Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är en myndighet som har till uppdrag att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geodata i samhället och lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi. Vi driver också aktivt, i samverkan med andra, digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Vad vi på Lantmäteriet gör.

Detta kan vi hjälpa dig med

Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att bidra till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för att:

 • bebygga och utveckla fastigheter och samhällets infrastruktur.
 • köpa, äga och sälja fastigheter.
 • söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.

Hur vi bidrar till samhällets utveckling

För att samhället ska fungera just nu och i framtiden behövs data som vi kan lita på, och information om Sveriges geografi och fastigheter. Det behöver också vara tydligt vem som äger vad.

Ta del av exempel på hur vi bidrar till samhällets utveckling.

Årsredovisning

Lantmäteriets årsredovisning 2023 (pdf, nytt fönster).


Fakta om Lantmäteriet

 • Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.
 • Generaldirektör är Susanne Ås Sivborg.
 • Vi tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.
 • Vi har cirka 2 200 medarbetare på 50 orter.
 • Huvudkontoret ligger i Gävle.
 • Vi omsätter cirka 1,9 miljarder kronor per år.
 • 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade.
 • I vårt fastighetsregister finns ca 3,6 miljoner objekt.