Kontakt

Behöver du hjälp? Vår support för Nationella geodataplattformen är tillgänglig för att svara på frågor och reda ut problem. 

Kontaktuppgifter till supporten för Nationella geodataplattformen

Telefon: 026-63 36 00

E-post: geodatasupport@lm.se

Öppet vardagar kl. 9-12

Regionala geodatasamordnare för kommuner

Lantmäteriets regionala geodatasamordnare (pdf, nytt fönster) finns tillgängliga för kommuner rörande frågor kring Smartare samhällsbyggnad och den Nationella geodataplattformen.

Nationella geodataplattformens serviceåtagande

Här hittar du beskrivning kring serviceåtagande gällande den Nationella geodataplattformen (pdf, nytt fönster).