Gränsutvisning

En gränsutvisning innebär att en kunnig person, i de fall det går, tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar.

Det är viktigt att veta var gränserna går

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren.

Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till fastighetsgränserna och att veta var gränsmarkeringarna finns, till exempel när du ska bygga, avverka, planera skogsbruk, utnyttja jakträtter eller sälja din fastighet.

Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning.

Vi utför endast gränsutvisningar åt kommuner och myndigheter

Från och med 1 januari 2017 utför inte Lantmäteriet uppdrag som gränsutvisningar åt privatpersoner, bolag och föreningar. Vi fortsätter att erbjuda och utföra dessa uppdrag åt kommuner och statliga myndigheter. Lantmäteriet hänvisar här till externa aktörer på den öppna marknaden. Läs mer: Lantmäteriet upphör med delar av sin uppdragsverksamhet.

Särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning

Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning. Detta sker genom en lantmäteriförrättning.