Komplettera tidigare inskickad ansökan

Här finns information om hur du ska göra för att komplettera en tidigare inskickad ansökan.

Om ansökan har skickats in per post

Du kan komplettera ansökan i vår e-tjänst om du har e-legitimation. Du bifogar skannade eller fotograferade handlingar direkt i tjänsten. Tänk på att ha ärendenumret tillgängligt.

Du kan även komplettera ansökan per post eller via e-post till fastighetsinskrivning@lm.se Tänk på att fullmakt ska skickas in i original och därför inte kan skickas med e-post.

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Om ansökan har skickats in via e-tjänst

Du kompletterar ansökan i e-tjänsten. Tänk på att ha ärendenumret tillgängligt.

Du kan även komplettera ansökan per post eller via e-post till fastighetsinskrivning@lm.se Tänk på att fullmakt och medgivande ska skickas in i original eller som en bestyrkt elektronisk kopia via e-tjänsten och därför inte kan skickas med e-post.

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Vilandebevis i original skickas per post

Observera att vilandebevis i original alltid måste skickas in per post.