Filmer NGP

Här kan du ta del av informationsfilmer gällande den Nationella geodataplattformen.

Introduktionsfilm: Vad är NGP? Se filmen som beskriver den nationella geodataplattformen NGP och nyttorna med nationella specifikationer.

Gabriel Hirsch (Sweco) presenterar möjligheter med tjänster och data i den Nationella geodataplattformen, del 1.

Gabriel Hirsch (Sweco) presenterar möjligheter med tjänster och data i den Nationella geodataplattformen, del 2.

Gabriel Hirsch (Sweco) presenterar möjligheter med tjänster och data i den Nationella geodataplattformen, del 3.