Ansök, följ eller komplettera ett ärende

Vill du ändra din fastighet behöver du ansöka om en så kallad lantmäteriförrättning. Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar beroende på vilken åtgärd du vill utföra. När ärendet är påbörjat kan du även följa och komplettera det, till exempel genom att bekräfta en delgivning.

Hur ansöker jag?

En animerad film och kompletterande skrift hjälper dig som vill genomföra fastighetsbildande åtgärder.

Tips inför och under ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, nytt fönster)

Använd vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du ansöka om lantmäteriförrättning, följa pågående ärenden samt göra eventuella kompletteringar som krävs.


Logga in med e-legitimation

För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-postadress och en svensk e-legitimation, till exempel mobilt Bank-ID. På webbplatsen e-legitimation.se kan du läsa mer om e-legitimation (nytt fönster). Vi har tips som kan ge dig hjälp om du har problem att logga in.

Blanketter

Saknar du tillgång till dator, e-postadress eller e-legitimation, eller behöver du ansöka om vägförrättning eller ledningsrätt så kan du använda någon av våra blanketter för lantmäteriförrättningar. I blanketterna finns information om var du ska skicka den.


Ansök om lantmäteriförrättning

I vår e-tjänst kan du ansöka om lantmäteriförrättning. Där kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt. 

När du loggar in i vår e-tjänst får du mer information om hur du ansöker.

De här åtgärderna kan du kan ansöka om i e-tjänsten

Andra åtgärder

Ska du ansöka om andra åtgärder så använder du någon av våra blanketter för lantmäteriförrättningar. I blanketterna finns information om var du ska skicka den.

Du kan även läsa mer om hur det går till att bilda en samfällighetsförening för att förvalta till exempel en gemensamhetsanläggning.

Vad händer sen?

Läs mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Medsökande, fullmakt

Är ni flera som ska ansöka tillsammans kan övriga medsökande bjudas in för att skriva under ansökan. För att skriva under ansökan som medsökande krävs e-post och svensk e-legitimation.

Även personer utan e-postadress och svensk e-legitimation kan anges som medsökande. Då krävs det att en företrädare med e-post och svensk e-legitimation utses i e-tjänsten samt att en fullmakt bifogas ansökan.

Blankett för fullmakt finns bland våra blanketter för lantmäteriförrättningar.

Juridisk person eller organisation

Om du som företrädare för en juridisk person eller organisation vill ansöka om Lantmäteriförrättning via vår e-tjänst loggar du in med din personliga e-legitimation och anger dig själv som företrädare för organisationen i ansökan. Du behöver då bifoga en behörighetshandling som visar att du har rätt att söka för organisationens räkning. Blankett för fullmakt finns bland våra blanketter för lantmäteriförrättningar.

Önskar du ansöka utan att använda din personliga e-legitimation så sker ansökan via vår blankett Ansök om lantmäteriförrättning (pdf, nytt fönster).

Kommunal delegation och behörighet

Det uppkommer ofta frågor om delegation och behörighet när en befattningshavare vid en kommun undertecknar en ansökan om lantmäteriförrättning för kommunens räkning.

Lantmäteriet har därför tagit fram detta informationsblad för att underlätta i ansökningsförfarandet, så att ansökningarna ska vara så kompletta som möjligt innan vi påbörjar vår handläggning:

Kommunal delegation och behörighet (pdf)

Personuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs.

Informationen går att hitta på sidan personuppgifter, eller genom att kontakta Kundcenter.


Kostnad och besked om möjliga åtgärder

Det är den tid vi behöver lägga ner på ärendet och antalet berörda fastigheter som avgör kostnaden. Det är först efter att ni har skickat in din ansökan, samt att våra handläggare blivit tilldelad ditt ärende och påbörjat sin utredning, som ni kan få besked om det är möjligt att genomföra er ansökan och vad det kommer att kosta. Vi har kö och behandlar alla ansökningar i turordning.

Observera att vi tar betalt för utredningen även om du väljer att inte gå vidare med någon åtgärd.

Läs mer: Vad kommer det att kosta?


Om den önskade ändringen inte går att genomföra

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi betalt för:

  • den administrativa hanteringen av din ansökan
  • den tid vi redan lagt ner
  • arbetet med att avsluta ditt ärende.


Följ pågående ärenden

I e-tjänsten kan du följa pågående ärenden, både de du själv ansökt om och de du på annat sätt är berörd av. 

Om du inte har tillgång till dator eller e-legitimation så kan du kontakta vårt Kundcenter för att ta del av information om ditt pågående ärende. Vid kontakt med Kundcenter är det bra om du har ärendenummer och/eller kommun och fastighetsbeteckning tillgängligt. 

Uppgifter om avslutade ärenden

Uppgifterna om din förrättning tas bort 30 dagar efter att förrättningen är slutförd. Handlingarna från ditt ärende finns därefter att nå via tjänsten Min fastighet, där du som privatperson kan logga in med e-legitimation. Ta del av mer information om Min fastighet och hur du loggar in.

Du kan också följa ett ärende som juridisk person eller organisation

Som juridisk person/företrädare för en organisation kan du också följa pågående ärenden som du själv skickat in eller i övrigt är berörd av. Du loggar in med användaruppgifter som du beställer från Lantmäteriet. Läs mer om hur du ansöker om inloggning och administratörsrättigheter.

Ombud eller dödsbodelägare

Ska du logga in för första gången som ombud eller dödsbodelägare så behöver du först kontakta lantmätaren som handlägger ditt ärende, innan du kan använda din e-legitimation.


Komplettera pågående ärende

I vår e-tjänst kan du som har ett pågående ärende hos Lantmäteriet komplettera med ytterligare handlingar. Om du inte har en e-legitimation, så kan du skicka in kompletteringen via post.

Om du inte använder e-tjänsten så kan du mejla kompletteringen till vårt kundcenter. Behöver kompletteringen vara i original så kan du skicka den via post till:
Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

Juridisk person eller organisation

Om du vill skicka in dokument till ditt ärende i egenskap av juridisk person eller organisation så kan du göra det via post.

Komplettera med ytterligare underskrift

Du som är sökande i en pågående förrättning kan behöva komplettera din ansökan med ytterligare underskrifter. Detta görs på begäran av Lantmäteriet. För att göra det bjuder du in medsökande via e-tjänsten. 

Yrkande

Du kan skicka in en skriftligt yrkande, det vill säga en begäran till Lantmäteriet att besluta på visst sätt. Innan du gör det bör du ta kontakt med din handläggare.

Meddelande

I ett ärende som är under handläggning kan du skicka in ett meddelande direkt till Lantmäteriet via e-tjänsten. Du kan till exempel meddela om att du har nya kontaktuppgifter eller lämna ett meddelande till din handläggare om att du vill bli kontaktad.

Bekräfta delgivning

Ibland behöver Lantmäteriet en försäkran om att du har tagit del av vår information genom så kallad delgivning. Du kan välja att lämna din bekräftelse via papperspost, eller digitalt med din e-legitimation, via vår e-tjänst.

Har du fått ett utskick med uppmaning att bekräfta att du tagit emot information från oss behöver du: 

  • logga in i e-tjänsten där dina pågående ärenden finns listade
  • klicka in dig i ärendet som det gäller
  • klicka på Bekräfta att du har blivit delgiven.

Vill du återkalla en ansökan?

Har du har ångrat dig och vill återkalla din ansökan? Då ska du skriftligen skicka in återkallelsen till Lantmäteriet.

Om ditt ärende är påbörjat och du har fått en tilldelad handläggare, är det hen du ska kontakta.

Om ditt ärende fortfarande ligger i kö, återkallar du genom att göra något av följande:

Du behöver tydligt ange:

  • vilket ärende det är du vill återkalla
  • vem som sökt förrättningen
  • dina kontaktuppgifter.

Lantmäteriet tar betalt för allt arbete med ansökningar. Normalt är det den som ansökt som ska betala kostnaderna för Lantmäteriets arbete med ärendet.

Om kostnader.