Diariet och informationsredovisning

Alla handlingar som kommer in till en myndighet eller upprättas där är allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara ett brev eller e-post. Vem som helst har rätt att ta del av handlingarna, med vissa undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Förvaltningsärenden

Våra förvaltningsärenden registreras i ett förvaltningsdiarium. För att ta del av allmänna handlingar kontakta Registrator via mejl: registrator@lm.se

I vårt informationsredovisningsprogram Klara kan du se vilken information som skapats i Lantmäteriets verksamhet. Från och med år 2018 redovisas informationen efter verksamhetens processer.

Förrättningsärenden

I vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar kan du följa pågående ärenden. Uppgifterna om ärendet tas bort 30 dagar efter att förrättningen slutförts. Handlingarna finns därefter att nå via tjänsten Min fastighet där du som privatperson kan logga in med e-legitimation. För organisationer krävs därefter ett abonnemang på tjänsten ArkivSök för att komma åt handlingar.