Ansökan om att döda förkommen handling

Den här ansökan ska du använda om pantbrevet/handlingen är yngre än tio år, eller någon gång under de senaste tio åren har visats upp i ett inteckningsärende. Om ordningen på inteckningarna har betydelse, (ordningen som pantbreven intecknades i.) är det också den här ansökan du ska använda. De inteckningar som tecknades först är de som först ska återbetalas. Det är du som har förlorat pantbrevet/handlingen som behöver göra ansökan. Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Innan du fyller i det här formuläret bör du kontrollera om du kan ansöka om att döda både inteckningen och pantbrevet/handlingen istället.

Ansökan

Nedanstående sökande ansöker härmed, enligt 3 § lagen (2011:900) dödande av förkommen handling.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Fastighet/tomträtt

Ange alla fastigheter som pantbreven gäller i.

(Vid fler än fem fastigheter, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Sökande

(Vid fler än en sökande, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Ombud/kontaktperson

Inteckningar

Ange alla inteckningar som ska dödas i samband med de fastigheter du angett.

Inteckning 1

Inteckning 2

Inteckning 3

Inteckning 4

Inteckning 5

Inteckning 6

Inteckning 7

Inteckning 8

Inteckning 9

Inteckning 10

Ansökan i egenskap av

Innehav av handling

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.