Publikationer

Minienkät

Lantmäteriet genomför inte längre någon Minienkät. Minienkätundersökningen under hösten 2018 var den sista.

Äldre minienkäter från hösten 2000 fram till hösten 2013.

Har du frågor om enkäterna? Då är du välkommen att kontakta oss.

Riktlinjer för skogsvärdering

Skogsbrukets kostnader

Rapporten innehåller uppgifter om skogsbrukets kostnader och är i första hand framtagen för skogsvärdering med Beståndsmetoden (datorprogrammet heter BM-win). Lantmäteriet brukar uppdatera denna rapport ungefär vart tredje till fjärde år.

Rekommendationer för ersättning

Här hittar du rekommendationer för ersättning vid intrång i skogsmark och jordbruksmark av kraftledningar och teleledningar.

.