Värde på mark och fastighet

Vi på Lantmäteriet har lång erfarenhet av att värdera jord- och skogsbruksfastigheter och har sedan länge också förvaltat och utvecklat metoder för fastighetsvärdering. I Fastighetsregistret finns uppgifter om taxeringsvärden. Uppgifterna hämtas från Skatteverket som ansvarar för att ta fram taxeringsvärden.

Vi värderar endast inom vår egna verksamhet

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Värderingar i olika situationer

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Läs om:

Taxeringsvärde

Det är Skatteverket som har uppgifter om fastigheters taxeringsvärde.

Sök taxeringsvärde på Skatteverkets webbplats (nytt fönster)

Stämmer inte taxeringsvärdet?

Om taxeringsvärdet eller övriga taxeringsuppgifter inte stämmer på din fastighet, eller om du har andra frågor om din fastighetsdeklaration, ska du vända dig till Skatteverket.

Stämmer inte uppgifterna om taxerad ägare?

Skatteverket får automatiskt uppgift om när Lantmäteriet beviljar lagfart och uppdaterar då även sina uppgifter om taxerad ägare. Däremot uppdateras bara Skatteverkets information i Lantmäteriets fastighetsregistret 1 oktober varje år. Det betyder i praktiken att den som är lagfaren ägare per den 2 oktober kommer att stå som taxerad ägare under hela året i fastighetsregistret på Lantmäteriet. Om uppgifterna inte stämmer behöver du kontakta Skatteverket.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Uppgifter om äldre taxeringsvärden

Lantmäteriet har inte uppgifter om äldre taxeringsvärden, utan bara uppgifter från föregående år. Här hittar du uppgifter om äldre taxeringsvärden:

Beräkna inköpspriset på en fastighet som köptes före 1952

Om du i samband med deklarationen behöver beräkna inköpspriset på en fastighet som såldes före 1952, ska du kontakta Riksarkivet. I dessa fall anses anskaffningskostnaden uppgå till 150 procent av 1952 års taxeringsvärde.