Geodataportalen

Geodataportalen ger möjlighet att söka och utvärdera geografiska data (geodata) från många olika källor. Geodata bidrar till innovation och tillväxt inom näringslivet, möjliggör digitalisering och effektivisering inom offentlig sektor samt bidrar till en god, säker och hållbar livsmiljö.

Besök geodataportalen

Gå till Geodataportalen (nytt fönster).

En gemensam ingång till geodata och tjänster

Geodataportalen är utvecklad av Lantmäteriet, i samverkan med många myndigheter, för att vara en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige, den utgör också Sveriges koppling och bidrag till den europeiska geodataportalen, INSPIRE Geoportal (nytt fönster). Geodataportalen förvaltas av Lantmäteriet i sin roll som geodatasamordnare.

Geodataportalen innehåller metadata

Portalen innehåller metadata, det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. Metadata hjälper dig att förstå om data är det vad du söker och vill använda. Via Geodataportalen når du på ett enkelt sätt många organisationers tjänster och geodata som fysiskt ligger lagrade lokalt hos olika dataleverantörer.

Vad kan jag använda portalen till?

Du kan använda Geodataportalen till att:

  • söka efter och utvärdera geografiska datakällor
  • visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem direkt, i ett kartverktyg,
  • titta på de data och kartresurser du hittat
  • skapa, ladda upp och administrera metadata för geodata och tjänster producerade i din organisation.