Produktinformation

Här hittar du information om våra geodataprodukter.

Produktinformation uppdelad i kategorier

Alla länkar i de olika kategorierna går till respektive produktsida.

Geodatatjänster

Med våra geodatatjänster kan du hämta och visa kartor, bilder och fastighetsinformation. Tjänsterna (API:er) riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets geodata i egna system och applikationer. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare. 

Geodatatjänster

Allmänna kartor

Geografiska teman

Flygbilder

Höjddata

Fastighetsinformation

Fastighetsprisinformation

Önskemål om förändringar eller tillägg i Lantmäteriets produktutbud

När ni själva som vidareförädlare i er utveckling av nya tjänster, eller via era kunder (slutanvändare), upptäcker behov av förändringar eller tillägg i Lantmäteriets produkter, skickar ni önskemålen via brevlådan nedan.
Det kan vara såväl synpunkter på existerande produkter som önskemål om utveckling av helt nya produkter.

Lämna ert förbättringsförslag

Alla synpunkter som är inlämnade via denna adress får en återkoppling om hur frågan tas om hand hos Lantmäteriet och om huruvida den kommer att leda till någon förändring i produktutbudet eller ej.