Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster. Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service, utöver våra planerade servicefönster, sker avbrottet alltid utanför de avtalade öppettiderna.

Pågående driftstörningar

Just nu har vi inga pågående driftstörningar.

Avslutade driftstörningar

Det finns inga avslutade driftstörningar de senaste 10 dagarna.

Planerade avbrott för servicefönster

2024

  • 18 februari
  • 19 maj
  • 29 september
  • 24 november

2025

  • 23 februari
  • 25 maj
  • 28 september
  • 30 november

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03 och slutar klockan 18.