Min fastighet

Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Vad kan jag göra i tjänsten?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

Mer hjälp och tips till Min fastighet finns för dig som vill veta mer om till exempel vilken information du kan se i tjänsten.

I dagsläget kan inte alla akter som rör lagfart, inteckning eller andra inskrivningsärenden ses i e-tjänsten. Kontakta vårt Kundcenter om du behöver hjälp att se eller hitta inskrivningsakter.

Vad krävs för att använda tjänsten?

För att använda e-tjänsten behöver du:

Söker du information om en fastighet som ägs av ditt företag är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Om du har skyddad identitet

Skyddade personer kan ej se sitt innehav i Min Fastighet. Personerna är bortplockade i den tjänst som Min Fastighet använder för att få fram vilka fastigheter en person äger, baserat på personnummer. Dessa ärenden behöver därför tas via telefon.

Kontakta vårt Kundcenter om du har skyddad identitet och behöver hjälp med ägarintyg eller utdrag ur fastighetsregistret för din fastighet.

Vad händer om fastigheten hamnar i fel händer?

Undrar du vad som händer om en fastighet hamnar i orätta händer? Läs om lagfartskapning och vad vi gör för att förebygga att det inträffar. 

Om du inte kan se någon fastighetsinformation

Om du äger en fastighet men ingen fastighetsinformation visas så beror det troligtvis på att det saknas uppgifter om ditt personnummer (eftersom det inte är en obligatorisk uppgift när man söker lagfart) i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Komplettera uppgifterna i fastighetsregistret

Gör följande för att komplettera uppgifterna i fastighetsregistret:

  1. Beställ bevis med namn och person/samordningsnummer som styrker identiteten från Skatteverket.
  2. Skicka personbevis tillsammans om uppgift om berörd fastighet/tomträtt till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.