Myndigheter

En smartare samhällsbyggnadsprocess är en nationell angelägenhet. Här kan du ta del av exempel hur några myndigheter jobbar utifrån sitt respektive myndighetsuppdrag.

Hur tolkar du digitalisering?

Tankar kring digitalisering dess effekter och nyttor, de kan handla om mer realtids data och snabbare spridning av information samt kontrollerade flöden av data och information

Jörgen Simu, senior rådgivare på Trafikverket, tänker på digitalisering kopplat till mer realtidsdata, snabbare spridning av information och kontrollerade flöden av data och information.

Arbetet med den nationella infrastrukturen i ENA

Myndigheten för digitalisering, DIGG har i uppdrag att säkerställa en nationell digital infrastruktur, denna har definierats som ett antal byggblock och grunddatadomäner, och benämns nu ENA.

Fastighets- och geografisk information är en utpekad grunddatadomän där Lantmäteriet föreslås ge ett ansvar. Här får du en inblick i det arbete som pågår och hur det knyter an till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet med den nationella infrastrukturen i ENA. Medverkande: Daniel Antonsson från DIGG och Malin Klintborg från Lantmäteriet. Inspelningen är 15 minuter.

Regeringens satsningar på nationella datamängder och deras användbarhet

Utpekande av grunddatadomänansvariga myndigheter och Lantmäteriets implementering av uppdraget. Öppna data – vad innebär det? När träder vad i kraft och vad innehåller det?

Regeringens satsningar på nationella datamängder och deras användbarhet. Medverkande: Malin Klintborg och Bobo Tideström, Lantmäteriet. Inspelningen är 17 minuter.

Vad gör de statliga myndigheterna? Lantmäteriets bidrag

Regeringsuppdrag – vision och hinder. Vad är smartare samhällsbyggnadsprocess? Hur arbetar myndigheterna för att ge stöd och riktlinjer?

Vad gör de statliga myndigheterna? Lantmäteriets bidrag. Medverkande: Malin Klintborg, Lantmäteriet. Inspelningen är 16 minuter.

Boverket – regeringsuppdrag och gemensamt arbete

Övergripande information om vilka aktiviteter som ingår i årets regeringsuppdrag inom digitalisering. Information om vad som är på gång gällande regelutveckling för digital översiktsplan och regionplan, nationell specifikation och teknisk tjänst för översiktsplan.

Boverket – regeringsuppdrag och gemensamt arbete. Medverkande: Hanna Olin Petersson, Boverket. Inspelningen är 13 minuter.

Status i Länsstyrelsernas projekt Prozesso och Plaza och dess integrationer

Sweco och Länsstyrelserna berättar mer om uppdraget enhetliga och digitala processtöd och arbetet med Prozesso.

Status i Länsstyrelsernas projekt Prozesso och Plaza och dess integrationer. Medverkande: Johan Larsson Sweco, Eva Bergdahl och Kristine Gustafsson, Länsstyrelsen. Inspelningen är 18 minuter.

Arbetet med ny datamängd – riksintressen

Hur kan digitalisering av riksintresseinformation skapa nytta i samhällsbyggnadsprocessen?

Arbetet med ny datamängd – riksintressen. Medverkande: Per Lindqvist från RAÄ och Åsa Söderberg från Naturvårdsverket. Inspelningen är 13 minuter.