Ansökan om att döda en inteckning med tillhörande skriftligt pantbrev

Den här ansökan har du möjlighet att göra om pantbreven är äldre än tio år och inte har visats upp i något inteckningsärende dom senaste tio åren. Samtliga fastighetsägare måste vara med och ansöka. Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansökan

Nedanstående ägare/tomträttshavare ansöker härmed, enligt 20§ lagen (2011:900) dödande av förkommen handling, att nedanstående inteckning/ar ska dödas utan att inteckningshandlingarna visas upp. Det är inte känt var inteckningshandlingarna finns.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Fastighet/tomträtt

Ange alla fastigheter som pantbreven gäller.

(Vid fler än fem fastigheter, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Sökande

Sökande 1

Sökande 2

(Vid fler än två ägare, fyll i dem i fältet Övriga upplysningar.)

Ombud/kontaktperson

Inteckningar

Ange alla inteckningar som ska dödas i samband med de fastigheter du angett.

Inteckning 1

Inteckning 2

Inteckning 3

Inteckning 4

Inteckning 5

Inteckning 6

Inteckning 7

Inteckning 8

Inteckning 9

Inteckning 10

Då mer än 10 år har gått sedan inteckningshandlingen/arna sist visades upp hos Lantmäteriet i något inteckningsärende, ansöks om att inteckningshandlingen/arna får dödas, trots att de inte kan visas upp.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.