Intrång i jordbruksmark

Rekommendationer

År 2012 togs nya rekommendationer fram för att beräkna ersättning för intrång av underjordiska ledningar i jordbruksmark. Dessa rekommendationer anvisar en förenklad beräkningsmetod jämfört med de som redovisas i LMV-rapporterna 1991:6 och 1994:4 (se nedan under LMV-rapporter).

Ersättning för underjordisk ledning i jordbruksmark, 2022 års rekommendationer (pdf, nytt fönster) - Ska användas för värdetidpunkt från och med 1 oktober 2022. 

LMV-rapporter

Det finns ett antal LMV-rapporter som behandlar ersättningsfrågor med anknytning till intrång på jordbruksfastigheter.