Vision och nytta

Vad vill vi uppnå med en smartare samhällsbyggnadsprocess? Vilka nyttor uppstår tack vare arbetet? Här kan du ta del av tankar och förväntningar från olika aktörer som beskriver vilka nyttor de ser framför sig och vilka förväntningar och visioner de har.

Digitaliseringen ska få hela Sverige att växa och effektiviseras

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson betonar vikten av digitalisering för byggandet av det goda samhället. Hör hans vilja om på vilka sätt digitaliseringen ska få hela Sverige att växa och effektiviseras.