Lantmäteriet - grunden till allt

Vi på Lantmäteriet har koll på varenda plats i Sverige. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på ägandet. På denna sida kan du ta del av exempel på hur Lantmäteriet bidrar till samhällets utveckling.


Vad menar vi med "grunden till allt"?

Hos oss får du information och dokumentation om Sveriges geografi och fastigheter. Vi hjälper till när du vill stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Utan dessa insatser kan inte ett samhälle fungera. Så när vi säger ”grunden till allt” är det en beskrivning av vad Lantmäteriet har att tillföra. Vi är inte ensamma om att utföra viktiga samhällsfunktioner. Men vi är en av dem som ger helt avgörande bidrag.


Klimatet

För att samhället ska fungera just nu och i framtiden så behövs data som vi kan lita på.

Data om vägar och vattennivåer, om berg och dalar. Det är en förutsättning för att kunna planera framtidens samhällen med hänsyn till klimatet – och till exempel skydda hus och människor mot översvämningar när havsnivåerna stiger.

Film med texterna: "Vilka hus klarar sig när havsnivån stiger? Vår data lägger grunden för att kunna planera framtidens samhällen. Grunden till allt."


Ägande och en fungerande fastighetsmarknad

I ett samhälle behöver det vara tydligt vem som äger vad och var gränserna går mellan vad som är ditt och mitt. Vi kan avläsa hur alla Sveriges fastigheter förändras – en förutsättning för att kunna köpa och sälja mark, hus och lägenheter. En förutsättning för en fungerande ekonomi.

Film med texterna: "Hur vet man vem som äger vad? Vår data lägger grunden för hela fastighetsmarknaden. Grunden till allt."


Hållbar stadsutveckling

För att bygga hållbara städer behövs stora ytor – men också millimeterprecision. Långt innan de första grävmaskinerna sätter skoporna i jorden har vi sett till att marken redan genomgått viktiga förändringar. Tomter har slagits samman, delats upp och nybildats. En förutsättning för att kunna planera och bygga alltifrån lägenheter till lekparker.

Film med texterna: "Åt vilket håll ska samhället växa? Vi lägger grunden för smartare samhällsbyggnad. Grunden till allt".


Vill du veta mer?

Vi har rätt position för dig som vill bidra till samhällsutvecklingen. Läs mer om att jobba hos oss. Du kan även läsa mer om Lantmäteriet och vår verksamhet.