Vision och nytta

Vad vill vi uppnå med en Smartare samhällsbyggnadsprocess och vilka nyttor uppstår tack vare arbetet? Ta del av tankar från några aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som beskriver vilka nyttor de ser framför sig och vilka visioner de har.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson betonar vikten av digitalisering för byggandet av det goda samhället. Hör hans vilja om på vilka sätt digitaliseringen ska få hela Sverige att växa och effektiviseras.

Christina Claeson-Jonsson, head of research and innovation på NCC, berättar bland annat om hur digitaliseringen ger oss möjlighet att förbättra effektiviteten i våra processer och produktion, få lägre byggkostnader och bättre kvalitet och säkerhet på våra byggarbetsplatser.

Johan Lindersson på WSP berättar om de tre huvudområden där han har förväntningar på digitalisering i framtiden: artificiell intelligens (AI),  big data och digitala tvillingar. De stora förändringarna ser Johan kommer bli på byggarbetsplatsen och inom tillverkningsindustrin.

Barbara Vogt, arkitekt på White arkitekter, berättar om hur digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa mer hållbara miljöer för ett välmående samhälle inom de planetära gränserna. Barbara menar på att digitaliseringen bör kunna hjälpa oss att göra bättre projekt innan de är byggda.

Jörgen Simu, senior rådgivare på Trafikverket, tänker på digitalisering kopplat till mer realtidsdata, snabbare spridning av information och kontrollerade flöden av data och information.

Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun berättar om hennes arbete inom digitalisering genom åren inom samhällsbyggnad och Smart stad. För henne handlar digitaliseringen om att vara en integrerad del av all verksamhetsutveckling kommunen bedriver, inte minst inom området hållbarhet.

Ronny Wahlström på Skanska berättar om hur digitaliseringen har gjort informationen mer tillgänglig, från att ha tagit veckor att få fram till bara några knapptryckningar bort. Digitaliseringen skapar möjligheter att nu kunna kombinera och samläsa information, som sedan kan visualiseras.

Kristina Gabrielii, programchef för Smart built environment, pratar om att nyttja digitaliseringen för att förändra strukturer och arbetssätt för att bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande. Att kunna analysera en stor mängd data ger oss bättre beslutsunderlag och effektivare processer och arbetssätt.