Nationella geodataplattformen

I den Nationella geodataplattformen (NGP) kan producenter tillgängliggöra datamängder, exempelvis detaljplaner, som konsumenter kan konsumera.

Målet med den Nationella geodataplattformen är att ge åtkomst till nationellt standardiserad grunddata i olika processer i samhället. Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen.

I arbetet med att ta fram den Nationella geodataplattformen, för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen, är nationella specifikationer en central del. Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, till exempel kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. 

Förutom producent och konsument finns ett antal andra viktiga roller kopplade till den Nationella geodataplattformen som du kan läsa mer om på sidan om plattformen.