Workshop - Digibarometer

Digibarometer är en workshop om digital mognad som tagits fram för att stötta Sveriges kommuner i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Materialet vänder sig till både politiker, ledare och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att skapa samsyn om kommunens digitala mognad. Workshopen passar bra för en bred grupp medarbetare på ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som diskuteras både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar 7-8 timmar att genomföra och kan delas upp på två tillfällen.

I följande klipp berättar vi mer om innehållet och genomförande av workshopen:

Stöd för genomförande av Digibarometern

Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand.  Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.

Vill du ha stöd att genomföra Digibarometern i din kommun? Kontakta din regionala geodatasamordnare (pdf).

Innehåll och dokumentation

Workshopen börjar med att deltagarna gör en så kallad SWOT-analys av digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnad. Därefter görs en självskattning utifrån ett antal frågor som följer med Digibarometern. På så vis skapas en gemensam bild av nuläget, dvs organisationens digitala mognad. Vidare görs en gemensam omvärldsspaning och en övning för att ta fram förslag på aktiviteter för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Digibarometern andra gången gillt

Örebro kommun gjorde Digibarometern för första gången 2021. När de i februari 2024 gjorde skattningen igen så fick de ett kvitto på att resan mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess går framåt. Men de kunde också identifiera vilket arbete som återstår.

Digibarometern andra gången gillt. Medverkande: Marie Pettersson, Sascha Benes, Erik Blohm, Örebro kommun.Kemal Hoso, kommunalråd, Örebro. Filmen är 3:07 minuter.