Värde på mark och fastighet

Vi på Lantmäteriet har lång erfarenhet av att värdera jord- och skogsbruksfastigheter och har sedan länge också förvaltat och utvecklat metoder för fastighetsvärdering. I Fastighetsregistret finns uppgifter om taxeringsvärden. Uppgifterna hämtas från Skatteverket som ansvarar för att ta fram taxeringsvärden.

Vi värderar inte utanför vår egna verksamhet

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Värderingar i olika situationer

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Läs om:

Föregående års taxeringsvärde

Kontakta vårt Kundcenter så kan vi hjälpa dig med föregående års taxeringsuppgifter.

Beräkna inköpspriset på en fastighet som köptes före 1952

Om du i samband med deklarationen behöver beräkna inköpspriset på en fastighet som såldes före 1952, ska du kontakta Riksarkivet. Gå till Riksarkivets webbplats (nytt fönster). I dessa fall anses anskaffningskostnaden uppgå till 150 procent av 1952 års taxeringsvärde.

Innan du kontaktar Riksarkivet behöver du ha följande uppgifter till hands:

  1. Fastighetsbeteckning (helst dåvarande)
  2. Dåvarande ägare
  3. Kommun och församling där fastigheten ligger

Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med uppgifter om fastigheten. Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Min fastighet.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Stämmer inte taxeringsvärdet?

I Fastighetsregistret finns uppgifter om föregående års taxeringsvärde. Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med dessa uppgifter. Om taxeringsvärdet eller övriga taxeringsuppgifter inte stämmer på din fastighet ska du vända dig till Skatteverket (nytt fönster).

Stämmer inte uppgifterna om taxerad ägare?

Skatteverket får automatiskt uppgift om när Lantmäteriet beviljar lagfart och uppdaterar då även sina uppgifter om taxerad ägare. Däremot uppdateras bara Skatteverkets information i fastighetsregistret 1 oktober varje år. 

Det betyder i praktiken att den som är lagfaren ägare per den 2 oktober kommer att stå som taxerad ägare under hela året.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Uppgifter om äldre taxeringsvärden

Lantmäteriet har inte uppgifter om äldre taxeringsvärden, utan bara uppgifter från föregående år. Behöver du uppgift om taxeringsvärden:

från 1994 och framåt, finns uppgifterna hos Skatteverket.

från 1991 till 1993, finns uppgifterna antingen hos Skatteverket eller Riksarkivet. Gå till Riksarkivets webbplats (nytt fönster). Riksarkivet har taxeringsvärden t.o.m. 1993 för vissa län.

från 1952 till 1990, kan du beställa dessa på Riksarkivets webbplats (nytt fönster). När du fyller i beställningen hos Riksarkivet behöver du ha uppgifter om fastigheten till hands. Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med uppgifter om fastigheten. 

information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Min fastighet.