Kommuner

Vad betyder och innebär digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för kommunerna? Här kan du ta del av några goda exempel gällande förväntningar, nyttor och effekter.

Resan mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Linköping vill åstadkomma det sömlösa flödet inom processen och har funderat på: vad är målet, varför och vilka är stegen dit?

Fredrik Lorentzon informerar om arbetet i Linköpings kommun: vad de gör, varför, skillnaden jämfört med tidigare digitalisering, nästa steg och utmaningarna i resan mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Digibarometern andra gången gillt

Örebro kommun gjorde Digibarometern för första gången 2021. När de i februari 2024 gjorde skattningen igen så fick de ett kvitto på att resan mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess går framåt. Men de kunde också identifiera vilket arbete som återstår.

Digibarometern andra gången gillt. Medverkande: Marie Pettersson, Sascha Benes, Erik Blohm, Örebro kommun. Kemal Hoso, kommunalråd, Örebro. Filmen är 3:07 minuter.

Byggnader som följer den nationella specifikationen

Kommuner har börjat använda den nationella specifikationen för byggnad i sitt arbete.

David Stenwall och Tobias Legnelius från Södertälje kommun deltog i ett byggnadswebbinarie den 9 november 2023 och presenterade hur de har arbetat med den nationella specifikationen för byggnad.

Ulrika Christensen och Nimo Omar från Malmö stad deltog i ett byggnadswebbinarie den 9 november 2023 och presenterade hur de har arbetat ned den nationella specifikationen för byggnad.

Digitalisering och hållbarhet

Digitaliseringen en integrerad del av all verksamhetsutveckling som kommunen bedriver i syfte att klara det kommunala uppdraget.

Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun berättar om hennes arbete inom digitalisering genom åren inom samhällsbyggnad och Smart stad. För henne handlar digitaliseringen om att vara en integrerad del av all verksamhetsutveckling kommunen bedriver, inte minst inom området hållbarhet.

Vad betyder visionen för smartare samhällsbyggnadsprocess hos kommunerna?

Smart samhällsbyggnadsprocess med fokus på att skapa nytta och engagemang – strategier, vägval och genomförande.

Vad betyder visionen för smartare samhällsbyggnadsprocess hos kommunerna? Medverkande: Johanna Karlsson och Jessica Moverare, Haninge kommun. Inspelningen är 40 min.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Kommunens satsning på digitalt arbete inom befintliga system hjälper till att driva samhällsbyggnad framåt mot en obruten process.

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Medverkande: Emma Ödeen, Östersunds kommun. Inspelningen är 23 minuter.

Botkyrkas väg till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Många kommuner har påbörjat arbetet för att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Utmaningarna för att nå målet är många och det är svårt att veta hur man ska börja.

Botkyrka kommun berättar hur de har riggat sin organisation för att nå sitt mål, hur de samverkar inom kommunen och med andra, vilka aktiviteter de jobbar med idag samt hur de lyckades att som första kommun i Sverige lägga upp sina detaljplaner i NGP.

Botkyrkas väg till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Medverkande: Lisa Samuelsson, Carolina Rohrl, Susanna Olsson, Linus Ingulfsson, Angela Jarlenfors samt André Jacquet från Botkyrka kommun. Inspelningen är 19 minuter.

BIM-modell och 3D i Härnösands kommun

Användande av BIM-modell och 3D som en del i att skapa en röd tråd från planering och exploatering.

BIM-modell och 3D i Härnösands kommun. Medverkande: Patrik Pettersson och Maja Nordmark, Härnösands kommun. Inspelningen är 12 minuter.