Driftinformation

Här visas aktuell driftinformation om Lantmäteriets IT-tjänster. Några gånger varje år genomför vi underhåll av våra IT-tjänster som kräver att tjänsterna stängs ner eller begränsas. Om en IT-tjänst behöver stängas ner för service, utöver våra planerade servicefönster, sker avbrottet alltid utanför de avtalade öppettiderna.

Pågående driftstörningar

Starttid Driftstörning
2024-06-05, kl. 14.00

I e-tjänsten Historiska kartor går det endast att se kartor och akter för åren 1628-1873.

(Visningen av de översiktliga kartserierna fram till 1970-talet är oförändrad.)

2024-05-24, kl. 11.50

E-tjänsten ArkivSök är avstängd för externa användare.

Begränsningar att hämta akter förekommer för externa användare via tjänsterna FR Webb, Akt Direkt, Min fastighet och Trossen.

Använd vårt formulär för att göra en beställning av en allmän handling till kundcenter.

Läs mer om nedstängningen och begränsningarna.

Avslutade driftstörningar

Starttid Stopptid Driftstörning
2024-06-18, kl. 15.45 2024-06-18, kl. 16:00

I e-tjänsten Min Fastighet visas inte fastighetsinformation

Planerade avbrott för servicefönster

2024

  • 18 februari
  • 19 maj
  • 29 september
  • 24 november

2025

  • 23 februari
  • 25 maj
  • 28 september
  • 30 november

Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en uttalad ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans dagar.

Dessa servicefönster planeras med minst 12 månaders framförhållning. Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstret. Våra servicefönster börjar klockan 03 och slutar klockan 18.