Utbildningar

För att stötta kommuner och myndigheter i digitaliseringsarbetet, i smartare samhällsbyggnadsprocess och i användandet av den Nationella geodataplattformen för att dela datamängder erbjuds bland annat webbinarier och workshops. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Stödmaterial om anslutning, specifikationer och datamängder

Flera webbinarium har genomförts för att underlätta anslutning och användning av den Nationella geodataplattformen för att dela standardiserade datamängder med andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Det finns även workshops som kan användas gratis för att arbeta med den digitala mognaden inom organisationen.


Om den Nationella geodataplattformen

Den Nationella geodataplattformen (NGP) gör det möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i samhällsbyggnadsprocessen. NGP omfattar flera aktörer. Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).

Mer information om NGP (nytt fönster)