Fastighetsprisregistret

Fastighetsprisregistret innehåller information om försäljningar och andra överlåtelser av fastigheter.

Information om en överlåtelse kan till exempel vara köpeskilling, köpedatum, köpare och säljare. Fastighetsprisregistrets information används ofta som underlag för fastighetsvärdering och statistik. Nedan ser du en översikt över innehållet i registret.

Fastigheter

Information om de fastigheter som ingår i överlåtelsen, t.ex. fastighetsbeteckning. Här finns även centralpunktskoordinater på ingående fastigheters samtliga områden (skiften) samt de eventuella adresser som finns kopplade till fastigheterna.

Köpare och säljare

Innehåller bland annat namn, adress och förvärvad/överlåtelse andel. För tillgång till personnummer krävs särskild prövning.

Taxering

Typkod, areal och taxeringsvärde för de taxeringsenheter som ingår i överlåtelsen. Information finns även på värderingsenhetsnivå som uppgifter om t.ex. tomtmark, bostadsbyggnad och eventuell skog med flera.

Överlåtelsen

Information om överlåtelsen såsom typ (köp, gåva, arv), datum för överlåtelsen samt eventuell köpeskilling. Här finns också information som används vid värdering, t.ex. köpeskillingskoefficient (köpeskilling dividerat med totalt taxeringsvärde).