Hur blir jag återförsäljare?

Vill ditt företag framställa och sälja egna produkter som innehåller geodata (kart-, bild- och fastighetsinformation) från Lantmäteriet?

Teckna ett avtal om kommersiell vidareförädling

Genom att teckna ett avtal om kommersiell vidareförädling, där ni godkänner våra allmänna villkor, kan ni bli en av våra återförsäljare. Kontakta partner@lm.se för mer information.

Två sätt att teckna avtal

Det finns två sätt att teckna avtal om kommersiell vidareförädling. Du kan antingen teckna avtal direkt med Lantmäteriet eller teckna avtal i andra led med någon av våra befintliga återförsäljare.

Frågor och svar

Genom att teckna ett avtal om kommersiell vidareförädling, där ni godkänner våra allmänna villkor, kan ni bli en av våra återförsäljare. Kontakta partner@lm.se för mer information.

Som återförsäljare förväntas ni:

 • ha grundläggande kunskap om våra geodataprodukter
 • ha grundläggande kunskap om lagar som styr tillhandahållandet
 • ansvara för att lagar följs
 • förse kunden med information om villkor som gäller för nyttjande av geodata.

Som återförsäljare får ni möjlighet att:

 • distribuera Lantmäteriets geodataprodukter
 • framställa och tillhandahålla egna produkter som innehåller Lantmäteriets geodataprodukter
 • utveckla applikationer, system och liknande där Lantmäteriets geodata kan ingå
 • använda Lantmäteriets geodataprodukter för test och demonstration av den egenutvecklade produkten.

Ni kan teckna avtal om kommersiell vidareförädling i andra led med någon av våra befintliga återförsäljare som har ett Partneravtal med Lantmäteriet.Ni får då möjlighet att framställa och tillhandahålla egna produkter som innehåller lantmäteriets geodataprodukter.

Våra återförsäljare kan hjälpa er med anpassningar, bearbetningar och paketering av geodataprodukter som Lantmäteriet inte erbjuder.Här hittar du en lista med befintliga återförsäljare inom olika produktområden

Om du och ditt företag vill ha en närmare relation till oss på Lantmäteriet så kan ni välja att teckna ett partneravtal. Kontakta partner@lm.se för mer information.

Som partner får ni:

 • extra stöd via en utpekad person hos oss på Lantmäteriet
 • presentation av ert företag på vår webbplats
 • möjlighet att delta i särskilda informationsträffar om våra geodata
 • möjlighet att teckna nyttjandelicenser med återförsäljare i ett andra led för deras framställning eller visning av följdprodukter
 • delaktighet i utvecklingen av geodataprodukter.

Som partner förväntas ni:

 • aktivt stödja Lantmäteriet i att öka och bredda användningen av geodata i samhället
 • delta i Lantmäteriets utbildningar
 • se till att återförsäljare i andra led får nödvändig information om villkor avseende nyttjande och tillhandahållande av geodata
 • se till att nödvändiga villkor finns med i avtal mot kund
 • lämna årlig intäktsprognos för Lantmäteriets geodataprodukter.

Välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon för hjälp med att teckna det vidareförädlaravtal som krävs för att bli återförsäljare.

När ni kontaktar oss vill vi att ni beskriver följande:

 • Företaget och dess verksamhet
 • Affärs-/produktidé
 • Vilka geodataprodukter ni är intresserade av
 • Hur och på vilket sätt våra geodataprodukter kommer att spridas
 • På vilket sätt slutanvändaren får åtkomst till våra geodataprodukter.

Telefon: 0771-63 63 63, vardagar 09:00-16:00 eller e-post: partner@lm.se

Vi ger bassupport som innebär information om innehåll, kvalitet, åtkomstsätt och avgifter avseende våra geodataprodukter.