Branschen

Här kan du ta del av tankar från några aktörer i branschen som beskriver vilka nyttor de ser framför sig och vilka visioner de har gällande digitalisering.

Fabian Ståhl från Boverket, Daniel Femerström från Buildility och Johan Lingebrant från Höganäs kommun deltog i ett byggnadswebbinarie från 9 november 2023 där de berättade om deras arbete kopplat till byggnader som följer den nationella specifikationen.

Emma Ahlin från SWECO deltog i ett byggnadswebbinarie den 9 november 2023 och berättade om arbetet i deras uppdrag kopplat till byggnader som följer den nationella specifikationen.

Christina Claeson-Jonsson, head of research and innovation på NCC, berättar bland annat om hur digitaliseringen ger oss möjlighet att förbättra effektiviteten i våra processer och produktion, få lägre byggkostnader och bättre kvalitet och säkerhet på våra byggarbetsplatser.

Johan Lindersson på WSP berättar om de tre huvudområden där han har förväntningar på digitalisering i framtiden: artificiell intelligens (AI),  big data och digitala tvillingar. De stora förändringarna ser Johan kommer bli på byggarbetsplatsen och inom tillverkningsindustrin.

Barbara Vogt, arkitekt på White arkitekter, berättar om hur digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa mer hållbara miljöer för ett välmående samhälle inom de planetära gränserna. Barbara menar på att digitaliseringen bör kunna hjälpa oss att göra bättre projekt innan de är byggda.

Ronny Wahlström på Skanska berättar om hur digitaliseringen har gjort informationen mer tillgänglig, från att ha tagit veckor att få fram till bara några knapptryckningar bort. Digitaliseringen skapar möjligheter att nu kunna kombinera och samläsa information, som sedan kan visualiseras.

Kristina Gabrielii, programchef för Smart built environment, pratar om att nyttja digitaliseringen för att förändra strukturer och arbetssätt för att bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande. Att kunna analysera en stor mängd data ger oss bättre beslutsunderlag och effektivare processer och arbetssätt.