Pantsystem

Pantsystem är ett system för hantering av datapantbrev i fastigheter och tomträtter för användare inom Lantmäteriet och kunder som tecknat avtal med Lantmäteriet. Systemet används även för att digitalisera skriftliga pantbrev.

Om Pantsystem

Idag är alla större svenska banker, kreditinstitut, fastighetsbolag, försäkringsbolag och även Kronofogdemyndigheten anslutna till Pantsystem. I samband med att en fastighetsägare belånar sin fastighet kan kreditgivaren registrera sig som panthavare på pantbreven i fastigheten, förutsatt att kreditgivaren är ansluten till Pantsystem och att pantbreven i fastigheten är digitala. I de fall en långivare som inte är ansluten till Pantsystem lånar ut pengar används skriftliga pantbrev som säkerhet för lånet.

Pantsystem är tillgängligt dygnet runt men har bemannad support under kontorstid på vardagar. Uppdateringar av systemet och av angränsande system kan påverka driften. Planerade uppdateringar sker utanför kontorstid, mellan 17.00-07.00.

Användbara länkar

Anslutning till Pantsystem

För att ansluta sig som kund till Pantsystem krävs ett avtal mellan kund och Lantmäteriet och ett medgivande till autogirodragning. Det kostar inget att ansluta sig men transaktionerna som man gör i systemet faktureras månadsvis.

Behöver du behörighet till systemet? Ta kontakt med en behörighetsadministratör inom din egen organisation så får du hjälp. 

Som ansluten kund till Pantsystem sköter man själv sin behörighetsadministration (att lägga upp användare och lösenordshantering). Lantmäteriet tillhandahåller inga utbildningar i Pantsystem, utan hänvisar till användarmanualen (pdf, nytt fönster).

En panthavare kan aldrig se någon annans innehav av datapantbrev i Pantsystem.

Information till Behörighetsadministratörer för Pantsystem

Pantsystem har en behörighetslösning som bygger på att en behörighetsadministratör hos ansluten kund skapar och administrerar användaridentiteter inom sin egen organisation.

Anslutna kunder anmäler till Kreditmarknadsservice på Lantmäteriet vem som ska vara behörighetsadministratör. Som behörighetsadministratör kan du endast skapa och administrera användare för den/de organisationer som har anmält till Lantmäteriet att du ska vara behörighetsadministratör.

Om du redan har ett konto hos Lantmäteriet kommer det inte skickas ut något nytt användarnamn och lösenord till dig i samband med att du blir registrerad som Behörighetsadministratör. Behörigheten till applikationen Pant läggs på ditt befintliga konto och du använder dina befintliga inloggningsuppgifter för att logga in i gränssnittet.

Användarmanual för att skapa användare till Pantsystem (pdf, nytt fönster).

Säker hantering av pantbrev

Datapantbrev, som inte är fysiska handlingar utan motsvaras av en registrering i pantbrevsregistret, kan aldrig tappas bort eller förstöras och är därför ett säkrare alternativ än skriftliga pantbrev. Skriftliga pantbrev är värdehandlingar som ska hanteras på ett säkert sätt. Det är panthavarens, det vill säga den som har det skriftliga pantbrevet i sin ägo, som ansvarar för att pantbrevet förvaras på ett säkert sätt och att det inte tappas bort eller förstörs.

Informationen om vem som är registrerad som panthavare för ett datapantbrev i pantbrevsregistret är sekretessbelagd. Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare har rätt att ta del av den sekretessbelagda informationen och kan göra det genom att beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret.

Beställ information ur Pantsystem

Vill du beställa information är du välkommen att fylla i vårt formulär för beställning av utdrag ur pantbrevsregistret, alternativt kontakta vårt pantbrevsregister på telefon: 026-63 37 00 eller e-post: pantbrevsregistret@lm.se.

Skriftliga pantbrev som inte är belånade

Om du har skriftliga pantbrev eller inteckningsreverser som inte är belånade kan du konvertera dem till datapantbrev. Pantbreven blir då ägarregistrerade datapantbrev i Pantsystem hos Lantmäteriet och det finns ingen risk för att de tappas bort eller förstörs.

Du kan välja att registrera, och skriva ut, datapantbrev hos oss.

Ingivarnummer

Ingivarnummer används för att de som hanterar många inskrivningsärenden ska kunna få en samlingsfaktura. Banker, kreditinstitut och andra ingivare som hanterar större mängder av ärenden kan vända sig till oss på Lantmäteriet för att få ett ingivarnummer.

Läs mer om ingivarnummer (pdf, nytt fönster).

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att fortsättningsvis få information om bland annat kommande kundträffar och nyheter i Pantsystem.

Kontakta oss

Kreditmarknadsservice

E-post: pantbrev@lm.se
Tel: 026-63 48 00

Öppettider för Kreditmarknadsservices support i Pantsystem

Supporten är bemannad helgfri måndag-fredag kl 9-12 och 13-16. Avvikande öppettider kan förekomma.