Transformationer

En transformation är en konvertering av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat.

Varför görs koordinattransformationer?

Koordinattransformationer behöver till exempel göras för att kunna presentera olika geografiska datamängder tillsammans, om de inte redan redovisas i samma koordinatsystem.

Lantmäteriet har utvecklat programvaran Gtrans för koordinattransformationer.

Hur använder vi begreppet transformation?

Begreppet transformation används i detta sammanhang för alla funktioner där en uppsättning koordinater överförs från ett koordinatsystem (från-systemet) till en ny uppsättning koordinater i ett annat koordinatsystem (till-systemet).

Det är skillnad på överräkningar och inpassningsformler

Det finns två typer av koordinattransformationer:

  • Definitionsmässiga transformationssamband, som är transformationer inom ett referenssystem. Ibland kallas de för överräkningar
  • Empiriska transformationssamband, mellan två referenssystem. De kallas även  inpassningsformler.

E-tjänster

Tjänsten Koordinattransformation är bland annat för dig som vill passa in dina GPS-positioner mot kartans rutnät.