Utbildningar för digital registerkarta (DRK)

Här hittar du utbildningar som vänder sig till kommunpersonal som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkartan, och som har avtal med Lantmäteriet.

Utbildningspaket i tre steg

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för personer som mäter in och leverera kvalitetsförbättringar och tillhör en kommun med gällande DRK-avtal. Kommunen ansvarar för leveranser av kvalitetsförbättringar, och därmed för att hålla den kvalitet som krävs för lagring i den nationella registerkartan.

Om kommunen både har ett DRK-avtal och ett KFF-avtal behöves endast ”DRK-utbildning del 1” eller ”Grundutbildning KFF” slutföras. Sedan kompletterar du utbildningen med de delar som skiljer sig mellan utbildningarna. För DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen” och för KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen”.

Lantmäteriet tar inte ut någon deltagaravgift för utbildningarna om kommunen du jobbar på har DRK-avtal. För kommunala lantmäterimyndigheter utgår en deltagaravgift.

DRK 1 Webbutbildning – om grunderna för DRK och leveranser

Grundkursen som ska genomföras av alla som hanterar leveranser av kvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen kopplat till DRK- avtalet.

DRK 1 Webbutbildning – om grunderna för DRK och leveranser, i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster). 

DRK 2 Webbutbildning – om arbete i fält

Del 2 riktar sig till de personer som jobbar med att ta fram underlag för kvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen. (Du behöver ha gått DRK 1 för att gå DRK 2 om arbete i fält (webbutbildning).

DRK 2 Webbutbildning – om arbete i fält, i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster). 

DRK 3 Webbutbildning – kunskapstest för diplomering

Del 3 leder till diplomering av ansvarig person på kommunen för att göra DRK-leveranser till Lantmäteriet med den kvalitet som krävs för lagring i nationella registerkartan.

För diplomering behövs inte steg 2 om personen redan innehar kunskap för fältinmätning av kvalitetsförbättringar.

DRK 3 Webbutbildning – kunskapstest för diplomering, i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Förståelse för Fastighetsregistrets kart- och textdel

Grundläggande kurs som vänder sig till dig som användare av informationen i fastighetsregistret. Kursen ger förståelse för Fastighetsregistrets tillkomst, uppbyggnad samt innehåll gällande både kart- och textdel.

Kursen är uppbyggd i form av självstudier så du kan genomföra den när det passar dig bäst.

Lantmäteriet tar inte ut någon deltagaravgift för utbildningarna om kommunen du jobbar på har DRK-avtal. För KLM eller kommun som saknar DRK-avtal utgår en deltagaravgift.

Kursen Förståelse för Fastighetsregistrets kart- och textdel, i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).