Återförsäljare

Våra återförsäljare är vår förlängda arm på marknaden. De distribuerar våra geodata, vidareförädlar dem och anpassar dem efter kundernas behov.

Våra återförsäljare hjälper dig

Vänd dig till någon av våra återförsäljare om du behöver hjälp med köp eller bearbetning av kartor, bilder, fastighetsinformation eller andra geodata.

Bli återförsäljare

Kanske du och ditt företag har idéer om egna produkter som innehåller geodata.

Läs om hur ni går tillväga för att bli återförsäljare