Beståndsmetoden - BM-win

När skogsfastigheter köps och säljs är det nödvändigt att kunna utföra korrekta värderingar av skogen. Detsamma gäller när underlag för lån ska tas fram eller när ersättningsnivåer för intrång på fastigheter ska beräknas.

Persondatorstödet BM-win

Beståndsmetoden har ett persondatorstöd, BM-win, som är ett mycket flexibelt system. BM-win används av de flesta större aktörer på värderingsmarknaden, bland andra LRF Konsult, Skogsstyrelsen, Svefa, Areal och Sveaskog. Användare finns även hos flera länsstyrelser, stift, värderingskonsulter och vid högre skogsutbildningar.

Läs mer om BM-win (pdf, nytt fönster).

Fältdatorprogram för handdator - BM-fält

BM-fält för handdator är avsedd att kunna ersätta datainsamling av beståndsdata via pappersblanketter till BM-win. BM-fält innehåller också en kartdel vilket möjliggör navigering med GPS och enklare redigering av beståndsindelningen i fält.

Systemkrav:

BM-fält kan köras i alla handdatorer (även mobiltelefoner) som stöder operativsystemet Microsoft Windows Mobile 5.0 eller högre version och som uppfyller dessa krav:

  • Internminne: 64 Mb eller mer.
  • Bildskärm: VGA (640x480), QVGA 320 × 240 och WVGA (800 x 480)

Se fullständig beskrivning i Manual BM-fält 2013 (pdf, nytt fönster).