Produktinformation

Här hittar du information om våra geodataprodukter.

Produktinformation uppdelad i kategorier

Alla länkar i de olika kategorierna går till respektive produktsida.

Geodatatjänster

Med våra geodatatjänster kan du hämta och visa kartor, bilder och fastighetsinformation. Tjänsterna (API:er) riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets geodata i egna system och applikationer. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare. 

Geodatatjänster

Allmänna kartor

Geografiska teman

Flygbilder

Höjddata

Fastighetsinformation

Fastighetsprisinformation