Utbildningar och seminarier inom geodesi och GNSS

Lär dig mer om geodetiska grundbegrepp, koordinatsystem, nationella och globala referenssystem samt teori och metoder för positionsbestämning med GNSS genom våra utbildningar. Vi anordnar också seminarier med anknytning till Swepos, geodesi och GNSS.

Aktuella utbildningar

Två gånger per år erbjuder vi kurstillfällen där du har möjlighet att få grundläggande kunskaper inom geodesiområdet. Kurserna behandlar bland annat geodesins utveckling och historia, geodetiska referenssystem och deras tillämpningar samt praktisk hantering av olika koordinatsystem och koordinattransformationer. Mer kursinformation och anmälan hittar du på Lantmäteriets lärplattform.

  • Geodesi och referenssystem; distansutbildning för dig som vill få en teoretisk förståelse för vad geodesi och referenssystem är och hur dessa tillämpas.
  • Koordinattransformationer och Gtrans; distansutbildning som ger dig kunskap om koordinattransformationer och att använda Gtrans, Lantmäteriets programvara för koordinattransformationer.

Seminarier

Vi anordnar regelbundet GNSS/Swepos-seminarier för dig som är intresserad av utvecklingen av satellitpositionering och Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer. Presentationerna behandlar olika aspekter av positionering med GNSS och Swepos.

Anpassade utbildningar

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar inom geodesi- och GNSS-området på plats hos er.

Om du har frågor om våra utbildningar inom området geodesi och GNSS, kontakta geodesienheten.