Konsument

Här hittar du en beskrivning över hur du ansluter dig som konsument till den Nationella geodataplattformen (NGP). Processen är uppdelad i två olika delar. Den första beskriver hur du ansluter dig till NGP och den andra beskriver hur du rent tekniskt får åtkomst till datamängder. I processen kan flera olika kompetenser behövas.

Läs mer om vem som kan bli konsument och vad det innebär.

Anslutningsprocessen

Konsumentens anslutningsprocess. Klicka på bilden för att göra den större.Följ dessa steg för att ansluta:

  1. Skapa ett konto på Geotorget eller logga in med ett befintligt konto.
  2. Gå vidare till Nationella geodataplattformen.
  3. Under Bli konsument, klicka på Ansök.
  4. Läs igenom och godkänn användarvillkoren genom att klicka i rutan.
  5. Skicka in ansökan.
  6. Om du ansluter som konsument via företag får du nya inloggningsuppgifter till din e-post till API-portalen. Ansluter du som privatperson använder du istället dina befintliga inloggningsuppgifter till Geotorget för att logga in i API-portalen.

Skapa nycklar och hämta API:er

För att få tillgång till datan i NGP ansluter du dig med API. API:erna får du tillgång till via API-portalen. Det finns en guide som visar hur du skapar nycklar till API:erna, i guiden visas producent-API:erna men den är lika tillämpbar för dig som konsument. 

Ta del av guiden för hur du skapar nycklar till API:erna i API-portalen.

Frågor och svar om att ansluta som konsument

När du loggar in i API-portalen så kan du börja med att söka efter Geodatakatalog (Nationella geodataplattformen). Du får då upp de tre API:er som finns tillgängliga: Visning, Nedladdning och Sökning.

För att konsumera datamängder via API:erna behöver du någon typ av programvara. En av många programvaror är open source programvaran QGIS som är fri att använda och fungerar för ändamålet.

Ta del av: