Webbutbildning Nationella geodataplattformen - språngbrädan till digitalisering

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper och vara med i framkant av digitaliseringen med vår nya webbutbildning!

En ny webbutbildning har lanserats för att ge dig möjligheten att lära dig mer om den Nationella geodataplattformen (NGP) och de nationella specifikationerna för olika datamängder. Utbildningen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom NGP, digitalisering och datadrivna arbetssätt.

Nationella geodataplattformen - språngbrädan till digitalisering

NGP:s roll är att vara navet för standardisering och delning av datamängder mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen, men även i andra samhällsutmaningar.

Webbutbildning: Nationella geodataplattformen – språngbrädan till digitalisering (nytt fönster)

Syftet med utbildningen

 • Varför vi digitaliserar
 • Hur vi jobbar för en digital, obruten samhällsbyggnadsprocess
 • Vad den Nationella geodataplattformen är för något
 • Specifikationer, datamängder
 • Information om avtal och användarvillkor
 • Hur vi kan ta nästa kliv i digitaliseringen mor datadrivna arbetssätt

Målet med utbildningen

Efter genomgången utbildning kommer du att:

 • Ha en fördjupad kunskap om varför vi digitaliserar
 • Förstå innebörden av en digital obruten samhällsbyggnadsprocess
 • Vara väl bekant med vad NGP är för något
 • Ha förståelse för hur specifikationsarbetet går till
 • Kännedom om begreppen producent och konsument
 • Vara inspirerad att arbeta vidare för en effektivare process

Praktisk information

Utbildningen är gratis, tidsåtgång cirka 1 timme, med möjlighet att genomföra den i ett svep eller uppdelat stegvis. För frågor om utbildningens innehåll, kontakta Anna Bergman, e-post anna.bergman@lm.se.

Hur du loggar in i Lantmäteriets lärplattform och tar del av våra utbildningar (nytt fönster).