Förstärkningsresurs Geocell

Förstärkningsresurs Geocell utgår från Lantmäteriet och kan vid omfattande kriser producera anpassade kartor i fält när kommuners och regioners resurser inte räcker till.

Insatsspecifikt kartstöd

Förstärkningsresurs Geocell är en mobil allt-i-ett-funktion som på plats i en krisinsats vid en ledningsplats kan ge insatsspecifikt kartstöd primärt till stab och fältpersonal.

Vad består geocellen av?

Geocellen består av personal, arbetssätt och utrustning som är förberedd för att transporteras och etableras på en ledningsplats. Där kan den producera kartunderlag utan uppkoppling mot Internet. Underlaget kan skrivas ut eller spridas digital. Utskriftskapaciteten är ca 1 000 kartor per timma i A4 eller A3-format och ca 20 kartor per timma i A0-format.

Vad kan geocellen stödja med?

Förstärkningsresurs Geocell kan först och främst bidra till den samlade lägesbilden genom att på kartan uppdatera den insatsspecifika informationen. Till det finns det möjlighet att få råd och stöd t.ex. genom geografiska analyser. Geocellen kan även utföra enklare fältinsamling.

Bemanning dygnet runt

Förstärkningsresurs Geocell är utformad för att vid särskilda omständigheter vara bemannad dygnet runt.

Förutsättningar för att få stöd

För att kunna verka på bästa sätt behöver Förstärkningsresurs Geocell följande:

  • Lokal inomhus med värme och ventilation.
  • Farbar väg till lokal för avlastning av utrustning och materiel.
  • Yta på minst 20m2 helst i markplan (ev. hisstransport kräver hiss om minst 80cm bred och 180cm lång).
  • Tillgång till skrivbord och stolar.
  • Tillgång till elektricitet för ett mindre IT-nätverk.
  • Tillgång till dricksvatten och hygienutrymmen.
  • Tillgång till mat (geocellen tar med mat för max 2 dygn).
  • Tillgång till utrymme för vila (geocellen tar med tältsängar, liggunderlag och sovsäckar).

Kontakt

Förstärkningsresurs Geocell efterfrågas via Lantmäteriets tjänsteman i beredskap, TiB.

Har du frågor om Förstärkningsresurs Geocell kontaktar du oss på Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.