Säkerhet och välstånd var temat på europeiskt möte i Gävle

14 juni 2023

I förra veckan samlades representanter från EU:s lantmäterimyndigheter hos Lantmäteriet i Gävle. Öppna data, säkerhet och geodata vid katastrofhantering vid exempelvis jordbävningar var några frågor som diskuterades.

På bilden: Sverige lämnar över ordförandeskapet till Spanien. Manuel Olleros LLedó, Miguel Ancochea, Magdalena Andersson, Fernando De Aragón Amunnáriz, Amalia Velasco Martín-Varés och Mikael Lilje.

Under våren har svenska Lantmäteriet varit ordförande i EU:s sammanslutning av nationella geodatamyndigheter, Permanent Committe on Cadastre in the European Union (PCC). Ett fyrtiotal deltagare från 16 länder fanns på plats i Gävle den 7–9 juni med ungefär lika många med på länk. Dessutom deltog observatörer från Armenien, Turkiet och Ukraina, samt representanter från EuroGeographics, European Land Registry Association (ELRA) och Council of European Geodetic Surveyors (CLGE).

Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg hälsade välkommen till mötet:

– Det är en ära att få ta emot deltagarna i PCC-mötet i Sverige och Gävle, i en tid av historiska utmaningar för medlemsstaterna och EU som helhet. Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU, vilket geodatamyndigheterna har bidrar till, inledde hon.

Tema säkerhet och välstånd

Temat för PCC-mötet var Säkerhet och välstånd – Lantmäterimyndigheternas roll och bidrag. Öppna data var ämnet för många presentationer, där flera av deltagarländerna vittnade om att detta är en av de viktigare frågorna för medlemsländerna, inte minst med bakgrund av den allvarligare hotbilden efter kriget i Ukraina. Ett annat ämne som behandlades var vikten av snabb och korrekt geodata i katastrofsituationer, till exempel vid jordbävningar och översvämningar.

Sverige lämnade över flaggan 

Lantmäteriet bidrog bland annat med presentationer om landhöjningen och om den nationella skogliga skanningen. Bengt Kjellson, särskild utredare, berättade om den pågående utredningen Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister.

En smal man med blå glasögon och gul kavaj håller i en ärtgrön kub.
Martin Salzmann, Nederländerna, med den gröna ”Lantmäterikuben” som gör så att frågorna hörs även för dem som deltar online.

– Det var många intressanta och aktuella presentationer, dialoger och diskussioner som knöt an både till Sveriges EU-ordförandeskap och aktuella frågor för lantmäterimyndigheterna i Europa. Att samverka, utbyta erfarenheter och lära av varandra inom Europa är otroligt värdefullt, säger Magdalena Andersson, Lantmäteriets representant i PCC.

Konferensen avslutades med en högtidlig, digital, överlämning av PCC-flaggan till spanska Lantmäteriet, som i juli tar över som ordförande i PCC.

Skribent och fotograf: Kristina Andersson