Ansökan om att döda förkommen handling

Den här ansökan måste du använda om handlingen är yngre än tio år, och det har visats upp i något inteckningsärende de senaste tio åren eller om inteckningsordningen har betydelse. Det är du som har förlorat handlingen som behöver göra ansökan.

Innan du fyller i det här formuläret bör du kontrollera om du kan ansöka om att döda både inteckningen och pantbrevet/handlingen istället.

Kostnad och betalning

Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i förskott:

  • Bankgiro 766-6746 eller
  • Swish 123 073 4798 

Kom ihåg att ange fullständig fastighetsbeteckning som referens vid betalning. Det är viktigt för att vi ska kunna koppla ihop betalningen med ansökan. Ett exempel på en fastighets fullständiga beteckning är: "Gävle Torp 1:1".

Vid betalning från utländsk bank ange:
IBAN: SE83 1200 0000 0128 1010 7238
BIC/SWIFT: DABASESX

Ansökan

Nedanstående sökande ansöker härmed, enligt 3 § lagen (2011:900) dödande av förkommen handling.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Fastighet/tomträtt

Ange alla fastigheter som pantbreven gäller i.

(Vid fler än fem fastigheter, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Sökande

(Vid fler än en sökande, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Ombud/kontaktperson

Inteckningar

Ange alla inteckningar som ska dödas i samband med de fastigheter du angett.

Inteckning 1

Inteckning 2

Inteckning 3

Inteckning 4

Inteckning 5

Inteckning 6

Inteckning 7

Inteckning 8

Inteckning 9

Inteckning 10

Ansökan i egenskap av

Innehav av handling

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.