Om datamängder

Den Nationella geodataplattformen innehåller datamängder där varje datamängd följer gällande nationella specifikationer. På sidan Datamängder hittar du beskrivningar och specifikationerna (när specifikationer finns) för respektive datamängd som finns i plattformen (befintliga datamängder) eller som är på gång (påbörjade datamängder).

Befintliga och påbörjade datamängder

Befintliga datamängder i den Nationella geodataplattformen följer en gällande nationell specifikation. Den första datamängden är detaljplan. I Lantmäteriets e-tjänst (nytt fönster) kan du se och konsumera detaljplaner som hittills gjorts tillgängliga av Sveriges kommuner. Det är både nya och äldre, tolkade detaljplaner. Detaljplanerna visas i utzoomat läge med en prick. 

För påbörjade datamängder har ett beslut för uppstart av specifikationsarbetet tagits. Därefter kan framtagandet av en specifikation kommit olika långt för de olika datamängderna. Först kommer en period av förberedelser och arbete för att få fram ett första utkast av en specifikation. Efter utkast, så kommer en specifikation för test. Testperioden kan vara cirka ett år och flera olika versioner av specifikationen kan släppas innan en gällande finns. 

Olika utvecklingsstatus för påbörjade datamängder

Läs mer om vad en specifikations olika utvecklingsstatus innebär.

Använda befintliga datamängder

För att komma åt och använda datamängder i nationella geodataplattformen så används ett system eller applikation som utvecklats av en aktör som anslutit till plattformen som konsument. Läs mer om plattformen.

I Lantmäteriets e-tjänst (nytt fönster) kan du se och konsumera detaljplaner som hittills gjorts tillgängliga av Sveriges kommuner. De visas som en prick i utzoomat läge. Det är både nya och äldre, tolkade detaljplaner. Det är även möjligt att se utbredning och beteckning på detaljplaner som finns i Fastighetsregistret.

Om datamängder och nationella specifikationer

För att tillgängliggöra sina datamängder i den Nationella geodataplattformen så måste det finnas en gällande nationell specifikation för datamängden och producentens datamängd ska följa specifikationen. Nationella specifikationer tas fram enligt en process för framtagande av nationella specifikationer

Processen att ta fram en nationell specifikation sker i flera olika utvecklingssteg. En första status av specifikationen är Utkast, därefter kommer Test innan en det beslutas om en Gällande version. Läs mer om vad olika utvecklingsstatus innebär

Gällande specifikationer kan ändras vid behov. Detta sker genom versionshantering och under ett halvår så går det att tillgängliggöra datamängd enligt både den nya och den äldre versionen. Detta beskrivs i versionshantering av gällande specifikation

Det finns olika typer av specifikationer som beskriver datamängderna ur olika perspektiv.


Tidigare specifikationsarbete

Läs mer om specifikationer och mätanvisningar som togs fram under tidigare specifikationsarbete