Oklarheter kring gränser

Finns det oklarheter kring gränser, ägare eller rättigheter? Vi kan hjälpa till med att lösa olika frågor rörande fastigheter.

Om gränserna är otydliga

Vad är en gränsutvisning?

Om gränserna på marken är otydliga så kan det göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs däremot inte vid en gränsutvisning.

Från och med 1 januari 2017 utför inte Lantmäteriet uppdrag som gränsutvisningar åt privatpersoner, bolag och föreningar (beslut 2016/1895). Lantmäteriet hänvisar här till externa aktörer på den öppna marknaden. Läs mer om vad en gränsutvisning innebär.

Vad är en gränsutmärkning?

Vi kan hjälpa dig att märka ut försvunna gränsmarkeringar eller komplettera med markeringar på marken på nya ställen i gränsens sträckning. Då gör vi en särskild gränsutmärkning. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden. Så här går en särskild gränsutmärkning till.

Om du är osäker på gränser, servitut eller ägarförhållanden

Vi hjälper dig att reda ut gränsen eller servitutet

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan vi hjälpa dig genom att göra en fastighetsbestämning. Ta del av mer information om fastighetsbestämning.

Vi hjälper dig att ta reda på vem som är ägare

Om ägarförhållandena är oklara kan vi göra en äganderättsutredning.

Läs mer om vad en äganderättsutredning innebär.

Det förekommer också att fastigheter delats på egen hand genom så kallad privat jorddelning (avsöndring). Sämjedelning gjord före den 1 juli 1962, arealöverlåtelser gjorda före år 1969 samt sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser gjorda före år 1972 kan genom en legalisering ges rättslig verkan.

Här kan du hitta detaljerad information om din fastighet, och reda ut eventuella oklarheter.

Vad är en fastighetsutredning?

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragskostnad, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske med mera. Denna typ av utredning benämner vi fastighetsutredning.

Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar. För att producera fullödiga fastighetsförteckningar och grundkartor till detaljplan är fastighetsutredning ofta ett viktigt/nödvändigt moment. Läs mer om fastighetsutredning och vad som ingår

Läs mer om fastighetsgränser

Mer information om fastighetsgränser hittar du på sidan Hitta gränser.

Informationsfilmer

Är du byggaktör eller arbetar du inom plan- och bygglagstiftningen? Vill du undvika onödiga förseningar och fördyringar på grund av oklarheter kring fastigheter? I informationsfilmerna Hitta dina gränserVet du vad du äger? och Över gränsen får du veta mera om hur du kan göra för att göra rätt.