Utbildningar inom Handbok i mät- och kartfrågor (HMK)

Här hittar du utbildningar inom området Handbok för mät- och kartfrågor. Du får lära dig mer om detaljmätning med GNSS, orientering i digital grundkarta samt kravställning vid upphandling av geodata. Dessa utbildningar är kostnadsfria.

HMK: en introduktion

Utbildningen ger dig en första introduktion till HMK. Bland annat vilka olika HMK-dokument som finns och hur de kan användas.

HMK: en introduktion, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Detaljmätning med GNSS

Utbildningen visar hur en vanlig arbetsprocess för detaljmätning med noggrann GNSS-teknik (RTK) kan se ut, samt innehållet i relevant HMK-handbok. Fokus ligger på kvalitetsaspekter för yrkesmässig användning.

HMK: Detaljmätning med GNSS, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Orientering i digital grundkarta

Utbildningen beskriver nyttan med en bra grundkarta och vilka krav som ställs på grundkartans aktualitet och kvalitet.

HMK: En orientering i digital grundkarta, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).

Kravställning vid upphandling av geodata

Utbildningen ger dig en introduktion till kravställning vid upphandling av geodata med stöd av HMK. Bland annat vilka olika HMK-dokument som berörs och var informationen kan hittas.

HMK: Kravställning vid upphandling av geodata, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).