Utbildning inom Beståndsmetoden

Lantmäteriet håller en utbildning för dig som arbetar eller ska arbeta med skogsvärdering och använda dig av Beståndsmetoden. Även du som vill få djupare kunskaper om metoden är välkommen att anmäla dig.

Om utbildningen

Utbildningen sträcker sig över två dagar. Den genomförs vanligtvis två gånger om året. Kursen är avgiftsbelagd.

Om Beståndsmetoden – BM-win.

Kursinnehåll

Moment som behandlas är bland annat följande:

  • Teori och metoduppbyggnad.
  • Kalkylsystem.
  • Krav på indata.
  • Värderingsförutsättningar.
  • Utdata och analys av resultat.
  • Känslighetsanalys.
  • Datoranvändning (BM-win).

Lärandemål

Deltagarna ska kunna använda sig av Beståndsmetoden (BM) fullt ut för skogsvärdering.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM för värdering, men även till andra personer som i sitt arbete stöter på skogsvärdering och behöver en djupare kunskap om metoden.

Förkunskapskrav

Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper om inventering och indelning av skog.

Anmälan

Om det är få anmälda ställs kursen in. Anmäl dig därför i god tid.

Ta del av datum för kurstillfällen och anmäl dig, på Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster).