Kontakt

Har du frågor eller förslag på hur vi kan utveckla webbsidan? Välkommen att höra av dig till oss.

E-post: smartsam@lm.se

Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess

E-post: malin.klintborg@lm.se
Tel. 026-63 38 70