Lantmäteriets utbildningar

Lantmäteriet erbjuder utbildningar och seminarier inom olika områden för externa målgrupper. Här hittar du vårt utbud.

Utbildningsutbud

Vi erbjuder utbildningar eller seminarier inom följande områden:

Så här gör du för att ta del av våra utbildningar

Du loggar in i lärplattformen med bankID. Vi använder oss av bankID som en säker inloggning. 

Som extern användare behöver du fylla i dina faktureringsuppgifter första gången du loggar in, även om du ska gå ett gratis seminarium. Det beror på att de flesta av våra utbildningar kostar för externa, och systemet kan inte särskilja vilken typ av utbildning du ska gå. Du kommer inte att faktureras för ditt deltagande på en utbildning eller ett seminarium som är gratis.

Webbutbildningar kan du anmäla dig till och starta direkt. Det framgår i informationen om utbildningen om den är gratis eller om det utgår en kostnad för den.

Nya utbildningstillfällen publiceras vanligtvis innan sommaren och innan jul för kommande termin.