Prislista och kurser

Vi erbjuder ett avtal där du som beställare får rätten att använda BM-win under max fem år.

Prislista BM-win

Prislista BM-Win 2024 (pdf, nytt fönster).

Beståndsmetoden (BM) grundkurs

Kursen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM för värdering men även till andra personer som i sitt arbete stöter på skogsvärdering och tycker sig behöva en djupare kunskap om metoden. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper om inventering och indelning av skog.

Läs mer och anmäl dig till kursen.