Inteckning och pantbrev

Hos oss kan du till exempel ansöka om inteckning, ett nytt pantbrev, göra om ett skriftligt pantbrev till ett datapantbrev eller döda ett pantbrev som har kommit bort.

Vad är en inteckning?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten.

Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Som ett bevis på inteckningen utfärdar vi ett pantbrev.

Vad är ett pantbrev?

När du ansöker om inteckning i din fastighet utfärdar vi ett pantbrev som bevis på att inteckningen har beviljats. Pantbrevet kan antingen vara skriftligt eller digitalt. Ett digitalt pantbrev kallas för datapantbrev.

Pantbrev kan användas som säkerhet om du ska ta ett lån. Om du lånar pengar hos en bank som är ansluten till Pantsystem registrerar långivaren datapantbrevet till sitt panthavarnummer.

Om pantbrev ska användas som säkerhet hos någon som inte är ansluten till Pantsystem behövs ett skriftligt pantbrev. Det kan exempelvis vara om du lånar pengar av en privatperson. Det är Lantmäteriet som administrerar Pantsystem som bankerna är anslutna till.

Ägarregistrerade datapantbrev

Ett datapantbrev som inte används som säkerhet för lån är ägarregistrerat. Det betyder att pantbrevet är tillgängligt digitalt för dig som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare och du kan använda det som säkerhet för lån.

Om du nyligen har betalat av ett lån hos din bank lämnar banken tillbaka datapantbrevet till dig genom att ägarregistrera det. Lantmäteriet administrerar ägarregistrerade datapantbrev i Pantsystem. Skriftliga pantbrev som skickas till oss för konvertering blir ägarregistrerade datapantbrev.

Har du fått ett brev med information om datapantbrev i din fastighet?

Du behöver inte göra något med anledning av brevet.

Har du fått ett brev med en rubrik som innehåller ordet ”ägarregistrerat” betyder det att den som varit registrerad som panthavare på datapantbrev i din fastighet nu har lämnat tillbaka det till dig. Du har därför möjlighet att på nytt använda det som säkerhet för lån eller låta det vara outnyttjat. Se exempel på brev:

"Information om att datapantbrev i din fastighet är ägarregistrerat

Om du nyligen har sålt eller på annat sätt överlåtit fastigheten eller tomträtten kan du bortse från denna information.

Datapantbrev i din fastighet/tomträtt är nu ägarregistrerat. Om du exempelvis har löst ett lån har långivaren lämnat tillbaka pantbrevet till dig genom att ägarregistrera det. Ägarregistrering innebär att du som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare nu är innehavare av datapantbrev enligt nedan."

Har du fått ett brev med en rubrik som innehåller ordet ”Pantbrevshavare” betyder det att den som står som ”Ny pantbrevshavare” har registrerat sig på datapantbrev i din fastighet. Det kan vara en kreditgivare som behöver säkerhet för ett lån, Lantmäteriet Fastighetsbildning som genomför en förrättning eller Lantmäteriet Fastighetsinskrivning som handlägger ett inteckningsärende, där nämnda pantbrev berörs. Se exempel på brev:

"Pantbrevshavare har registrerats på datapantbrev i din fastighet

Den här underrättelsen innehåller information om att pantbrevshavare har registrerats på datapantbrev i fastighet där du är registrerad som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare. Pantbrevet behövs som säkerhet (för lån eller dylikt) hos den pantbrevshavare som anges nedan. Se meddelande från pantbrevshavaren längre ned i underrättelsen.

Om du nyligen har överlåtit din fastighet/tomträtt kan du bortse från denna information."

Se inteckningar i din fastighet

I e-tjänsten Min Fastighet kan du se vilka inteckningar som är uttagna i din fastighet.

Utdrag ur pantbrevsregistret

Hos oss kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret.