Utdrag ur Pantbrevsregistret

Här kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret. Du behöver bara fylla i fastighetsbeteckning och personnummer eller organisationsnummer på en lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till fastigheten i formuläret nedan. Beställning kan göras dygnet runt.

Innehåll i utdraget

I ett utdrag ur Pantbrevsregistret kan du ta del av:

  • pantbrevets belopp
  • pantbrevets aktnummer
  • om pantbrevet är ett datapantbrev eller ett skriftligt pantbrev
  • vem som är innehavare av datapantbrev.

I det fall pantbrevet är skriftligt presenteras inte någon innehavare. På utdraget framgår även namn på lagfaren ägare/tomträttsinnehavare.

Hur får jag utdraget?

Utdraget skickas med post till den lagfarne ägarens/tomträttsinnehavarens folkbokföringsadress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan tjänst, detta gäller även för juridiska personer.

Om lagfaren ägare har avlidit

Avser din beställning en fastighet eller tomträtt där lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare avlidit måste beställningen ske via e-post. Bifoga den registrerade bouppteckningens första och sista sida, (de med information om dödsbodelägare och med underskrift och stämpel från Skatteverket). Alternativt kan ni bifoga dödsfallsintyg med släktutredning.

Om utdraget gäller till exempel en bostadsrättsförening

Du som beställer ett utdrag för juridisk person, som till exempel en bostadsrättsförening, fyller i organisationsnumret i formuläret. Utdraget skickas därefter till den lagfarne ägarens registrerade adress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan.

Beställ utdrag

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Välkommen att kontakta pantbrevsregistret@lm.se för att ställa frågor, kommentera brister eller lämna önskemål.

Fler sätt att beställa utdraget

Det går även bra att beställa utdrag ur pantbrevsregistret genom att ringa eller mejla till oss. 

Om du är mäklare och behöver beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret så krävs att ett förmedlingsuppdrag eller uppdragsavtal bifogas via mail. Är förmedlingsuppdraget elektroniskt ska detta skickas in tillsammans med en uppgift om att underskrift skett på elektronisk väg (en så kallad verifikatsida eller något annat bevis). Utdraget skickas med post till den mäklare som har förmedlingsuppdraget.

(Om beställningen av utdraget sker genom webbformuläret så skickas det till lagfaren ägare.)

Vill du posta in din beställning så använder du blanketten Utdrag ur Pantbrevsregistret (pdf, nytt fönster) och skickar den till:

Lantmäteriet
Pantbrevsregistret
801 82 Gävle

Offentlighets- och sekretesslagen

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §§ kan vi inte lämna ut informationen via telefon eller mejl.

Kontakta oss

E-post: pantbrevsregistret@lm.se
Tel: 026-63 37 00

Öppettider för Pantbrevsregistret

Telefontid helgfri måndag-fredag kl 9-12. Vår mejl bemannas fram till kl 16 alla helgfria vardagar. Avvikande öppettider kan förekomma.