Förstärkningsresurs Geocell

Förstärkningsresurs Geocell utgår från Lantmäteriet och kan vid omfattande kriser producera anpassade kartor i fält när kommuners och regioners resurser inte räcker till.

Insatsspecifikt stöd inom 48 timmar

Förstärkningsresurs Geocell är en funktion som på plats vid en krisinsats/ledningsplats kan ge insatsspecifikt stöd med geografisk information och kartprodukter till chef, stabsfunktioner, fältpersonal, media samt under vissa förutsättningar även till tekniska system.

Förstärkningsresurs Geocell kan inom 48 timmar vara på plats i en krisinsats.

Stöd utöver försörjning med kartprodukter

Utöver försörjning med kartprodukter kan stödet även inkludera uppdatering av insatsspecifik geografisk information, stöd till samlad lägesbild, geografiska analyser av till exempel terrängen, enklare fältinsamling samt rådgivning inom det geografiska området.

Stora volymer papperskartor och digitala kartprodukter

Förstärkningsresurs Geocell medför utrustning för att kunna skriva ut stora volymer papperskartor. Dels i storformat (för storlek A0 ca 20 st./tim.) samt papperskartor i mindre format (för storlek A4/A3 ca 1000 st./tim.).

Digitala kartprodukter kan distribueras via mail, Internet samt bärbara lagringsmedia (bärbar hårddisk, USB-minne samt CD/DVD).

Bemanning dygnet runt

Förstärkningsresurs Geocell är med 4 medarbetare utformad för att vid särskilda omständigheter kunna vara bemannad dygnet runt.

Förutsättningar för att få stöd

Aktör som önskar stöd av Förstärkningsresurs Geocell ur Lantmäteriet behöver tillhandahålla följande förutsättningar:

  • Lokal inomhus med värme och ventilation. Utrymmet Geocellen behöva disponera är minst 20m2. Lokalen måste vara tillgänglig från markplan eller via hiss som behöver vara minst 80cm bred och 180cm lång.
  • Tillgång till elektricitet för ett mindre IT-nätverk om ca 4 stationära datorer med tillhörande skärmar och kringutrustning.
  • Tillgång till skrivbord och stolar. Geocellen behöver minst 4 stolar och minst 4 normalstora skrivbord.
  • Farbar väg till lokal för avlastning av utrustning och materiel.
  • Tillgång till dricksvatten och hygienutrymmen samt efter max 2 dygn även tillgång till mat.
  • Tillgång till utrymme för vila. Minsta krav är en sovsal. Förstärkningsresurs Geocell medför tältsängar, liggunderlag och sovsäckar.

En av flera resurser för samverkan och ledning

Förstärkningsresurs Geocell utgår från Lantmäteriet och är en av flera av samhällets förstärkningsresurser för samverkan och ledning.

Läs mer om dessa på MSB:s webbplats (nytt fönster).

Kontakt

Förstärkningsresurs Geocell efterfrågas via MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150.

Har du frågor om Förstärkningsresurs Geocell kontaktar du oss på Lantmäteriet.

Telefon 0771-63 63 63.