Förlorat ett skriftligt pantbrev

Har du på något sätt förlorat ett skriftligt pantbrev till din fastighet eller tomträtt? Då kan du antingen ansöka om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev eller ansöka om att döda handlingen. Här kan du läsa om vilket alternativ du ska välja och hur du ansöker.

Vilken ansökan ska jag välja?

*) markerar obligatoriska fält

Du har möjlighet att ansöka om att döda endast pantbrevet (enligt 3§).

Du har möjlighet att ansöka om att döda förkommen handling (enligt 3§). 

Du har möjlighet att ansöka om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev (enligt 20§).


Ansökan om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev (enligt 20§)

För att döda pantbrevet enligt 20§ i lagen om dödande av förkommen handling, behöver du genomgå två steg. 

Steg 1 Ansök om dödande av inteckning med tillhörande pantbrev

Du kan ansöka om dödande av inteckning med tillhörande pantbrev via webbformulär eller blankett:

När ansökan är registrerad och betalningen mottagen påbörjar vi handläggningen.

Vi skickar underrättelser till den som står som kontaktperson i ärendet. Finns ingen kontaktperson angiven skickar vi handlingarna till en av de sökande.

Steg 2 Ansök om slutlig dödning

Det tar minst sex månader innan beslutet om ansökan om dödning kan fattas. I det beslutet kan du läsa från vilket datum du tidigast kan ansöka om slutlig dödning.

Så här ansöker du:
När det är dags att ansöka om slutlig dödning ska du fylla i blanketten Ansök om slutlig dödning av inteckning (pdf, nytt fönster).

I ansökan väljer du om inteckningarna i fastigheten enbart ska dödas eller om de även ska tas ut på nytt.

Expeditionsavgift

Stämpelskatten får tillgodoräknas för de inteckningar som har dödats. Däremot utgår en expeditionsavgift på 375 kr per pantbrev. Har du flera inteckningar som ska dödas går det att slå ihop dem till en ny inteckning.

Om du väljer att ta bort inteckningen helt från fastigheten tillkommer ingen ytterligare kostnad.


Ansökan om att döda förkommen handling (enligt 3§)

För att döda pantbrevet/vilandebeviset enligt 3§ i lagen om dödande av förkommen handling, behöver du genomgå två steg. Dels själva dödandet av handlingen och sedan ansökan om att få en ny.

Steg 1 - Ansök om dödande av förkommen handling

Det är den som förlorat handlingen som ska vara sökande. Sökande ska intyga att det är den som senast hade handlingen.

Om den som har förlorat handlingen har avlidit, kan dödsboet ansöka om dödning. Då behöver delägarna i dödsboet intyga att den avlidne har haft handlingen. 

Så här ansöker du:
Du kan ansöka om dödande av förkommen handling via följande webbformulär eller blankett:

I ansökan ska du beskriva hur handlingen har förvarats och hur du har förlorat den. När ansökan är registrerad och betalningen mottagen påbörjar vi handläggningen.

Vi skickar underrättelser till den som står som kontaktperson i ärendet. Finns ingen kontaktperson angiven skickar vi handlingarna till en av de sökande.

Steg 2 - Ansök om utfärdande av ny handling

Det tar minst tolv månader innan beslutet på ansökan om dödning kan fattas. I det beslutet kan du läsa från vilket datum du tidigast kan ansöka om att få nya handlingar utfärdade.

Så här ansöker du:
Det är den som har ansökt om dödning i det första steget som ska ansöka om att utfärda en ny handling. Det gör du via blanketten Ansökan om utfärdande av ny handling (pdf, nytt fönster).

Expeditionsavgift

Stämpelskatten får tillgodoräknas för de handlingar som har dödats. Däremot utgår en expeditionsavgift på 375 kr per pantbrev.


Ansökningsavgift

Avgiften för att ansöka om att döda handling eller att döda inteckningen med tillhörande pantbrev är 500 kronor. Ange fullständig fastighetsbeteckning som referens vid betalning. Exempel ”Gävle Torp 1:1”. Det är viktigt för att vi ska kunna koppla ihop betalningen med ansökan.

  • Swish 123 073 4798.
  • Bankgiro 766-6746 eller

Vid betalning från utländsk bank ange:
IBAN: SE83 1200 0000 0128 1010 7238
BIC/SWIFT: DABASESX

Frågor och svar

Inteckningsordningen är den ordning som de olika pantbreven intecknades i. De pantbrev som tecknades först är de som först ska återbetalas vid exempelvis en tvångsförsäljning. 

Du kan avbryta dödningsförfarandet genom att skicka ett mejl till oss på forloradepantbrev@lm.se

Ange fastighetsbeteckning eller ärendenummer. Gäller återkallelsen endast en del av ärendet, ange vilket eller vilka pantbrev som har hittats.

Har du frågor, kontakta oss på telefon: 026-63 34 00.

Ja, du kan göra om ditt skriftliga pantbrev till ett så kallat datapantbrev, även om du inte har förlorat ditt skriftliga pantbrev. Då finns originalet sparat digitalt i Lantmäteriets pantbrevsregister istället.

Vill du däremot döda pantbrevet ska du istället ansöka om att döda befintligt pantbrev. Då slutar pantbrevet att gälla och själva inteckningen finns inte längre kvar i fastigheten eller tomträtten.

När du exempelvis vill ta ett lån hos en bank i samband med att du köper en fastighet kan du behöva använda fastigheten som pant, det vill säga säkerhet för lånet.

För att använda fastigheten som pant ansöker oftast banken om en ny inteckning, om det inte redan finns tillräckligt med befintliga pantbrev.

Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Det är ändå du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare som står som sökande och du behöver skriva under den ansökan som banken skickar in.

Du kan också själv ansöka om ny inteckning, men tänk då på att kontakta din bank för att säkerställa att en ansökan inte redan har skickats in. 

Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss. Därefter utfärdas ett pantbrev som förs över till banken.

Pantbrevet är en värdehandling och fungerar som ett bevis på att inteckningen har gjorts.

Läs mer om att ansöka om ny inteckning.

Det beror på att ansökningar om att döda inteckningen eller pantbrevet behöver efterlysas på Bolagsverkets webbplats.


Kontakt

Om din fråga gäller en särskild fastighet, kom ihåg att ange fastighetens fullständiga beteckning med kommun, namn och nummer. Ett exempel på en fullständig beteckning är "Gävle Torp 1:1."

Vid frågor om ansökan om dödning

Kontakta teamet för förlorade pantbrev vid frågor om ansökan om dödning. Det gör du via:

Teamet har öppet vardagar kl. 9-12 och kl. 13-16. Under semesterperioder kan avvikande öppettider förekomma.

Vid frågor om att fullfölja dödningen