För återförsäljare

Här hittar du som är återförsäljare av Lantmäteriets geodatainformation som stödjer din verksamhet.

Beskrivning av e-tjänsterna

Kundportalen

Kundportalen är till för dig som vill beställa Lantmäteriets fastighetsinformation.

Prisberäknaren

I prisberäknaren kan du räkna ut avgifter för de produkter som du önskar beställa.

Beställningssystemet

I beställningssystemet kan du som återförsäljare lägga dina egna beställningar samt redovisa användning av sålda licenser.

Geotorget beställning

I Geotorget beställning kan privatpersoner och organisationer beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. Tjänsterna kräver att du har inloggning som kan beställas via tjänsten. Om det uppstår problem eller frågor, kontakta partner@lm.se, eller ta del av Handledning beställning för Lantmäteriets vidareförädlare (pdf, nytt fönster).