Informationsmöten

Här samlar vi våra kommande event och inspelade informationsmöten.

Kommande event och informationsmöten

Våra livesända informationsmöten finns att se 14 dagar efter sändningen. Vill du ta del av äldre möten är du välkommen att kontakta oss på smartsam@lm.se.

Vad: Webbsänt informationsmöte
När: 18 september kl.13:00 - 14:00

Varmt välkommen att delta på höstens första informationsmöte kring Smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen.

Under mötet kommer vi bland annat ta upp:

 • Höstens utmaningar och glädjestunder.
 • SKR berättar om kommunernas erfarenheter.
 • Information från Boverket.
 • Länstyrelsen om Prozesso gemensamt IT-verktyg Samhällsplanering.
 • Digibarometern.

Delta på det webbsända informatonsmötet (nytt fönster).

Vad: Smartare samhällsbyggnadsprocess, förändringsresan mot en ny destination
När: 19 oktober kl.08:30 - 12:15
Var: Webbsänt
Arrangör: Lantmäteriet

Torsdag den 19 oktober genomför Lantmäteriet höstens webbinarium för smartare samhällsbyggnadsprocess. Fokus är myndigheternas och kommunernas interna förändring och anpassning mot en smartare samhällsbyggnadsprocess. 

Ta del av webbinariet (nytt fönster).

Program

Klockan 8.30-09.25

 • Hej och välkomna - Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Lantmäteriet
  • Moderator Malin Klintborg presenterar förmiddagens program
 • Inflygning myndigheter och samverkansaktörer
  • Lantmäteriet - Nationella geodataplattformen destination 2026 - Malin Klintborg
  • Boverket - Digitaliseringens utmaningar station 2023-2024 - Lars Svensson
  • SKR – Återblick och spaning på kommande av- och påstigningar - Christina Thulin

Bensträckare 5 min

Klockan 09.30-10.15

 • Estland Estonian solution for handling detail plans - Kermo Mägi

Bensträckare 5 min

Klockan 10.20- 11.10

 • Moderator intro
 • Kommunerna - Förändringsresan vad har den betytt?
  • Örebro - Informationssäkerhetsklassning - Niklas Eriksson, geodatastrateg
  • Linköping – Resan mot en obruten digitala samhällsbyggnadsprocess - Fredrik Lorentzon, utvecklingschef
  • Malmö - Från produkter till informationsmängder, finansiering, dataförsörjning, informationshantering - Trine Nykjär enhetschef Geodata och Daniel Gardevärn, informationsförvaltare

Bensträckare 5 min

Klockan 11.15-12.10

 • Informationsmängder i den Nationella geodataplattformen
  • Intro, Malin Klintborg
  • Riksantikvarieämbetet (RAÄ) - Kulturhistoriska lämningar, Pär Jonsson
  • SGU - Geotekniska markundersökningar, Charlotta Ringmar
  • Lantmäteriet – Byggnad, Ulrika Roos

Klockan 12.10-12.15

 • Summering och avslut - Malin Klintborg
Vad: Webbinarium: Byggnader som följer den nationella specifikationen
När: 9 november kl.09:00 - 11:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet

Välkommen på ett webbinarium om byggnader som följer den nationella specifikationen!

Webbinariet hålls torsdag den 9 november kl. 9-11.

Det är intressant för dig som jobbar som chef eller handläggare inom något av följande verksamhetsområden:

 • Samhällsbyggnad.
 • Bygglov.
 • Kart/mät/GIS.
 • IT och digitalisering.

Läs mer och anmäl dig här!

Kommande informationstillfällen under hösten:

 • måndag 30 oktober, kl. 13-14
 • måndag 11 december, kl. 13-14.