Jag vill skriva ut eller registrera datapantbrev

Du som har lagfart på en fastighet eller är tomträttsinnehavare kan begära att skriva ut ett ägarregistrerat datapantbrev och få som skriftligt pantbrev. Du kan också begära att datapantbrevet registreras till Fastighetsinskrivningen.

Det är skillnad på vem som ansöker

När en bank ansöker om inteckning i samband med belåning och pantsättning av fastigheten, registreras datapantbrevet till bankens panthavarnummer.

Om du själv ansöker om inteckning och vill ha ett datapantbrev blir den ägarregistrerad och administreras av Lantmäteriet

Ägarregistrerade pantbrev är tillgängliga för lagfaren fastighetsägare eller tomträttsinnehavare. Anslutna användare i Pantsystem kan också registrera sitt panthavarnummer på ägarregistrerade pantbrev, men efter överenskommelse med fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren. 

Jag vill skriva ut ett datapantbrev

Du som har lagfart på en fastighet eller är tomträttsinnehavare kan begära att få ut ett ägarregistrerat datapantbrev som ett skriftligt pantbrev. Det gör du genom att fylla i blanketten.

Om du har ett skriftligt pantbrev som du vill göra om till ett datapantbrev ska du istället ansöka om att konvertera pantbrev.

Registrera ägarregistrerat datapantbrev till Fastighetsinskrivningen

Om du har ansökt om att göra en ändring i befintlig inteckning genom exempelvis dödning eller utbyte och då använt vår blankett "Ansökan om ny inteckning eller dödning av befintlig inteckning/anteckning om innehavare av pantbrev/utbyte av pantbrev" har du genom din underskrift gett oss godkännande att registrera ägarregistrerat pantbrev till Fastighetsinskrivningen. Du behöver då inte själv begära att pantbrevet registreras till Fastighetsinskrivningen.

Har du ansökt på annat sätt, använder du blanketten Begäran om att ägarregistrerat datapantbrev registreras till Fastighetsinskrivningen (pdf, nytt fönster).

Om du vill veta om datapantbrev är ägarregistrerade är du välkommen att kontakta Kreditmarknadsservice på telefon 026-63 48 00. 

Om pantbrevet är belånat och registrerat till långivares panthavarnummer behöver du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare kontakta den som är långivare och be dem att registrera pantbrevet till Fastighetsinskrivningen. 

Har du frågor om datapantbrev?

Kontakta Kreditmarknadsservice via e-post pantbrev@lm.se eller ring 026-63 48 00

Öppettider: Vardagar kl. 9-12 och kl. 13-16. Under semesterperiod kan avvikande öppettider förekomma, se information på vår webbplats.

Om din fråga gäller en särskild fastighet, kom ihåg att ange fastighetens officiella beteckning med kommun, namn och nummer (till exempel Gävle Torp 1:1).

Frågor och svar om pantbrev

Idag är de flesta svenska banker och kreditinstitut anslutna till Pantystem och har sina pantbrev i elektronisk form (datapantbrev). Läs mer om Pantsystem. Privatpersoner kan inte ansluta sig till systemet, vilket innebär att en privatperson, eller ett företag som inte är anslutet till Pantsystem, måste ha pantbrev i pappersform, som skriftligt pantbrev, om de vill ha det som säkerhet.  

Innehav av datapantbrev är belagt med sekretess, med undantag av om pantbrevet är ägarregistrerad. Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare har alltid rätt att ta del av informationen om var pantbrev är registrerade. Informationen skickas endast per post (eller digital myndighetspost). Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare kan beställa utdrag ur pantbrevsregistret eller genom att kontakta Pantbrevsregistret på telefon 026-63 37 00.

Mäklare med förmedlingsuppdrag, eller annan som har fullmakt, kan också få information om innehavare skickad per post genom att kontakta Pantbrevsregistret.