vilka andelstal som kan förväntas bli gällande.” Läs mer om slutsatserna i examensarbetet.


1 december 2023 - publicerat på LinkedIn

Vilka är nyttorna och möjligheterna med standardiserade och tillgängliga byggnader? Vi har tagit fram en film som visar just detta. Byggnader som följer en nationell specifikation och som tillgängliggörs via den Nationella geodataplattformen är nyckeln för att lyckas.

Läs mer på vår webbplats.


29 november 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Se Partsrådets film från Lantmäteriet, där lokala fackliga parter, chefer och medarbetare, samtalar om samverkan i en geografiskt spridd organisation. Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns? Det är den första av tre filmer från olika myndigheter om hur samverkan fungerar mellan representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer, men också mellan medarbetare och chefer.
Se hela filmen på Partrådets webbplats (nytt fönster).

Partsrådet erbjuder stöd till representanter för arbetsgivare och fack i statliga verksamheter. Här hanteras aktuella frågor som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktigast att lösa. Fokus ligger på att ge lokalt stöd i de frågor som fastställts i kollektivavtal. Arbetet sker genom de arbetsområden som centrala parter har fastställt.


28 november 2023 - publicerat på LinkedIn

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning inför ett skifte till koordinatsbestämda fastighetsgränser, något som skulle få stora positiva effekter både för fastighetsägare och för Lantmäteriet.

– Det här är ett stort steg framåt för fastighetsägare i Sverige. Gränserna blir definierade oavsett vad som händer med gränsmarkeringarna, vilket också ökar rättssäkerheten, säger verksamhetsområdeschef på Lantmäteriet.

Läs mer på vår webbplats.


28 november 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Enligt en ny rapport (nytt fönster), Yrke och dödlighet 2018-2022, från SCB - Statistiska centralbyrån, visar det sig att lantmätare har lägst dödlighet i det undersökta åldersspannet 35–64 år. Bland de lägsta ingår även yrkena arkitekt och personal- och HR-chef.


27 november 2023 - publicerat på Fadebook och Instagram

Bo Kempenskölds handritade karta från 1694 över byn Dyreberg är rikt illustrerad men den tillhörande akten som också beskriver bybornas liv. En skäggig man i rosa jacka, med ett lodsnöre med en tyngd fäst vid midjan, står bredvid skalstocken. Är det kanske Kempensköld själv? Om byn skriver Kempensköld i beskrivningen (notarum explicatio) att husen är ”gamla och elaka”, alltså i dåligt skick. Åkerarealen är knappt tilltagen och 6,5 tunnland åker ska försörja tre gårdar. Enligt dåtidens mått krävdes det minst 6 tunnland för att försörja en familj. På utmarken, dit det är långt att gå, är betet magert och det växer knappt några träd. Kartan över Dyreberg, Bolstads socken, dåvarande Älvsborgs län, har aktnr O5:6.

Vill du se fler av Bo Kempenskölds konstnärliga alster? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns flera hundra av hans kartor som är digitaliserade och gratis att ladda ner. Missa inte kartan från 1696 över Åmåls stad, som räknas som hans praktverk!

Läs mer i nyheten på vår webbplats.


27 november 2023 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på webbsänt informationsmöte (nytt fönster) om status i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess. Under mötet kommer vi bland annat ta upp:

- Riksantikvarieämbetet (RAÄ) första myndigheten att publicera i NGP.
- Boverket informerar om Proof of concept (POC) på grafiskt gränssnitt för NGP.
- Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om status för geotekniska markundersökningar i NGP.


21 november 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Vill du veta vem som äger en fastighet? Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du enkelt och snabbt få fram svaret. Du loggar in med Bank-ID och söker med hjälp av en fastighetsbeteckning. Testa du med på https://lantmateriet.se/vemager.


16 november 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. I uppdraget ingår att samordna pågående initiativ och redogöra för ställningstaganden i nationellt strategiska frågor. Det ska framgå vilken aktör som ansvarar för vad i utvecklingsarbetet, vilka tillstånd och mål som ska uppnås och när det ska ske. I uppdraget ingår även att lämna förslag på författningsändringar samt förslag på finansiering.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med andra myndigheter, främst Boverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Lantmäteriet ska även inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), relevanta kommuner och andra myndigheter.

Läs mer på vår webbplats.


7 november 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Lantmätaren Bo Kempenskölds kartor är små konstverk, illustrerade med kor, hundar, exotiska fåglar, vargar, hantverkare och bönder. På hans handritade karta från 1694 över Berg i Bolstads socken är det två keruber som sköter skalstocken. Trots att Bo Kempensköld bara var lantmätare i tolv år, efter att ha tagit examen vid 53 års ålder, är han upphovsman till ett stort antal rikt dekorerade kartor. En av hans söner, Johan Bosson, blev också lantmätare. Kartan över Berg 1, Bolstads socken, dåvarande Älvsborgs län, har aktnr O5:5.
Vill du botanisera bland Bo Kempenskölds konstnärliga alster? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) finns flera hundra av hans kartor som är digitaliserade och gratis att ladda ner.


31 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Upplands Väsby kommun: Upplands Väsby kommun kan bli nästa kommun i landet att godkännas för korrekta adressuppgifter till utryckningsfordon. Rätt information om vägar och framkomlighet kan rädda liv.

- För oss är det självklart att Upplands Väsby ska göra sitt yttersta för att samhällets livräddande aktörer har optimala förutsättningar att nå fram i tid. Att klara av kraven på checklistan är en fjäder i hatten för oss. Det innebär att vi ger blåljusverksamheten bästa förutsättningar att hitta rätt, säger bygg- och miljönämndens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Har din kommun genomfört blåljuskollen? Läs mer på vår webbplats.


30 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet har betydligt mer jämställda löner än vad som gäller i samhället i övrigt. Det visar årets lönekartläggning för Lantmäteriets medarbetare. Av ungefär 2 200 medarbetare har i år lönen justerats för 16 personer där det saknades sakliga skäl för en löneskillnad. Med andra ord var mindre än en procent av Lantmäteriets löner osakliga. Som jämförelse visar statistik från Statiska centralbyrån (SCB) att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i samhället i genomsnitt är fem procent.

Enligt diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivare årligen identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En löneskillnad räknas som osaklig om skillnaden beror på faktorer som är kopplade endast till kön.


27 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Västerviks kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen* och innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


26 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriets expert besökte Nynäshamns släktforskarförening, något som Nynäshamnsposten uppmärksammade. Vår e-tjänst Historiska kartor stod i fokus, tjänsten som är en skatt för alla släktforskare.

De översiktliga kartorna visar stora områden med få detaljer, och de detaljerade kartorna visar mindre områden och fler detaljer. De detaljerade kartorna finns mellan 1628 och 1928 och har ofta tillhörande handlingar där det står namn och annan information som kan ge ledtrådar till hur folk levde på gårdarna förr.

Läs nyheten på Nynäshamnsposten (nytt fönster).


24 oktober 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Laga skifte förändrade byarna. I Ölsta by på Mälaröarna utanför Stockholm genomfördes laga skifte 1857–1859. Syftet var att gårdarna skulle kunna bruka sin mark på ett effektivare och modernare sätt, när marken blev mer samlad. Men det kunde bli många turer innan saken var klar. I Ölsta fanns en handfull gårdar och några av byborna fick flytta ut sina hus från bykärnan, bland annat änkan Fredrika Lovisa Ersdotter.

I förrättningsakten kan man läsa att änkan samt hemmansägare Anders Anderssons omyndiga barn överklagar uppdelningen. Hon vädjar genom till ”Högädle Herr Domhafvanden” att ”ingen flyttning af hus måtte äga rum”. Dessutom vill hon i utbyte mot en del av sin tilldelade mark ”erhålla Skog och Kohage äfvensom att ägorna blifvit så lagda att de går till sjön, för erforderlig vattentillgång”.
Lantmätare Carl Fredrik Vilhelm Lundin genomförde skiftet. V Dahlgren är upphovsman till kartan från 1857 över Ölsta, Färentuna socken, Stockholms län. Aktnr A31-16:3.

Läs artikeln på vår webbplats om hur laga skifte förändrade byarna. Vill du se fler gamla kartor? I Lantmäteriets e-tjänst finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner. https://historiskakartor.lantmateriet.se/.


19 oktober 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

”Jag har redan rekommenderat flera av mina skolkamrater att söka sommarjobb här nästa sommar!”. Det är en av kommentarerna som våra sommarjobbare lämnat i årets enkätundersökning. 100% svarade att de skulle rekommendera oss som arbetsgivare till en vän och 90% kan tänka sig att jobba på Lantmäteriet i framtiden.

Många sommarjobbare har uppskattat de varierande arbetsuppgifterna, engagerade handledare, välplanerad introduktion och känslan av en trygg arbetsplats. Framför allt återkommer kommentarer om hjälpsamma, kunniga och trevliga kollegor!

1 februari publiceras nästa års sommarjobb, håll utkik!


13 oktober 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig – antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%). Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023. Hur ser det ut i ditt län? Läs hela nyheten för mer information (nytt fönster).

13 oktober 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Förstår du oss? Idag, 13 oktober, firas internationella klarspråksdagen. Visste du att alla ska kunna förstå vad vi och andra myndigheter vill ha sagt, både muntligt och i text? Det är reglerat i Språklagen där det står att språket i all offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Vad tycker du om hur vi uttrycker oss? Har du exempel på när vi har uttryckt oss på ett svårt eller krångligt sätt? I så fall vill vi gärna att du berättar det för oss så att vi kan bli enklare att förstå. Kontakta vårt kundcenter eller ring oss på 0771-63 63 63.
Inom Lantmäteriet finns många facktermer. Därför finns det en ordlista på vår webbplats där vi förklarar ord som kan vara svåra att förstå.

12 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Webbinarium om kartor för civil beredskap - den 17 november klockan 10.00-11.00. Lantmäteriet utreder möjligheterna för att aktörer inom civil beredskap ska få tillgång till de kartor som Försvarsmakten använder idag, det vill säga Nationell militär karta, NMK. Målsättningen är att varje aktör på egen hand ska kunna ladda ner och trycka kartor. Kartorna ska även kunna användas i egna digitala system.

Webbinariet ger dig information om:

  • Lantmäteriet som beredskapsmyndighet och Försvarsmaktens nationella militär karta NMK. Chef för enheten GeoSE, Lantmäteriet
  • Behov av gemensamma tryckta kartor. När och hur ska vi använda NMK? Produktchef, Lantmäteriet
  • Vad innehåller NMK? Vilka filformat finns? Utredare, Lantmäteriet
  • Hur Försvarsmakten använder kartorna idag, Samverkansofficer, Lantmäteriet
  • Plan för hur Lantmäteriet ska tillgängliggöra kartorna när utredningen är klar. Chef för Marknadsenheten, Lantmäteriet

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som arbetar som planerare, samordnare och beslutsfattare inom civil beredskap. Läs mer om webbinariet på vår webbplats.


11 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på informationsmöte kring Smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen den 30 oktober klockan 13.00-14.00. Under mötet kommer vi bland annat ta upp:

- Vad är den Nationella geodataplattformen idag?
- Digitala planbeskrivningar.
- Hantering av Planbeskrivning i den Nationella geodataplattformen.
- Vilka förväntningar kan du ha på Lantmäteriets E-tjänst Detaljplan.
- Guide – Lägg till datamängd i den Nationella geodataplattformen.


11 oktober 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Geometriska jordeböckerna - På Johan de Rogiers karta från 1636 över Tingstad, söder om Norrköping, ser du förutom åkrar och gårdar en avbildning av prästgården, kyrkan och klockstapeln. En av de tidiga lantmätarnas viktigaste uppgifter var att göra detaljerade kartor över byar och gårdar. I de tillhörande förrättningsakterna beskrev lantmätaren avkastningen av jordbruket, hur mycket utsäde som gick åt, vilka byggnader som fanns och andra saker av ekonomiskt värde.

Kartorna kallas ibland för skattläggningskartor – kanske var tanken från början att utnyttja dem för nya skatter. De flesta av kartorna är inbundna i så kallade geometriska jordeböcker. Rogiers karta ingår i den geometriska jordeboken över Lösings härad, Östergötlands län, som innehåller 89 sidor med olika kartblad.
Vill du se fler gamla kartor? I Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor finns över en miljon digitaliserade kartor som är gratis att ladda ner (nytt fönster).


4 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Vill du delta på Lantmäteriets seminarium om GNSS och Swepos? Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av utvecklingen av satellitpositionering och Swepos och i år hålls det alltså på plats i Gävle. Presentationerna behandlar olika aspekter av positionering med GNSS och Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer. Du får en uppdatering om satellitsystemens status, utvecklingen av Swepos och olika tillämpningsområden för GNSS. Du får även möjlighet att träffa instrumentleverantörer, besöka Swepos driftledningscentral samt se en del av den övriga geodesiverksamheten på Lantmäteriet.

Anmälan är öppen fram till 16 oktober och du anmäler dig i Lantmäteriets lärplattform där du efter inloggning med bankID söker reda på GNSS/Swepos-seminariet i plattformens kurskatalog. Här finner du även mer information om seminariet. Seminariet är uppdelat i två delar. Du kan välja att anmäla dig till båda eller ena.

Läs mer om seminariet på vår webbplats.


2 oktober 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Falköpings kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen* och innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade kartdata till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


29 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Torsdag den 19 oktober klockan 08.30-12.15 genomför Lantmäteriet höstens webbinarium för Smartare samhällsbyggnadsprocess. Fokus är myndigheternas och kommunernas interna förändring och anpassning mot en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vi får även externa besök, bland annat en representant från Estland som berättar hur de arbetat med införandet av digitala detaljplaner.

Varmt välkommen att delta! Läs hela programmet på vår webbplats (nytt fönster).


28 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriets projekt i Nordmakedonien avslutas med goda resultat. Ett adressregister tillgängligt för alla medborgare, ett nytt positioneringssystem med centimeterprecision och viktiga steg mot att digitalisera historiska handlingar. Det är några av resultaten från Lantmäteriets femåriga samarbete med Nordmakedonien som nu går i mål.

Tjänsteexporten är Lantmäteriets bidrag till den svenska politiken för global utveckling. Politiken koncentreras på insatser som medverkar till att bekämpa fattigdom och ge ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Lantmäteriets bidrag kännetecknas av frågeställningar kopplade till landfrågor. Läs hela nyheten på vår webbplats.


27 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet har fått tre nya styrelseledamöter i september. Vi säger välkommen till Anette Scheibe Lorentzi, Ulf Perbo och Maria Rydbeck! De kommer in med lång erfarenhet från bland annat ekonomistyrning och från användarsidan inom bygg och anläggning. Till vardags är de biträdande stadsdirektör i Stockholm, strategisk rådgivare på kommunikationsbyrån Kreab respektive överdirektör på Försäkringskassan.


26 september 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Matematikern och kartografen Anders Bures karta över Skandinavien från 1626 var ett genombrott för kartografin i Sverige. Kartan graverades i sex separata blad, och finns idag bara bevarad i fem exemplar. Två år senare fick Bure i kungligt uppdrag att bygga upp det svenska Lantmäteriet och att rita detaljerade kartor över hela landet. Då behövdes kunniga medarbetare. Anders Bure satsade på att snabbutbilda en grupp unga män som hade studerat matematik, geometri och astronomisk ortsbestämning på Uppsala universitet. År 1628 fanns det sex lantmätare och några årtionden senare, år 1650, tjänstgjorde arton lantmätare i Sverige och åtta utanför landet.

Läs mer i vårt pressmeddelande.


19 september 2023 - publicerat på Facebook, LinkedIn och Instagram

Arbetet med riksgränsöversynen uppmärksammas i media. Översynen sker vart 25:e år och är ett samarbete mellan Lantmäteriet och norska motsvarigheten Kartverket. – Sverige blir faktiskt lite större, säger Dan Norin, sekreterare vid den svenska gränskommissionen.

Se filminslaget på Aftonbladets webbplats (nytt fönster).

Läs artikeln på Aftonbladets webbplats (nytt fönster).


18 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på Lantmäteriets och Geodatarådets lunchseminarium den 9 oktober klockan 12.00-13.00. Seminariet är öppet och ingen föranmälan krävs.

Program:
- Information om Geodatarådets senaste möte den 22 september.
- Införande av öppna data, särskilt värdefulla datamängder

Tre olika geodataproducerande myndigheter deltar och berättar om deras införande av HVD, värdefulla datamängder.


18 september 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Tack vare Lantmäteriets karta har en 300 år gammal kavelbro återupptäcks utanför Umeå. Det var här flickorna från Klabböle gick med boskapen över myren till fäbodvallen i Degersjö. Den 140 meter långa träkonstruktionen har länge legat dold under torven. Bron finns tydligt utritad på lantmätare Johan Gedda Perssons karta från 1690 (aktnr Z31-69:1). Även på Lantmäteriets moderna terrängmodell går det att se en lätt förhöjning, som en cirka decimeterhög ås över myren.

Nu undersöker en grupp arkeologistudenter kavelbron, som är en enkel bro av timmerstockar. Träet är relativt välbevarat tack vare att det har legat syrefritt i myren. När undersökningen är klar kommer de att återställa allt så att bron inte förstörs. Kartan från 1690 finns digitaliserad i vår e-tjänst Historiska kartor, där den går att ladda ner gratis (nytt fönster).


15 september 2023 - publicerat på Facebook

Idag hissar vi den svenska flaggan utanför vårt huvudkontor för att fira att kung Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år. Med sina 50 år som statschef är Carl XVI Gustaf den monark som innehaft Sveriges tron under längst tid. År 2023 är ett märkesår på flera sätt; det är också 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till Sveriges kung och Sverige blev ett självständigt rike.


12 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet bjuder in till en introduktion till EPOS. Är du intresserad av geovetenskapligt data från hela Europa. Jordbävningar i Grekland, landhöjning i Skandinavien, magnetiskt data från X eller Y-data från Z? EPOS - The European Plate Observing System är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller just det. Lantmäteriet och EPOS Sverige bjuder in till en förmiddag med information - vad EPOS är. Vi kommer att förklara EPOS-forskningsinfrastrukturen och hur den fungerar och hur EPOS kan användas för din forskning och hur du kan engagera dig.


9 september 2023 - publicerat på LinkedIn

I år firar vi att vår norska motsvarighet Kartverket fyller 250 år! Länderna som har Europas längsta landsgräns mellan sig på hela 1630 kilometer.

Gränsen drogs år 1751 och har sedan dess bidragit till en stabil och balanserad relation mellan våra länder. Översynen av riksgränsen är exempel på ett fint samarbete mellan våra myndighetet. Ett arbete som avslutas i år och ger gränsen en noggrannhet på centimeternivå.


1 september 2023 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på höstens första webbsända informationsmöte kring Smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen.

Under mötet kommer vi bland annat ta upp höstens utmaningar och glädjestunder, information från SKR kring kommunernas erfarenheter, Boverket gästar med senaste nytt, Länsstyrelsen berättar om Prozesso och vi informerar om uppstartshjälpen Digibarometern.


31 augusti 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Vårgårda kommun och Herrljunga Kommun - nu är ni blåljusgodkända! De har genomfört Blåljuskollen* och innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade geodata (kartdata) till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats för att hjälpa vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.

Läs mer om Blåljuskollen på vår webbplats.


25 augusti 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Vilket riksröse på riksgränsen mellan Sverige och Norge ligger närmast havet?
Självklart är det korrekta svaret det första riksröset, vilket är betecknat med en romersk etta och som ligger bara tiotalet meter från Idefjorden. Dock ligger även Riksröse 248A i Jokkmokks kommun förvånansvärt nära havet. Ner till Hellmofjorden är det bara sex och en halv kilometer här på det ställe där Norge är som smalast.


25 augusti 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

En av Lantmäteriets kartexperter är på plats på Släktforskardagarna i Östersund den 26/8 klockan 16.00 och föreläser om våra historiska kartor. Missa inte chansen att lära dig mer om de geometriska jordeböckerna, skifteskartor, landskapskartor, bykartor med mera! Bilden föreställer Johan Törnstens karta över Östersunds stad från år 1775 (aktnr Y65-1:1). Törnsten var lantmätare, kartograf och astronom. 1768 fick han i uppdrag av Gustav III att anlägga staden Östersund och skapa en stadsplan. Samtidigt hann han rita en hel del kartor. Vid en sökning i Lantmäteristyrelsens arkiv hittar man 194 digitaliserade akter med hans kartor.
Du vet väl att över en miljon av Lantmäteriets kartor finns digitaliserade och är fritt tillgängliga för nedladdning. Läs mer om våra äldre kartor på vår webbplats.


17 augusti 2023 - publicerat på LinkedIn

Rätt position för dig som vill fatta beslut om fastighetsgränser! Just nu söker vi förrättningslantmätare med lantmätar- eller juridisk bakgrund till flera orter i norra Sverige. Är du vår framtida medarbetare eller känner du någon som du tror är rätt person för jobbet? Här hittar du våra lediga jobb.


17 augusti 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Roliga fakta om riksgränsen: Det finns hela 642 riksrösen längs riksgränsen mellan Sverige och Norge och 614 av dem är stenrösen med hjärtstenar. I arbetet med att restaurera rösen har 1 600 liter färg för målningen gått åt.
Visste du att gränsgatan längs riksgränsen mellan Sverige och Norge är fem meter bred? Den går 2,5 meter in i varje land ut från gränslinjen och när den ska röjas ska allt som är högre än 50 centimeter röjas bort.


15 augusti 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Vandra i sommar? Ladda ner vår app Min karta och få Sveriges mest detaljerade och aktuella kartor för varenda plats. Nu finns kartan även i ”offline-läge”. Du hittar den i App Store eller Google Play.


11 augusti 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Riksgränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns – hela 1630 kilometer lång! I sommar fortsätter översynen av riksgränsen mellan Norge och Sverige. Arbetet med att röja gränsen och restaurera rösen pågår mellan 2020 och 2024 och det är 30 år sedan sist. Nu gör vi det på nytt! Som goda grannländerna gör vi det tillsammans och kontrollerar varandras arbeten. Kartverket organiserar arbetet från Idefjorden upp till norra Jämtland, medan Sverige och Lantmäteriet ser över gränsen vidare upp till Treriksröset.


4 augusti 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Följ med oss på jobbet! Med modern satellitbaserad mätningsteknik (GNSS) mäter vi in gränsmärke 189u1 på centimeternivå. Restaurerar riksröse 254A på toppen av fjället och röjer gränsgatan. Kan det här vara ett jobb för dig?


1 augusti 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Vandra i Linnés fotspår. Ladda ner vår app Min karta och få Sveriges mest detaljerade och aktuella kartor för varenda plats. Nu finns kartan även i ”offline-läge” Du hittar den i App Store eller Google Play. 


3 juli 2023 - publicerat på LinkedIn

Den 3–7 juli samlas drygt 60 klimatforskare från hela världen hos Lantmäteriet i Gävle för att lära sig mer om landhöjning. Med utställningar, seminarier, övningar och fältkurs med svenska exempel ska forskarna bättre förstå hur landskapet förändras med klimatförändringarna.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


29 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Hur får vi koll på våra vatten för att hållbart nyttja resursen i ett föränderligt klimat? Lyssna till representanter från det nationella Geodatarådet och privat sektor (nytt fönster) som bland annat samtalar kring vad myndigheterna gör, hur vi tillsammans kan ta fram en helhetsbild av vatten från källa till hav och hur vi kan gå från kunskap som produkt till kunskap som tjänst. Samtalet startar börjar 2:05:30 in i inspelningen.


27 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Torsdag den 19 oktober, klockan 09.00-12.15, är du varmt välkommen att delta i Lantmäteriets halvdagswebbinarium med fokus på:
Smartare samhällsbyggnadsprocess förändringsresan mot en ny destination

Boka in datum och tid i kalendern redan nu.

Du kommer bland annat kunna ta del av:
- Vägen framåt för myndigheterna, vad kan du förvänta dig?
- En omvärldsspaning: Hur har Estland arbetat med sina detaljplaner?
- Några kommuners förändringsresa, vad har den betytt?
- Nya informationsmängder i Nationella Geodataplattformen, när och hur kan du nyttja dem?

Fullständigt program kommer att publiceras på vår webbplats (nytt fönster) efter sommaren. Webbinariet är kostnadsfritt, välkommen!


27 juli 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Upptäck historien och naturen längs riksgränsen mot Sverige. Det här är ett riksröse längs riksgränsen och mellan Sverige och Norge finns det 642 stycken. I den pågående översynen av riksgränsen restaurerar och mäter vi på Lantmäteriet tillsammans med våra norska kollegor på Kartverket in de olika rösena och röjer upp gränsgatan mellan dem.

Riksrösena är även fina kulturminnen och besöksmål för hela familjen. Dela gärna dina bilder från ditt besök vid ett riksröse i sommar om du har vägarna förbi. #pågränsen #pågrensen. Och snälla – lägg inte fler stenar på röset.


25 juli 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Ladda ner vår app Min karta och få Sveriges mest detaljerade och aktuella kartor för varenda plats.
Nu finns kartan även i ”offline-läge”. Du hittar den i App Store eller Google Play.


21 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Södertälje till en stor insats inom digitaliseringen! Kommunen har nu laddat upp 970 digitaliserade detaljplaner i Lantmäteriets nationella geodataplattform.

Kommunens chef för enheten geografisk information tipsar andra som står inför ett sådant här digitaliseringsprojekt att dokumentera varje tolkning systematiskt, välja digitaliseringsmetod och process utifrån nyttan man vill uppnå, ha resurser som kan jobba dedikerat med projektet under längre perioder samt ha ett tätt samarbete mellan olika kompetenser i projektet.

Läs även mer om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess på vår webbplats (nytt fönster).


20 juli 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Vi hittade gränsens nya högsta punkt! Visste du att den högsta punkten på riksgränsen mellan Sverige och Norge är 1752 meter över havet på fjället Nuortta Sávllo i Arjeplogs kommun. Nu i veckan har vi träffats där med våra norska kollegor Kartverket för att bygga ett nytt röse som står på gränslinjen och visar var gränsen går.
Se mer om arbetet i inslaget från NRK (nytt fönster).


19 juli 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Ladda ner vår app Min karta och få Sveriges mest detaljerade och aktuella kartor för varenda plats. Nu finns kartan även i ”offline-läge”. Du hittar den i App Store eller Google Play.


14 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Representanter från EU:s lantmäterimyndigheter samlades hos Lantmäteriet i Gävle. Bland annat diskuterades ämnet öppna data, där flera av deltagarländerna vittnade om att detta är en av de viktigare frågorna för medlemsländerna. Ett annat ämne som behandlades var vikten av snabb och korrekt geodata i katastrofsituationer, till exempel vid jordbävningar och översvämningar.

Under våren har svenska Lantmäteriet varit ordförande i EU:s sammanslutning av nationella geodatamyndigheter, Permanent Committe on Cadastre in the European Union (PCC). Nu har ordförandeskapet lämnats över till Spanien.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


14 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Du missar väl inte vårt webbsända informationsmöte kring Smartare samhällsbyggnadsprocess den 19 juni klockan 13.00 - 14.00. Under mötet får vi bland annat ta del av presentationer från Sweco kring byggnad, Buildility kring bygglovsprocessen och Boverket om Mina ombud.

Vi berättar även kring status för specifikationen detaljplan och får besök av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som berättar om status i arbetet med den nyligen genomförda tekniska PoC:en om riksintresseinformation.


14 juli 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Redan 1751 drogs gränsen upp genom noggranna förhandlingar mellan Sverige och Norge. Genom att etablera gränsen har länderna lyckat skapa en stabil och balanserad relation som har bestått i flera århundraden.
Efter över 30 år sedan sist, ses nu riksgränsen mellan Sverige och Norge över på nytt. 2023 är det sista året med fältarbete! Tillsammans med Kartverket och modern teknik ska vi se till att nationsgränsen är korrekt ner på centimeternivå. Riksrösena är även fina kulturminnen och besöksmål. För hela familjen.
Dela gärna dina bilder från ditt besök vid ett riksröse i sommar #pågränsen #pågrensen.


13 juli 2023 - publicerat på Facevbook

Har du blivit ägare till en fastighet? Då är det viktigt att du ansöker om lagfart. Läs mer om hur gör och se filmen på vår webbplats.


6 juli 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Lantmäteriet och norska Kartverket möttes igår vid riksgränsen mellan Värmland och Viken fylke för att inviga två återupprättade gränsmarkeringar. Arbetet görs som en del av översynen av den gemensamma riksgränsen, bland annat för att få en mer exakt gränsdragning. Se SVT's inslag på plats (nytt fönster)

Läs även nyheten på vår webbplats. Riksrösena är även fina kulturminnen och besöksmål. För hela familjen.
Dela gärna dina bilder från ditt besök vid ett riksröse i sommar


2 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter.

– Med digitala signaturer blir det till exempel betydligt svårare att genomföra lagfartskapningar och att förfalska avtal. Det skulle också ge en mycket bättre datumkontroll för överlåtelserna, vilket gör det mycket svårare att i efterhand omdatera köpehandlingar för att vinna egna fördelar, säger chefsjurist på Lantmäteriet.

Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


1 juni 2023 - publicerat på LinkedIn

Torsdag 8 juni klockan 12.00-13.00 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt lunchseminarium (nytt fönster).

PROGRAM
- Information om Geodatarådets senaste möte och arbetet med visionsarbetet geodataområdet 2040.

- Information om och statusuppdatering kring arbete med Nationella grunddata. Information om vilka olika datamängder som man nu jobbar med och hur allt hänger ihop med Sveriges digitala infrastruktur, ENA. Även information kring standardisering av ett antal datamängder i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen (Ett smart built environment projekt)


22 maj 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Vill du ha något spännande att göra under parasollet? Spana in vår e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster).Vi har en av världens största kartskatter med över en miljon kartor och akter mellan åren 1628 och 1928. Det nya gränssnittet gör det dessutom enklare att ladda ner och att söka direkt i kartan efter dina favoritområden.


8 maj 2023 - publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Lantmäteriet har förbättrat den populära e-tjänsten Historiska kartor. Nu är det enklare att hitta och ladda ner äldre kartor. Genom de nya funktionerna kan man bland annat hitta rätt historisk karta genom att zooma i den vanliga karttjänsten Min karta och möjlighet finns nu att spara ner kartor i högupplöst PDF-format.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


3 maj 2023 - publicerat på LinkedIn 

Rebekka Steffen, geodet på Lantmäteriet, har belönats med ett pris från European Geoscences Unions (EGU) som framstående ung forskare inom geodesi! Hon är den första nordeuropé någonsin som har fått priset inom geodesi.

Rebekka Steffen prisas bland annat för sin forskning inom landhöjning och sitt arbete med en modell för hur jordskorpan i Europa rör sig och deformeras. Hennes forskning om landhöjningen är relaterad till den pågående isavsmältningen på Grönland.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


2 maj 2023 - publicerat på LinkedIn och Facebook

Ändrat arbetssätt kan korta tiden för utbyggnad av elnätet med en tredjedel. Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet. Med utgångspunkt i denna samverkan föreslås olika åtgärder som myndigheter och elnätsföretagen kan genomföra direkt, utan större lagändringar.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


28 april 2023 - publicerat på LinkedIn

Är du intresserad att söka ett ledigt jobb hos oss? Just nu har vi en driftstörning i rekryteringssystemet Lantmäteriet använder. Medan den pågår söker du våra lediga tjänster via e-post. Aktuella tjänster och hur du ansöker hittar du på vår webbplats. Observera att vissa annonser har förlängd ansökningstid på grund av detta.


24 april 2023 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på vårt webbsända informationsmöte (nytt fönster) om Smartare samhällsbyggnadsprocess den 8 maj klockan 13.00-14.00. Under informationsmötet berättar vi bland annat om:

- Status, var är vi nu?
- Deltagande i den Nationella geodataplattformen.
- Process för förvaltning kring gällande specifikation samt kommande uppdatering av Detaljplan.
- Resultat av PoC Översiktsplan samt föreskrift.
- Summering av seminarium - byggnader i Nationella geodataplattformen.
- Arbete som pågår med marktäcke och markanvändning.


18 april 2023 - publicerat på LinkedIn och Facebook

Kartutställningen är på plats och besökarna på ingång till Kartdagarna 2023 i ett soligt Helsingborg. Först ut för Lantmäteriet tisdagen den 18 april är bland annat en workshop på temat ”Smartare samhällsbyggnadsprocess – en nationell angelägenhet” och föreläsningen ”Status Lantmäteriet”, där deltagarna får höra lite om Lantmäteriets arbete framåt med öppna geodata.

Missa inte heller Kartutställningen, där du bland annat kan se en av förra årets stora kartnyheter, Lantmäteriets automatiskt generaliserade kartor. Du kan också se exempel på kartprodukter ur Nationell militär kartserie (NMK).


14 april 2023 - publicerat på Facebook

Fredagens lästips till dig som älskar kartor. I det senaste numret av Kart & Bildteknik, från Kartografiska Sällskapet , förklarar en av Lantmäteriets geodatasamordnare automatisk generalisering av kartor - en milstolpe i Lantmäteriets kartproduktion.

Läs det senaste numret på Kartografiska sällskapets webbplats (nytt fönster).


11 april 2023 - publcerat på LinkedIn, Facebook och Instagram

Lantmäteriet medverkar med ett tiotal föreläsningar och workshops på Kartdagarna 2023 den 18–20 april i Helsingborg. Lantmäteriet tar bland annat upp ämnen som öppna data, automatisk generaliserade kartor, det nya internationella höjdsystemet, IHRS och en workshop om smartare samhällsbyggnadsprocess. Välkomna till oss i monter nummer 1!

Läs mer om kartdagarna 2023 (nytt fönster).


5 april 2023 - publicerat på LinkedIn

Enligt tradition anordnades Innovation day för Lantmäteriets anställda, detta år nummer 12 i ordningen. I år gratulerar vi laget med bidraget Kompetenscoachning, som handlar om hur Lantmäteriet ska behålla kompetens, ta tillvara utvecklingspotential samt fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Idén kompetenscoachning innefattar bland annat en plattform för att samla efterfrågad och erbjuden kompetens inom Lantmäteriet, en kompetenscoach som coachar medarbetare som söker utmaningar och en kompetensbot som ger tips om effektiviseringar eller utbildningar.

Innovation Day är en idéfest där anställda under 24 timmar får en exkursion från jobbvardagen och på valfritt sätt kan utforska, utveckla och testa sin idé tillsammans med andra i lag. Det kan bland annat handla om idéer av nya tekniska lösningar, juridiska möjligheter, processförändringar och arbetsmiljö och behöver inte vara färdiga lösningar.

Varje Innovation day bidrar med nya spännande idéer och lösningar. Exempel på tidigare vinnande bidrag är den nu publicerade e-tjänsten Vem äger fastigheten, som flitigt nyttjas av allmänheten. Men också Dagens ros där medarbetare kan hylla varandras insatser internt via digitala skärmar.


4 april 2023 - publicerat på LinkedIn

Vad vill vi uppnå med en Smartare samhällsbyggnadsprocess och vilka nyttor uppstår tack vare arbetet? Vi har nu samlat en sida med tankar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn om vision och nytta med digitaliseringsarbetet. Lyssna till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som betonar vikten av digitalisering för byggandet av det goda samhället.

Ta del av fler tankar (nytt fönster) från NCC, WSP, White Arkitekter, Trafikverket, Karlstads kommun, Skanska och Smart Built Environment.


3 april 2023 - publicerat på LinkedIn

Det ska bli tydligare att se vilka fastigheter som fått ersättning från staten när markägaren nekats avverka fjällnära skog, bland annat genom att uppgifterna införs i fastighetsregistret. Det framgår av ett nytt förslag som Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket lämnar till regeringen.

Information som rör nekad avverkning av fjällnära skog kan ha stor betydelse vid köp eller överlåtelse av fastigheter eftersom det kan påverka värdet på skogen och möjligheten att bruka den.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


28 mars 2023 - publicerat på LinkedIn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att tilldela Lantmäteriet 1,9 miljoner kronor för ett så kallat 2:4-projekt i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Projektet syftar till att få fram bättre digitala kartunderlag för den civila delen av totalförsvaret. Målsättningen är att Sveriges totalförsvar ska ha samma kartunderlag. Det betyder i praktiken att det civila försvaret får tillgång till det som det militära försvaret har idag, det vill säga Nationell militär kartserie, NMK, i olika skalor och format.

Läs hela nyheten.


9 mars 2023 - publicerat på LinkedIn

Just nu söker vi systemutvecklare och Team-ledare! Läs mer på vår webbplats.


8 mars 2023 - publicerat på LinkedIn, Facebook och Instagram

Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige. Hur jämställt är ditt län? Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

– Den senaste 10-årsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att ROT-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja ROT-avdraget, berättar en enhetschef på Lantmäteriet.

Läs hela nyheten.


7 mars 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Inför internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare som är ytterst ansvarig för lantmäteriärenden i länet Bong County och har fyra anställda som hjälper henne.

– Jag tackar Gud för att han ledde mig till det här jobbet. Det finns definitivt utmaningar och att tackla dem som kvinna kräver lite extra. Men jag går gärna en extra mil för att tjäna vårt folk, berättar hon.

Myndigheten har knappa resurser för inköp av utrustning, särskilt för de lokala kontoren. Därför är hon extra glad över det stöd som kommer från externa partners, däribland Lantmäteriet genom ILAMP (Capacity Building for Inclusive Land Administration and Management Project in Liberia).

Läs hela nyheten.


3 mars 2023 - publicerat på LinkedIn

Rätt position för dig som är jurist eller ingenjör och vill vara med och bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Just nu söker vi förrättningslantmätare där det behövs en juristutbildning eller ingenjörsutbildning inom lantmäteri. Vi söker dig som gillar att fatta beslut och vill jobba i team där det finns ett stort engagemang och gott samarbete.

Västervik, Eksjö, Jönköping, Gävle, Östersund, Härnösand, Hudiksvall och Växjö är redo att ta emot era ansökningar.

Se våra lediga jobb.


24 februari 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Den 28 februari är sista dagen att söka sommarjobb hos oss, passa på! Följ med sommarjobbaren Linn när hon digitaliserar flygbilder. ”Jag hjälper till att digitalisera genom att tvätta och skanna flygfoton (negativ). Det bästa med jobbet är att man svart på vitt får se att vi verkligen gör nytta, att produktionen går framåt”, berättar hon.

Linn pluggar till civilingenjör inom lantmäteriteknik med GIS-inriktning och på frågan om hon kan tänka sig att jobba på Lantmäteriet i framtiden svarar hon: ”Ja absolut, vet inte som vad... Min utbildning är rätt bred så jag är lite nyfiken på att prova olika saker!”.

Vi har sommarjobb inom bland annat fastighetsbildning, fastighetsinskrivning, ärendemottagning och kundcenter. Du blir du en värdefull medarbetare som tillsammans med fantastiska kollegor bidrar till ett hållbart samhällsbyggande!

Läs mer och se vilka lediga sommarjobb Lantmäteriet erbjuder.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster).


13 februari 2023 - publicerat på Facebook, Instagram och LinkedIn

Letar du eller någon du känner sommarjobb? Kanske nyfiken på yrket förrättningslantmätare? Häng med Martin och Reem som berättar vad de arbetat med under en sommar! Allt från att handlägga avstyckningar till att mäta in gränser ute i fält. ”Det har varit lärorikt att se hur arbetet med förrättningar går till i praktiken”, berättar Martin som läser sista terminen på lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning.

Sök sommarjobb hos oss på Lantmäteriet senast den 28 februari. Vi har sommarjobb inom bland annat fastighetsbildning, fastighetsinskrivning, ärendemottagning och kundcenter. Du blir du en värdefull medarbetare som tillsammans med fantastiska kollegor bidrar till ett hållbart samhällsbyggande!

Läs mer och se vilka lediga sommarjobb Lantmäteriet erbjuder.

Se yrkesfilmen kopplad till inlägget (nytt fönster).


9 februari 2023 - publicerat på LinkedIn

Grattis Örkelljunga Kommun - nu är ni blåljusgodkända! Som nummer 29 i ordningen av landets 290 kommuner har Örkelljunga genomfört Blåljuskollen*. Det innebär att kommunen levererar kvalitetssäkrade geodata (kartdata) till sina blåljusaktörer, larmcentraler och utryckningsfordon, så de snabbt kan komma till rätt plats för att hjälpa vid en nödsituation.

*Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner som pekar ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem som kartor och positioneringssystem fungerar och visar rätt information.


7 februari 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Lantmäteriet säkrar ägandet, vilket är grunden för en fungerande kreditmarknad. Läs mer om oss och se hela filmen om vårt breda uppdrag.


7 februari 2023 - publicerat på LinkedIn

Vi kommer vara på plats! Kommer du och besöker oss? Nolia Karriär är Norrlands viktigaste utbildnings- och rekryteringsmässa. Vi kommer vara på plats och möta morgondagens studenter och medarbetare i hela Norrland.

Idag den 7/2 hittar du oss i Östersund, den 14/2 i Luleå och den 16/2 i Umeå. Hoppas vi ses!

Läs mer om att jobba hos oss.

Läs mer om Nolias mässor (nytt fönster).


3 februari 2023 - publicerat på LinkedIn

Enligt de nya bestämmelserna i plan- och byggförordningen måste alla kommuner ha digitala översikts- och regionplaner den 1 januari 2027. Motsvarande reglering finns redan för detaljplaner. Digitalt tillgängliga översiktsplaner bidrar till att göra processen för samhällsplanering mer effektiv och ökar möjligheten att hålla digital dialog med medborgare och andra aktörer.

Läs mer om Smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster).


1 februari 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Nu kan du söka sommarjobb på Lantmäteriet. Hos oss kan du sommarjobba inom bland annat fastighetsbildning, fastighetsinskrivning, ärendemottagning och kundcenter. Du blir en värdefull medarbetare som gör skillnad tillsammans med fantastiska kollegor.

Välkommen att skicka in din ansökan senast 28 februari!
Läs mer om hur det är att sommarjobba hos oss och se vilka lediga sommarjobb vi erbjuder.


31 januari 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Lantmäteriet sätter gränserna. Det ska helt enkelt vara solklart vem som äger vad. Se hela filmen om vår breda verksamhet.


27 januari 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Du har väl inte missat vår e-tjänst som enkelt och snabbt ger dig svaret på vem som äger en viss fastighet? Du som är privatperson och har giltig e-legitimation kan använda tjänsten och söker med en fastighetsbeteckning. Är du osäker på vilken fastighetsbeteckning det är? Ingen fara, i Min karta kan du enkelt få reda på det.

Läs mer om e-tjänsten Vem äger fastigheten.


24 januari 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

EU-kommissionen har nu beslutat att särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

EU:s medlemsländer har 16 månader på sig att implementera beslutet efter att beslutet har trätt i kraft 2023-02-09.

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


24 januari 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Är Lantmäteriet mer än en person med en ovanligt lång mätstång? Vi kartlägger verkligheten! Se hela filmen för att lära dig mer om vår breda verksamhet.


20 januari 2023 - publicerat på LinkedIn

Vi gratulerar vår norska motsvarighet Kartverket (Norwegian Mapping Authority) som idag fyller 250 år! Stort grattis och tack för allt fint samarbete, inte minst med översynen av gränsen mellan våra länder som pågår 2020-2024.

Läs mer om Kartverket 250 år på deras webbplats (nytt fönster).

Vill du veta mer om riksgränsöversynen? Besök vår webbplats.


20 januari 2023 - publicerat på Facebook och Instagram

Lördagen den 21 januari är det Släktforskningens dag. Vi uppmärksammar den genom att visa ett utsnitt av Hans Ranies vackra karta över Ärla socken, Södermanland, 1683.

Ranie var en lantmätare, senare bergmästare, dog 1719. Just den här kartan tillhör de yngre geometriska jordeböckerna (YGK, 1680–1700), som är tillgängliggjorda av Riksarkivet. Läs mer om de äldre kartorna på vår webbplats.

Vår e-tjänst Historiska kartor (nytt fönster) kan vara en bra hjälp i din släktforskning.


19 januari 2023 - publicerat på LinkedIn

Den 13 februari håller projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess årets första webbsända informationsmöte (nytt fönster). Varm välkommen att delta för att ta del av status och framdrift i projektet. Vi berättar bland annat om status kring byggnad och nya datamängder.


17 januari 2023 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser.

De ändrade bolånevanorna visar även av att antalet pantbrev som lämnats åter av kreditgivaren, för att de inte längre behövs som säkerhet för bostadslån, nu är fler än antalet nya pantbrev, vilket är första gången det sker sedan Lantmäteriet började mäta detta 1999.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


13 januari 2023 - publicerat på Facebook

Vill du fördjupa dig i den spännande historien om Struves meridianbåge? Då kan vi tipsa om en artikel i Kartografiska sällskapets tidning. Det var ett gigantiskt mätprojekt i slutet av 1800-talet som gick ut på att bestämma jordklotets exakta form och storlek. Struves meridianbåge är ett världsarv som sträcker sig genom tio länder. Lantmäteriet ingår i den kommitté som hanterar frågor som är gemensamma för hela världsarvet: Struve Geodetic Arc Coordinating Committee. Teodoliten som astronomen Friedrich Struve använde för att göra sina mätningar tillhör Lantmäteriet.

Ta del av artikeln på kartografiskas webbplats (nytt fönster).

Läs även mer om Struves meridianbåge på vår webbplats.


24 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 24.

Visste du Susanne Ås Sivborg är generaldirektör för Lantmäteriet sedan 2018? Hon är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har tidigare varit generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Lyssna på hennes julhälsning!

Läs mer om Lantmäteriet på vår webbplats.

Se filmen för lucka 24 (nytt fönster).


23 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 23.

Visste du att Lantmäteriet avslutade 14 876 lantmäteriförrättningar 2021? En vanlig åtgärd är fastighetsreglering, där man flyttar mark mellan två fastigheter till exempel vid en försäljning. En annan vanlig åtgärd är avstyckning, vilket betyder att en bit mark tas bort från en fastighet för att skapa en helt ny fastighet.

Läs mer om att ändra din fastighet på vår webbplats.

Se lucka 23 som animerad (nytt fönster).


22 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 22.

Visste du att Lantmäteriet stöttar arbetet med ett radioprogram för att öka rwandiernas kunskap om landfrågor? Det sker inom ramen för Lantmäteriets SIDA-finansierade projekt i Rwanda. Det populära radioprogrammet innehåller ett informationspass och därefter besvarar programledaren frågor från lyssnare som ringer in.

Läs mer om arbetet på vår webbplats.

Se lucka 22 som animerad (nytt fönster).


21 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 21.

Visste du att det finns ett rikt djurliv i Lantmäteriets historiska kartor? Här finns björnar, hästar, hundar och många andra djur. Lantmätaren Adolf Castman har dekorerat en karta från 1698 över Östra Eneby socken, Östergötland, med en fågel som håller skalstocken i sin näbb.

På samma karta har han målat ett självporträtt där han har på sig en elegant vinröd rock, klackskor, värja, hatt och grålockig peruk. Du kan söka bland kartorna i vår e-tjänst Historiska kartor - https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Tips! Vill du veta mer om historiska kartor? Se Utbildningsradions film.

Se lucka 21 som animerad (nytt fönster).


21 december 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Som beredskapsmyndighet har Lantmäteriet ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För Lantmäteriets del handlar det om att bevara och tillgängliggöra geodata som kan användas under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst i krig, och som behövs för att kunna återuppbygga samhället efter en kollaps, till exempel efter en naturkatastrof eller väpnad konflikt.

Exempel på sådana kritiska data hos Lantmäteriet är fastighetsinformation som ger svar på frågan ”vem som äger vad?”, och som anger var fastighetsgränserna går. Fastighetsinnehav utgör till stor del säkerheterna på Sveriges kreditmarknad. På så sätt bidrar ett tryggt och väl dokumenterat ägande av fastigheter även till finansiell stabilitet i fredstida krissituationer.

Läs mer om Lantmäteriets roll att hjälpa samhället att stå starkt på vår webbplats.


20 december 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Läs hela nyheten på vår webbplats.


20 december 2022 - publicerat på LinkedIn

Vill du bli vår nya chef för verksamhetsområde kommunikation? Rätt position för dig som är en fena på att kommunicera. Visst låter det spännande? Ansök senast den 13 januari!

Som chef kommer du ha ett övergripande ansvar för att Lantmäteriets kommunikation bidrar till att nå vår vision och våra målområden. Du ansvarar för hela myndighetens strategier inom kommunikationsområdet och har ett verksamhets-, ekonomiskt- och personalansvar för kommunikations verksamhet och medarbetare.


20 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 20.

Visste du att det i genomsnitt finns det fyra pantbrev per fastighet i Sverige? Det totala inteckningsbeloppet uppgår till 6 654 miljarder kronor. Under 2021 ökade beloppet med 352 miljarder kronor, en ökning med 1,4 miljarder kronor varje arbetsdag. Det är Lantmäteriet som hanterar pantbrev och inteckningar.

Läs mer om pantbrev och inteckningar på vår webbplats.

Se lucka 20 som animerad (nytt fönster).


19 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 19.

Visste du att Lantmäteriet arbetar med att laserskanna Sveriges skogsmark? Informationen används inom skogsbruket samt för samhällsplanering och forskning. Men med hjälp av skanningen har man också lyckats upptäcka minst 100 000 tidigare okända kulturlämningar, i form av gamla kolmilor, fångstgropar samt boställen och husbottnar. Den pågående skanningen startade 2018 och utförs på uppdrag av Skogsstyrelsen och skogsbranschen.
Läs mer om laserskanning på vår webbplats.

Se lucka 19 som animerad (nytt fönster).


18 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 18.

Visste du att det finns en gränskommission vid Lantmäteriet som har har i uppdrag att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge? Arbetet pågår 2020–2024. Översynen sker tillsammans med en kommission vid det norska Kartverket.

Tips! Se Utbildningsradions film om översynen av riksgränsen. På vår webbplats kan du också läsa mer om arbetet med riksgränsöversynen.

Se lucka 18 som animerad (nytt fönster).


17 december 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Lantmäteriets verksamhet startade 1628, när Anders Bure fick i uppdrag av kungen att framställa geometriska jordeböcker och geografiska kartor samt att utbilda nya lantmätare. Därmed är Lantmäteriet en av Sveriges äldsta myndigheter. En av våra förrättningslantmätare berättar om hur det gick till under det första århundradet. Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.

Se programmet på UR-play (nytt fönster).


17 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 17.

Visste du att Lantmäteriet har en mängd facktermer? Vet du till exempel när man behöver ett gravationsbevis eller hur man använder en teodolit? Andra kluriga ord: Klyvning, omarrondering, fångeshandling och geoid. På vår webbplats finns en ordlista där vi förklarar ord som kan vara svåra att förstå.
Vilket är det svåraste lantmäteriord du känner till?

Se lucka 17 som animerad (nytt fönster).


16 december 2022 - publicerat på LinkedIn

Välkomna till Geodataseminarium 2023 med temat - i riktning mot framtiden, anmälan är nu öppen! Ämne för seminariet: Var behöver vi vara med digitaliseringen år 2040 och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Seminariet hålls den 1 februari 2023 klockan 10-16 på Stockholm Waterfront Congress Centre. 80 platser finns för att delta i lokalen, övriga erbjuds att delta digitalt.

Läs mer om programmet och anmäl dig!


16 december 2022 - publicerat på Facebook

Från och med idag stänger vi av funktionen att kunna kontakta oss via meddelanden (Messenger) på Facebook. Har du frågor till oss hänvisar vi istället till vårt kundcenter för bäst och snabbast service.

Du har väl inte missat våra e-tjänster som hjälper dig med de vanligaste frågorna?

- Beställ utdrag ur fastighetsregistret - https://bit.ly/3BC2A80
- Ta reda på vem som äger en viss fastighet - https://bit.ly/3j3jdDb
- Se detaljerad info om dina fastigheter i Min fastighet - https://bit.ly/3PwWM5u
- Ansök om lagfart eller inskrivning - https://bit.ly/3uTUxQb

Läs mer om hur du kan kontakta oss på vår webbplats.


16 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 16.

Visste du att Lantmäteriet har färdiga lektioner om spännande saker som rullstensåsar, stigande vattennivåer och samhällsplanering? Lektionerna ingår i vårt kostnadsfria undervisningsstöd för grundskolan och gymnasiet, och är framtaget med hjälp av pedagoger.

I det tillhörande kartverktyget finns lager som visar historiska kartor, hydrologi, geologi, demografi, fornlämningar, topografi med mera. Eleverna kan mäta och rita in sina fynd och iakttagelser i kartan.

Läs mer på vår webbplats.

Se lucka 16 som animerad (nytt fönster).


15 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 15.

Visste du att Lantmäteriet hanterar tillstånd för att sprida bilder och filmer som är tagna från luften? För att slippa söka om tillstånd finns det ett antal undantag du kan använda (nytt fönster).

Handläggningstiderna för spridningstillstånd är tyvärr långa just nu. Antalet ansökningar har ökat från cirka 700 ärenden 2016 till drygt 23 000 förra året och Lantmäteriet har önskat mer anslag från regeringen för att kunna utöka verksamheten och hålla fortsatt god service.

Se lucka 15 som animerad (nytt fönster).


14 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 14.

Visste du att det från början endast fanns sex lantmätare, som var utspridda i olika landskap? Det var så många som utbildades när matematikern och kartografen Anders Bure 1628 fick i uppdrag av Gustav II Adolf att bygga upp en svensk lantmäteriverksamhet. Fram emot 1640-talet hade antalet lantmätare blivit omkring 25 stycken.
Om du vill veta vad Bure säger utan att slå på ljudet kan du slå på texten på "CC" i spelaren.
Läs mer om vår unika kartskatt och Anders Bure.

Tips! Se även Utbildningsradions film om Lantmäteriets historia.

Se lucka 14 som animerad (nytt fönster).


13 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 13.

Visste du att Lantmäteriets ortsnamnssök ger 52 träffar på ortnamn som börjar på Lusse? Här finns Lussebo, Lusseboda, Lusseröd, Lussebäcken med flera. Namnen har skiftande bakgrund och innehåller ibland ordet lus i nedsättande betydelse. Men några, som Lusse källa i Alseda socken, Östra härad, Småland, innehåller faktiskt en folklig variant av helgonnamnet Lucia. Vilka fler ortnamn med julanknytning känner du till?

Testa vår e-tjänst Sök ortnamn (nytt fönster).

Vill du veta mer om arbetet med ortnamn kan du se Utbildningsradions film.

Se lucka 13 som animerad (nytt fönster).


12 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 12.

Visste du att gränserna på den digitala fastighetskartan inte alltid visar rätt? Noggrannheten kan skilja från enstaka centimeter till tiotals meter. Enligt lagen är det gränsmärket på marken som gäller. Det innebär att du inte utan vidare kan utgå från kartan om du vill bygga ett hus, avverka skog eller göra andra saker på din fastighet.

Se vår film om att bestämma gränserna för en fastighet.

Se lucka 12 som animerad (nytt fönster).


11 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 11.

Visste du att Lantmäteriet bevakar utbredningen av Sveriges glaciärer? Antalet karterade glaciärer är 284, varav Salajiekna i Arjeplogs kommun är den största med en yta på drygt 9 kvadratkilometer – lika stort som 1 300 fotbollsplaner. 2014 kunde vi med hjälp av flygfotografering visa att glaciärerna hade krympt. Det är ett sätt som flygfotografering kan användas i miljöarbetet.

Se Utbildningsradions film om Lantmäteriets arbete med glaciärer!

Se lucka 11 som animerad (nytt fönster).


10 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 10.

Visste du att omarronderingen i Stora Tuna i Dalarna, som blev klar 2022, tog tio år att genomföra? Omarronderingen omfattade en stor del av Borlänge kommun och berörde 1 500 fastighetsägare. Bakgrunden är att det aldrig genomfördes något laga skifte här på 1800-talet. Fastigheterna bestod därför av många, små markbitar som låg utspridda – den minsta 6 kvadratmeter. Omarrondering betyder att marken omfördelas mellan fastighetsägarna.

Se Utbildningsradions film om omarronderingen för att lära dig mer.

Se lucka 10 som animerad (nytt fönster).


9 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 9.

Visste du att Lantmäteriet ger stöd för att utbilda nya lantmätare i Liberia? Det sker via Lantmäteriets ILAMP-projekt i landet, som finansieras av SIDA. Under 2023 kommer tjugo lantmätarstudenter från universitetet i Monrovia att vara redo att ge sig ut i yrkeslivet i ett land där tvister om mark och gränser är en oroshärd.

Läs mer om arbetet i Libera på vår webbplats.

Se lucka 9 som animerad (nytt fönster).


8 december 2022 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på årets sista informationsmöte från projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Den 19 december klockan 13-14 gör vi en tillbakablick i vad som hänt under året och blickar också framåt med bland annat kommande datamängder.


8 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 8.

Visste du att Lantmäteriet har åtta personer anställda som från april till och med september jobbar med flygfotografering? Arbetet är fördelat på två flygplan och två flygfotokameror. Målsättningen är att fotografera cirka en tredjedel av Sveriges yta varje år. Flygbilder används bland annat för kartframställning och fysisk planering.

Lär dig mer om vårt arbete med flygfotografering.

Se lucka 8 som animerad (nytt fönster).


8 december 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Lantmäteriet är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Tillsammans med Skatteverket, DIGG och Bolagsverket ingår vi i sektorn för försörjning av grunddata, där Skatteverket har ett särskilt ansvar för att driva på och samordna arbetet. Lantmäteriets uppgift som beredskapsmyndighet är bland annat att försörja totalförsvaret med geodata.

- Lantmäteriets geodata viktiga för att leda och koordinera insatser över geografiska och organisatoriska gränser. Det illustrerades exempelvis vid de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018, då Lantmäteriets expertkunskap och geodata fick stor betydelse för brandbekämpningen. Vid sådana kriser kan Lantmäteriets förstärkningsresurs Geocell ge stöd i form av kartor och uppdatering av insatsspecifika geodata, berättar beredskapssamordnare på Lantmäteriet.

Läs mer om vår roll som beredskapsmyndighet.


7 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 7

Visste du att det finns en grupp experter på Lantmäteriet som letar efter beslut som togs i svenska byar och städer hundratals år tillbaka i tiden? Arkivutredningspoolen, som gruppen heter, går igenom gamla akter och beslut för att se hur de påverkar dagens fastighetsbildning. Besluten kan vara avgörande för dagens ägande eller rätt att använda mark, vatten eller vägar.

Vill du veta mer om arkivarbetet? Se Utbildningsradions film om Arkivutredningspoolen.

Se lucka 7 som animerad (nytt fönster).


6 december 2022 - publicerat på Facebook, LinkedIn och Instagram

Har du och dina grannar en parkering som sköts av en samfällighetsförening och vill installera laddningspunkter för elfordon? Då finns det några saker ni behöver tänka på. Se filmen (nytt fönster) för att guidas i vad ni behöver göra.

Äger du parkeringen är det du själv som avgör om du ska installera en laddningspunkt. Bor du i en bostadsrättsförening är det föreningen som tar beslut. Läs mer på vår webbplats.


6 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 6.

Visste du att Lantmäteriets e-tjänst Sök ortnamn ger 300 träffar på ortnamn som börjar på Puk? Flera tolkningsmöjligheter finns, exempelvis personnamnet Puke. Men många av namnen innehåller ordet puke i betydelsen ond ande, trolldomsväsen, smådjävul eller Satan vilket visar att våra ortnamn speglar alla sidor av mänskliga aktiviteter och intressen, också de religiösa eller ockulta.

E-tjänsten hittar du på vår webbplats (nytt fönster).

Se lucka 6 som animerad (nytt fönster).


5 december 2022 - publicerat på LinkedIn

Varmt välkommen att delta på Geodatarådets och Lantmäteriets webbsända lunchseminarium den 14 december klockan 12-13. Vi kommer bland annat informera från rådets senaste möte med fokus på geodataområdet 2040, samt den senaste informationen kring öppna data - särskilt värdefulla datamängder.


5 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 5.

Visste du att lantmätarnas geografiska kartläggning på 1600- och 1700-talet bland annat användes som underlag för beskattning? Kartorna visade åkrar, ängar, betesmarker och gårdar. I en instruktion från 1635 står det att lantmätarna ska utföra sina mätningar när det är lämpligt på året så att bönderna inte får besvär med att spannmålen trampas ned. I övrigt skulle lantmätaren umgås med bönderna ”med största fog, diskretion och saktmod” för att undvika onödiga konflikter.

Se Utbildningsradions filmer om Lantmäteriets historia!

Se lucka 5 som animerad (nytt fönster).


4 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 4.

Visste du att Lantmäteriet fattade beslut i 893 000 inskrivningsärenden under 2021? Inskrivningsärenden betyder att åtgärderna skrivs in i fastighetsregistret, som Lantmäteriet sköter. Lagfarter och inteckningar, som är våra vanligaste uppdrag, står för 85 procent av ärendena.

Läs mer om fastighetsregistret.

Se lucka 4 som animerad (nytt fönster).


3 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 3.

Visste du att Kebnekaise inte alltid har räknats som Sveriges högsta fjäll? Länge var man överens om att Sulitelma var den högsta fjälltoppen, men när mätmetoderna blev bättre i slutet av 1800-talet övertog först Sarektjåkkå och sedan Kebnekaise topplaceringen.

Se Utbildningsradions film om Lantmäteriets arbete med att höjdbestämma fjälltoppar!

Se lucka 3 som animerad (nytt fönster).


2 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 2.

Visste du att Lantmäteriet har en e-tjänst där du kan se flygbilder från 1960, 1975 och idag? Hur såg din hemstad ut för 60 år sedan? Använd vår e-tjänst Min karta! Om du sitter vid en dator kommer du till flygfotona genom att välja symbolen Byt kartlager längst upp till höger. Såg det ut som du hade trott?

Se lucka 2 som animerad (nytt fönster).


1 december 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Julkalender lucka 1.

Idag börjar vår julkalender! Följ den för rolig och spännande fakta. Visste du att pistmaskiner i vinterns skidbackar tar hjälp av satellitpositionering? Med en mottagare som tar emot satellitsignaler monterad på maskinen och en noggrann höjdmodell över skidbacken kan maskinföraren se exakt hur mycket snö som finns under maskinen och kan styra hur mycket snö som läggs ut.

Några andra, mer vanliga, användningar är guidning av maskiner, som skördetröskor, skogsmaskiner och grävmaskiner, samt faktainsamling för vetenskapliga studier. Lantmäteriet driver Swepos, som är ett svenskt nätverk av fasta referensstationer för satellitpositionering.

Läs mer om Swepos och satellitpositionering.

Se lucka 1 som animerad (nytt fönster).


30 november 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en informationssatsning för att öka försvarsviljan i Sverige. Som beredskapsmyndighet har även Lantmäteriet en viktig roll att hjälpa till i arbetet med att stärka försvaret.
Vi ska ha god förmåga att även vid kriser, höjd beredskap och krig fortsätta driva vår samhällsviktiga verksamhet och tillhandahålla uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Förmågan skapar vi genom att arbeta med till exempel beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet, utbildning och övning samt säkerhetsskydd.

Läs mer på vår webbplats om Lantmäteriets roll att hjälpa samhället att stå starkt.

Se MSB's film om krisberedskap och civilt försvar kopplad till inlägget (nytt fönster).


30 november 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter har blivit många fler. Lantmäteriet arbetar därför på flera sätt för att möta efterfrågan och för att underlätta för samfällighetsföreningar som vill etablera laddningspunkter på sina parkeringar. Bland annat prioriteras nu dessa ärenden för att få en kortare handläggningstid.

Läs nyheten på vår webbplats.


25 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Satellitpositionering används inom jordbruk, bygg- och anläggningsverksamhet och räddningstjänsten. Positionering används också för kartläggning, inmätning, utsättning, navigering med mera. Och, såklart, för att hitta vägen till närmaste pizzeria! Kent Ohlsson berättar om Lantmäteriets positioneringstjänst Swepos.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


21 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram.

Bland annat bedöms Sverige ha ett högkvalitativt fastighetsregister. I något som kallas ”quality of land administration index” når Sverige ett värde på 28 av maximalt 30, vilket placerar Sverige i den absoluta världseliten.

Läs hela nyheten.


18 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Av Dalarnas 1,9 miljoner hektar skogsmark är det cirka 534 000 hektar där ett laga skifte aldrig genomfördes på 1800-talet. Fastigheterna består av många, små och utspridda områden. Det är bakgrunden till omarronderingen i Stora Tuna, där den minsta markbiten var 6 kvadratmeter. Lantmätare Helena Lång berättar om en tio år lång process för att ändra markens indelning för 1 500 markägare.

Läs mer om Lantmäteriets arbete med omarrondering.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


16 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Idag uppmärksammas internationella GIS-dagen på Högskolan i Gävle. Det är en dag full med aktiviteter som arrangeras av Högskolan i samarbete med Lantmäteriet och Future Position X.

Läs mer om eventet (nytt fönster).


11 november 2022 - publicerat på LinkedIn

Missade du GNSS/Swepos-seminariet? Du har fortfarande chansen! Det inspelade seminariet går att se till och med den 24 november. Seminariet ger en inblick i utvecklingen av satellitpositionering och Swepos – Lantmäteriets nationella nätverk av fasta referensstationer.

Seminariet går inte längre att se i efterhand, därför visas ingen länk.


11 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Just nu pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet har bland annat i uppgift att tydligt redovisa gränsens läge och att restaurera, måla och mäta riksrösena. Norge har ansvar för motsvarande arbete längs den södra delen av gränsen. Dan Norin, som är geodetisk expert och ingår i den svenska gränskommissionen, berättar om arbetet.

Läs mer om riksgränsöversynen mellan Sverige och Norge.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


4 november 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Arbetet på Lantmäteriets ortnamnsfunktion består till stor del av att utreda och fastställa ortnamn som på något sätt är ifrågasatta. Ola Svensson, ortnamnsutredare och forskare, berättar om betydelsen av ortnamn och hur namnen har förändrats över tid. Läs mer om Lantmäteriets arbete med ortnamn. Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.

Se Utbildningsradions film kopplad till inlägget (nytt fönster).


3 november 2022 - publicerat på Facebook

Vill du veta mer om Lantmäteriets historiska verksamhet? Kolla in Försvarshögskolans föreläsning ”Kartor för krig och fred – organisering av militär landkartering 1805–1831”, som hölls den 21 oktober i Riksarkivets regi av en universitetslektor i militärhistoria. Föreläsningen (nytt fönster) handlar om tillkomsten av och verksamheten vid den så kallade Fältmätningskåren.

Lantmäteriets historia i korthet:

Lantmäteriets historia inleddes med att Anders Bure, svensk matematiker och kartograf 1628 fick i uppgift att göra en systematisk kartläggning av landet och att utbilda lantmätare. Lantmäteriet är därmed en av Sveriges äldsta myndigheter.

I början av 1800-talet inleddes en nationell kartläggning baserad på geodetisk mätning som skulle täcka såväl militära som civila syften. För den uppgiften bildades 1805 den militära Fältmätningskåren. Arbetet ledde fram till publiceringen av Generalstabskartan, som underhölls ända fram till 1970-talet.

Fältmätningskåren (som 1811–1831 hette Fältmätningsbrigaden) utvecklades via Topografiska kåren vid Generalstaben (1831–1873), Generalstabens topografiska avdelning (1874–1894) och Rikets allmänna kartverk (1894–1974) till en del av Lantmäteriverket och dagens Lantmäteriet.

För att få god kvalitet i Fältmätningskårens geodetiska mätningar (trianguleringar) fanns det under hela den militära tiden alltid en civil vetenskaplig ledare. Jöns Svanberg var den första och lyckades genomföra en triangulering (gradmätning) i Tornedalen 1801–1803.

Se även Utbildningsradions programserie om Lantmäteriet - UR Samtiden – gränser, ortnamn och kartor.

Se föreläsningen från Riksarkivet (nytt fönster)


1 november 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Fem frågor om servitut. Servitut är en rätt för en fastighet att använda en väg, brunn, brygga eller annat som tillhör en annan fastighet. Rätten är knutet till fastigheten, inte en person. Undrar du om det finns servitut kopplat till din fastighet? Det kan du snabbt och enkelt kolla med hjälp av vår e-tjänst Min Fastighet.
Du kan även läsa mer om servitut på vår webbplats.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)


31 oktober - publicerat på LinkedIn

Lantmäteriet har nu yttrat sig positivt till förslaget om att skapa ett särskilt bostadsrättsregister. Registret skulle bland annat öka tryggheten för den enskilde bostadsrättsinnehavaren, ge en säkerhet mot dolda panter och motverka brottslighet som till exempel penningtvätt eller folkbokföring på ej existerande bostadsrätt.

Ta del av hela nyheten.


28 oktober 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Rätten att äga mark är långt ifrån självklar i många länder. Lantmäteriets bidrag i det svenska biståndsarbetet kretsar ofta kring ett säkert ägande av mark, för både män och kvinnor. Mikael Lilje och Lennart Wastesson berättar om Lantmäteriets arbete i bland annat Liberia, Rwanda, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien och Serbien.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)

Läs mer om Lantmäteriets bidrag internationellt.
Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.


27 oktober 2022 - publicerat på Facebook och Instagram

Tre frågor om pantbrev. Har du frågor om pantbrev och pantsättning? Vill du veta om det finns inteckningar uttagna på din egen fastighet? Det kollar du enkelt med hjälp av vår e-tjänst Min Fastighet.
Läs mer om pantbrev.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster)


25 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delades idag ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

– Utmärkelsen betyder enormt mycket för mig, men också för Lantmäteriet och alla deltagande parter, att det vi gör uppmärksammas och får ett positivt mottagande inom denna så enormt viktiga samhällssektor, säger Malin.

Vi är såklart otroligt stolta över det hårda arbete som alla inblandade bidrar till och Malins fantastiska insats att leda projektet framåt.

Läs mer om Smartare samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster).

Läs mer om utmärkelsen från Samhällsbyggarna (nytt fönster).


21 oktober 2022 - publicerat på Facebook

Fredagens filmtips! Under 400 år har lantmätaren spelat en viktig roll för att trygga markägandet i Sverige. Lantmäteriets expert Per Rune Karlsson tar dig med på en resa där du får se hur lantmätaren har bidragit i omvandlingen av Sverige till dagens moderna samhälle.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster).

Läs mer om Utbildningsradions filmer om Lantmäteriet.
Programmet är producerat av Sveriges Utbildningsradio, UR.


21 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Vill du hjälpa oss att förbättra vår webbplats? För att göra det enklare för dig som besöker oss att hitta den information du letar efter behöver vi hjälp att bättre förstå hur vi ska organisera sidor och innehåll på vår webbplats under ingången Fastigheter. Hjälp oss att svara på 10 frågor som tar ungefär 10–20 minuter.

Läs mer om hur du kan delta för att hjälpa oss förbättra vår webbplats.


20 oktober 2022 - publicerat på Facebook och LinkedIn

Välkommen till GNSS/Swepos-seminariet i Gävle torsdag den 10 november klockan 09.00-16.00! Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer, och av utvecklingen inom satellitpositionering.

Du som deltar på plats får även möjlighet att besöka Swepos driftledningscentral och se delar av den övriga geodesiverksamheten på Lantmäteriet. Seminariet kostar 500 kr för dig som deltar på plats, lunch ingår. Du kan även delta digitalt vilket är kostnadsfritt. Se hela programmet och anmäl dig på Lantmäteriets lärplattform! Inloggning med bank-ID krävs.

Läs mer och anmäl dig via Lantmäteriets läroplattform (nytt fönster)


18 oktober 2022 – publicerat på Facebook och Instagram

Fyra frågor om inteckning. Hur gör jag en inteckning på min fastighet? Om du är privatperson och vill använda din fastighet som säkerhet för ett lån kan du använda Lantmäteriets e-tjänst Ansök om inteckning.

Se filmen kopplad till inlägget (nytt fönster).


17 oktober 2022 – publicerat på LinkedIn

Intresserad av jordens rörelse och förändringar i ismassan? Kommande sommar kommer Lantmäteriet stå värd för 2023 års Glacial Isostatic Adjustment (GIA) Training School. Välkända instruktörer som Glenn Milne, Giorgio Spada, Mike Bentley och många fler kommer att hålla föreläsningar och praktiska övningar. Vi kommer också att åka på en exkursion för att se spår av landhöjning och havsnivåförändringar.

Ansökan öppnar 1 november. Det finns ingen registreringsavgift och deltagare kommer att få resestöd.

Läs mer och anmäl dig på Polenet (nytt fönster).